Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie

Zoeken en leven!

7 minuten leestijd

Zoek de Heere, en leeft... Amos 5 : 6a.

Niets is erger, geen beschuldiging is zwaarder, dan wanneer het tegen de kerk moet worden ingebracht, dat zij halfslachtig en eigenwillig is.

En, helaas, dat is ze nog al eens.

Amos kan daar reeds over mee praten.

O, in zijn tijd, is er godsdienst genoeg in Israël. Er waren wel vier offerplaatsen. Bethel, Dan, Berseba en Gilgal. Bovendien: die offerplaatsen werden nog druk bezocht ook. Altijd, om zo te zeggen, volle kerken. En, een offers! Te veel om op te noemen.

Daar ontbrak het dus allemaal niet aan.

Alleen..., het was daar wel godsdienst, maar gèèn dienst aan God. Uitwendig leek het een volkomen godsdienst, doch innerlijk bleek de Heere zelf, de Drieënige God, te ontbreken, en vierde halfslachtigheid, eigenwilligheid, hoogtij. Zie, en dat is precies wat de Heere God van Zijn Bondsvolk niet verdragen kan: De naam des Heeren bezitten, tot het verbond behoren, en toch, in werkelijkheid, de Heere niet vrezen en dienen met een oprecht hart, in waar geloof. De Heere wil niet al die zelf opgerichte plaatsen van godsdienst, die Bethel's, Dan's, Berseba's, Gilgal's, of hoe ze ook maar mogen heten, doch Hij heeft gezegd Hem in Jeruzalem te dienen, in Zijn tempel.

De Heere verlangt ook niet die velerlei uitwendige offeranden, die grote bijeenkomsten, doch Hij vraagt in geest en waarheid Hem aan te hangen, in rechte liefde.

De Heere spreekt juist: „zoekt Mij, en leeft, maar zoekt Bethel niet, en komt niet te Gilgal, en gaat niet over naar Berséba".

Och, natuurlijk, dan had Israël wel z'n excuses. Die bezit trouwens maar al te dikwijls elke mens met zulk een eigenwillige godsdienst.

U hoort ze al zeggen: De politieke omstandigheden! Israël was immers van het twee-stammen-rijk gescheiden.

Daardoor was het moeilijk, zo niet onmogelijk, aldus de bewoners, om naar Jeruzalem te gaan.

Maar de Heere wil daarvan niet weten. Voor Hem is. Israël nog altijd één volk met één God, met één plaats van gebed, offer en samenkomst ook.

Trouwens, wat in Israel's vier offerplaatsen werd vertoond was niet anders dan één stuk egoïsme: zogenaamd de Heere offeren en bidden, om vooral zelf toch maar te ontvangen, wat men vroeg en wenste.

Terecht dan dat de boete-profeet Amos, in deze overigens natuurlijke welvaartsperiode, maar één prediking van Gods wege aan zulk een volk te verkondigen krijgt: „zoekt de Heere en leeft! .."

En nu —, treft het u ook, vooral wanneer u geheel Amos 5 nog eens rustig doorleest, hoe het levensbeeld, dat ons hier van Israël t.o.v. de Heere God getekend wordt, heel wat moderne lijnen bezit? Of vergissen we ons al te zeer, als we menen, dat wat hier van Israël wordt gezegd, frappant veel lijkt op de wijze waarop nog, heden ten dage, vele mensen, ook binnen de kerk, met de Heere leven en omgaan?

Och ja, men heeft zogenaamd m? t de Heere veel op. Men kent Zijn Woord. Men zegt het als richtsnoer ten leven te houden. Behalve echter als het in botsing komt met onze wensen en verlangens. Dan is het: De Heere kan me toch niet kwalijk nemen, dat ik met de omstandigheden reken?

Dacht u dat, lezer(es)?

Dacht u, dat de Heere u niet kwalijk neemt, wat Hij, gezien het teksthoofdstuk, Israël wél zwaar aanrekende?

Dacht u, dat de Heere het wel goed vindt, als u oordeelt inzake godsdienst en geloof, wat te moeten schikken en plooien, wat te moeten geven en nemen; als u meent met de wereld mee te moe­ten doen, en tegelijk een echt gelovige, een levend christen te kunnen zijn?

Dan denkt u toch verkeerd!

De halfslachtigen leren dat, en ze leven het uit ook. Gaat u het maar na. En onderzoekt gerust in deze óók u zelf maar eens: Betreffende het gebedsleven. Wat worden er dikwijls dode sleur-gebeden opgezonden. Aangaande het Bijbellezen. Wat een haast vaak, wat een zorgen ondertussen, zodat het hart er niet bij kan zijn. Kerkgang: we gaan menig keer alleen als het ons uitkomt. Offerande: we geven wat we zelf kwijt willen. Alles zonder volkomen levens- en hartetoewijding, zoals God die van ons eist. Halfslachtigheid, oordeelt Amos daarover.

Weg met zulke eigenwillige godsdienst, roept de Heere zelf. Dit moet in uw hart gevonden: zoekt de Heere, en leeft! De Heere zoeken... Inderdaad, duidelijk moet ons voor ogen staan wat dat ten diepste betekent. Het is God liefhebben. Hem vrezen, gehoorzamen, kortom: Zijn wil doen. En dus: de zonde, het kwade, niet doen. De zonde haten en vlieden. Het Bethel, Gilgal, Dan en Berseba van de ongerechtigheid radicaal de rug toekeren.

De Heere zoeken, dat is Zijn wil doen, èn, — en dat is stellig het moeilijkste —, de eigen wil verzaken, verloochenen. Zeker, een zeer zware eis. Want de eigen wil, het zelf kiezen van doen en laten is de mens van nature het allerliefst. En tóch: bij wie de Heere werkelijk gaat leren zeken is dit een onmogelijke zaak. Omdat onze wil precies doet, wat de God-zoeker van 's Heeren wege verboden is. De eigen wil zoekt zonde en schuld. De eigen wil brengt dan ook niets dan dood en ondergang. Daar is niemand, die, uit eigen wil, de Heere God zoekt, tot niet één toe!

Daarom moet onze wil buigen voor Gods wil, opdat we de Heere gaan dienen, gaan liefhebben met het ganse hart.

Tussen deze regels door: Hebt u al iets van zulk waarachtig zoeken van de Heere geleerd? Bent u, op zulke wijze uzelf, uw eigen wil, onder de bearbeiding van de H. Geest, reeds aan de Heere kwijtgeraakt? Dat is toch nodig, wilt u door God in Christus verlost worden van uw halfslachtigheid. Het is noodzakelijk, dat uw hart hierin kent het worstelen om 's Heeren genade voor zondige mensen, in de enige en algenoegzame Borg en Middelaar, Jezus.

Zoekt de Heere. Dat is dan, dat moét zijn in uw leven: Zoekt de Christus, die ook u, als u (Hem uw schuld belijdt en Hem uw zondestaat bekent, ten Borg wil zijn.

En dan: leeft!...

Ja, want dit heeft deze Heiland zelf voor zulke zoekers, voor ware bidders om vergeving en vernieuwing, om wedergeboorte en bekering, gezegd: Ik ben, door Mijn verzoening, door Mijn schuldvergevende genade, zulke mens, de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal léven! En leeft! ...

Zie, dat wacht werkelijk wie waarlijk zoekt!

Het Bondsvolk Israël als het zich tot God bekeert. Maar ook u, die dit leest, wanneer de Heere u te machtig mag worden, wanneer u Hem, in Christus, zoeken gaat, zoeken moet, en roepen blijft, voor het eerst of opnieuw.

Echter, wee, als u dit niet doet. U moet niet denken, dat u dan van de Heere af bent:

Wanneer Israël namelijk de Heere niet wil zoeken, dan zal de Heere Israël zoeken. Maar op een andere wijze. Op een manier, die Israël alles behalve welkom zal zijn.

Hoe dan? Als een vuur! Leest u het maar na. Als een onuitblusbaar vuur zal God komen en Israël verteren. Zo zal het gaan met een volk, dat de Heere verlaat. Zo zal het evenwel óók gaan met een ieder, die z'n eigen wil volgt, die de Heere niet zoekt. Het is een zaak van dood of leven. Wie de Heere ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Lezer(es), wat doet u nu? —

Zoeken? Aanhouden in gebed bij de Heere? Volharden te smeken om genade in Christus? En dan hier reeds het leven en de zaligheid, in beginsel, in deze Borg, smaken gaan?

Ja, doet dat!

Zoekt..., en gij zult vinden! Zoekt de Heere..., en leeft!!

(Brandwijk)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 augustus 1962

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 augustus 1962

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken