Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie

Kribbe Klaaghuis Kleedhuis

6 minuten leestijd

.... Dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. Lukas 2 : 11. Om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Jesaja 61 : 3a.

Ja, zo is 't Kerstfeest geworden en dáárom is 't Kerstfeest geworden. De herders stonden in 't volle licht toen de engelenstem in de velden van Bethlehem klonk: „vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids". En alle beloften worden tevens door hemels Hebt beschenen en krijgen glans en heerlijkheid en getuigen van de Waarheid Gods. Gods hart gaat open en ontferming en liefde stralen uit naar deze herders en als Gods hart opengaat, openbaart Hij het liefste wat Hij heeft: Zijn Zoon, in Welke Hij een welbehagen heeft. En de herders zijn van het geslacht der treurenden Sions en na hen zullen er nog treurenden Sions zijn, door de geslachten en de eeuwen heen en een schare die niemand tellen kan wordt door dit Woord overgoten met heerlijkheid en vreugde.

Straks zullen de herders stamelen bij de kribbe, bij de geboren Koning: Zaligmaker, Christus, Heere. Wij hebben Hem verwacht en Hij zal ons zaligmaken. En later zal Paulus getuigen dat het God behaagde Zijn Zoon in hem te openbaren en vele anderen zullen met hem in waarheid Kerstfeest mogen vieren. U óók al? U hebt toch niet genoeg aan wat sfeer en gevoel? Ziet u, het Woord is duidelijk, wat het adres van de engelenboodschap betreft. Daar kan een hele wereld vol kerstbomen en kerstversieringen niets aan veranderen. God heeft Zijn Zoon gezonden en God heeft het adres geschreven: „de treurenden Sions". Nee, 't gaat hier niet om wat kersttreurigheid, die met Nieuwjaar weer vergeten is. De treurenden Sions zijn bedroefden naar God, zijn ballingen die God kwijt zijn en die toch het heimwee kennen: „God des levens, ach, wanneer? " Dat is geen droefheid van een dag, maar wordt de droef­heid van het leven dat door de Heilige Geest naar God wordt toegekeerd. Een droefheid vol schande en schaamte. Rouwende mensen zijn het, die in het zwart gaan in geestelijk opzicht en as op hun hoofd hebben en een gescheurd kleed aan hebben. Het zijn mensen, die de wereld niet bij zijn kerstdiners wil hebben en die er niet passen ook. Treurenden Sions zijn mensen met een benauwde geest, mensen in 't donker, mensen die tasten en zoeken en die zichzelf niet kunnen verlossen. Maar de Heere adresseert Zijn boodschap aan hen! Hij weet precies waar ze zijn, in de huiskamer, op 't ziekbed, in 't ziekenhuis. En Hij wijst op de kribbe, en Hij zegt: voor u, o volk in smart, o treurigen Sions! „U is heden geboren de Zaligmaker". Is dat niet spreken naar het hart van Jeruzalem? Hebben zij niet juist een Zaligmaker nodig? Kribbe en klaaghuis vanwege de zonde, o wonder, ze worden door God bij elkaar gebracht. En in het klaaghuis openbaart God Zijn Zoon en de Geest getuigt van Hem, dat Hij is Zaligmaker, Gezalfde, Heere. Misschien mag 't in enkele woorden eens zó gezegd worden: God-drieënig is 't met Zichzelf eens aangaande de verlossing van zondaren. De gezalfde Koning is Zaligmaker!

En in 't klaaghuis doet Hij Zijn stem horen: Zie, hier ben Ik! Wie zal 't onder woorden kunnen brengen als 't zó Kerstfeest wordt? Het is al Kerstfeest voor alle treurenden Sions en als 't God behaagt Zijn Zoon aan hen te openbaren dan wordt 't wondere, heerlijke, persoonlijke werkelijkheid. Dan moeten treuring en zuchting wegvlieden en geeft de Heere het licht, dat de donkerheid wegvaagt. Dan kan het en mag het en is er geen ongeloof meer omdat de Geest overtuigt dat 't adres van Godzelf is.

Ja, dan wordt 't klaaghuis een kleedhuis en wordt uit Christus' volheid ontvangen genade voor genade. Waar Christus komt, kan geen treurigheid meer zijn. Waar 't Kerstfeest wordt in de ziel, wordt van liefde gezongen en niet over zonde geklaagd. Daar wordt 't immers werkelijkheid: „Zover het West verwijderd is van 't Oosten, zover heeft Hij, om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan". Wat een verandering als 't Kerstfeest wordt! De as afgewassen en het hoofdsieraad omgedaan en een nieuwe naam ontvangen welke des Heeren mond uitdrukkelijk noemt. De Koning brengt immers alles mee voor nooddruftigen? Dan wordt 't hoofd vet met olie gemaakt en ademt Gods kind de welriekende geur daarvan en vervult de Geest met het wonder: „Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rei, mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde omgord". Dan is er ook het gewaad des lofs: „Mijn God, 'U zal ik eeuwig loven, omdat Gij 't hebt gedaan!" Dan wordt 't ziekbed veranderd en wordt 't ziekenhuis een Bethel. Dan is er de drang om van de binnenkamer uit te gaan naar 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. Dan is er een wederkeren met de herders met gróte blijdschap met 't heilig voornemen: „'k Zal liefde en lof voor u ten offer mengen!"

Kribbe, klaaghuis, kleedhuis. Wie zal 't onder woorden kunnen brengen? Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart der mensen niet is opgeklommen, dat heeft God bereid!

't Zijn allemaal wonderen: het Kindeke in de kribbe, de treurige in het klaaghuis en de zingende feestganger. Het Kindeke is immers ontvangen van de Heilige Geest. De zondaar wordt een klager naar God door de Heilige Geest en de feestganger zingt Gods lof door de Heilige Geest. Is 't een wonder, dat de Kerk Hem liefheeft? „Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem".

En u? Bent u 't er al mee eens? Wat dunkt u van deze Christus in de kribbe? Kent u 't klaaghuis? Weet u misschien ook al van 't kleedhuis? 't Zijn wel vragen die de overdenking waard zijn. Eén ding moeten we toch zeker leren: door genade zalig worden. Weet, dat de Heere wonderen doet op 't gebed en dat nóg treurigen Sions verblijd worden. Gods Kerk zal eens eeuwig feestvieren en dan zal 't loflied bij de kribbe, hier vaak nog weer overschaduwd, eeuwig opklinken in zuivere, hemelse melodie: „door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 december 1961

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 december 1961

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken