Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De weg van de mens

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De weg van de mens

Meditatie

5 minuten leestijd

En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, en werd veertig dagen verzocht van de duivel... Lucas 4 vs 1, 2a.

De geschiedenis van de verzoeking in de woestijn zit boordevol motieven uit het oude Testament. De veertig dagen, die Jezus verzocht wordt door de duivel, herinneren aan de veertig dagen en veertig nachten die Mozes (de Wet !) doorbracht op de Sinaï. Maar ook aan de veertig dagen en veertig nachten die Elia (de Profeet!) ging tot aan de berg Gods Horeb. In Jezus de Messias worden Wet en Profeten vervuld! Niet minder herinnert ons het getal veertig aan de veertig jaren die Israël (de Knecht des Heeren!) zwervend doorbracht in de woestijn.

Jezus de Messias is het ware Israël, de gehoorzame Knecht des Heeren!

Nauwkeurig lezen van de gehele geschiedenis zou ons nog veel meer achtergronden uit Israël 's geschiedenis doen oplichten. Daartoe ontbreekt nu de ruimte. Het is er trouwens om te doen, te laten zien dat deze geschiedenis niet alleen verwijst naar Israels geschiedenis, maar nog veel breder stoelt, n.l. in de geschiedenis der mensheid. Het is n.l. zonneklaar dat Jezus' verzoeking in de woestijn de tegenhanger is van Adam's verzoeking in het Paradijs. En Adam betekent: Mens. Tegenover de eerste Adam van Gen. 3 staat aan het begin van het Evangelie de laatste Adam (1 Cor. 15 : 45; zie ook Rom. 5 : 12-21).

Het lijkt mij geboden om, nu wij de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn lezen uit het evangelie naar Lucas, op dit laatste aspect de volle nadruk te leggen. Lucas voert immers in het direkt voorafgaande gedeelte (3 : 23-38) het geslachtsregister van Jezus terug op Adam. Terwijl Mattheüs Jezus predikt als Kind van Abraham, als Israëliet, als Messias des Heeren, predikt Lucas (zelf heiden van geboorte!) Hem vooral als zoon van Adam, als mens, als Zaligmaker der wereld.

Na zijn doop in de Jordaan heeft Jezus de Heilige Geest ontvangen (3 : 21, 22). Die Geest rust Hem toe om zijn Ambt te vervullen. Wat is zijn Ambt? In termen van Lucas moet men antwoorden: zijn Ambt is om de weg van de Mens te gaan in gerechtigheid. Wat dat inhoudt zal het Evangelie gaandeweg onthullen. Het is in twee woorden samen te vatten: .... de toorn Gods voor ons gedragen .... en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der Goddelijke wet voor ons vervuld . . . (uit het Avondmaalsformulier).

De weg van de Mens gaan ....

Dan kan men de verzoeking niet ontgaan. Want die behoort tot de weg van de mens. Adam vindt de verzoeking aan het begin van zijn weg (Gen. 3). En als Christus, vol van de Heilige Geest, weerkeert van de Jordaan, vindt Hij haar evenzeer. De Geest leidt Hem ertoe om door de duivel verzocht te worden aan het begin van zijn ambtsweg.

Verzoeking, wat is dat? Het is op de tweesprong gesteld worden. Naast de weg van God, de weg van geloof en gehoorzaamheid aan Zijn beloftes en geboden, doemt een andere weg op. De contra-weg. Ook op deze weg gaat het om geloof en gehoorzaamheid, maar dan in en aan een Ander, de tegenstander van God.

De verzoeking zit hierin, dat die andere weg begeerlijker, aannemelijker, meer tot het doel voerend lijkt dan de weg van God.

Adam is aan de verzoeking bezweken. Ten dage dat gij van de boom eet, zult ge de dood sterven, zei God. Neen, zei de Tegenstander, ten dage dat ge van de boom eet, zult ge leven, als God zijn. En Adam nam van zijn vrucht en at...

Adam. Dat is: de Mens. U en ik. Wij bezwijken aan de verzoeking. Telkens weer. Ook aan de verzoeking die van binnenuit de giftige kop opsteekt, de twijfel. In de eenvoud van geloof en gehoorzaamheid leven is niet ons natuurlijk bestaan. Wij hebben een gedeeld hart op zijn best. En velen weten zelfs niet meer van de tweesprong. Ze hebben de weg van God uit het zicht verloren. Des doods schuldig, dit is onze situatie! De toorn Gods verdiend!

De laatste Adam. Hij gaat de weg van de mens. Maar Hij gaat die weg in gerechtigheid! In eenvoud des harten, die alleen de Heere God aanbidt en Hem dient, en leeft bij alle woord Gods, en de Heere God niet verzoekt.

Hij heeft gehoorzaamheid geleerd, hoewel Hij de Zoon was, en is zo een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. (Hebr. 5 : 8, 9).

Want zijn weerstaan van de Verzoeker is een werk van zijn Hogepriesterschap. Hij verwerft gerechtigheid voor anderen. En straks lijdt Hij als priester de hel voor anderen. Zo is Hij de Auteur van een eeuwigheid. Voor allen, zegt Hebr. 5, die Hem gehoorzaam zijn.

De gehoorzaamheid van het zondaarsgeloof in Hem, stelt ons rechtvaardig voor God, onze Vader in de hemelen, tot Wien wij ook bidden: Leid ons niet in verzoeking, dat is: wil ons staande houden en sterken door de kracht Uws Heiligen Geestes, opdat wij in de geestelijke strijd niet onderliggen! (Heidelb. Catech. antw. 127).

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 januari 1964

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

De weg van de mens

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 januari 1964

De Waarheidsvriend | 8 Pagina's

PDF Bekijken