Bekijk het origineel

Financieel appèl Sociale Academie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Financieel appèl Sociale Academie

4 minuten leestijd

Ie Academie in oprichting. Enkele weken geleden Al meermalen schreven we in ons blad over de Sociadrukten we de tekst af voor het financieel appèl, dat dezer dagen verzonden is naar honderden diakenen in Kerken en groeperingen binnen de Gereformeerde Gezindte.

Wat de Hervormde Gereformeerde Gemeenten betreft is het appèl aan de Predikanten toegezonden, met het verzoek het door te geven aan de diakonie van hun gemeente, omdat ons geen adreslij sten van de diakenen ter beschikking staan. Wat de vacante gemeenten betreft zou het wel eens kunnen zijn dat het appèl niet direct bij de diakonieën aankomt. Laten de diakonieën in de gemeenten of in andere gemeenten dan het om één of andere reden niet kregen het opvragen bij de secretaris van de Stichting ter bevordering van Gereformeerd Sociaal Pedagogisch Onderwijs (de heer W. Huiser, Postbus 9019, Dordrecht, tel. 01850—60550).

Na de eerste publicaties over de komende financiële actie is al een stroom van giften van particulieren losgekomen, terwijl ook al enkele diakonieën giften overmaakten. Dit alles toont ons overduidelijk dat de actie aanslaat en dat in de brede kring van de Gereformeerde Gezindte gevoeld wordt dat het hier om een broodnodige zaak gaat. Forse giften zijn voor dit doel al overgemaakt. Binnenin vindt men hiervan uiteraard meer gepubliceerd.

Zoals bekend gaat het bij deze actie om een kapitaal waarin de voorbereidingskosten kunnen worden betaald en om toezeggingen voor collecten en giften gedurende minstens drie jaar, zodat een ongesubsidieerde start mogelijk zal zijn. Het gaat om minstens ƒ 700.000, — per jaar.

We vertrouwen erop dat met dit financieel appèl de benodigde gelden er komen zullen. Laten ook particulieren zich garant stellen voor een bepaald bedrag per jaar. En bijdragen in bedrijven zijn ons uiteraard ook zeer welkom. We hopen met de academie mensen op te leiden, die van uit een goed beginsel in het vormingswerk en het maatschappelijk werk hun plaats zullen innemen. Zou 't bedrijfsleven hier ook niet een steuntje aan willen bijdragen?

En verder hopen we uiteraard dat alle diakonieën, die aangeschreven werden collecten zullen houden en/of giften zullen overmaken. Want uit collecten zal de hoofdstroom aan gelden moeten komen. De eerste giften van diakonieën zijn al binnen. En verder diverse streekvergaderingen zijn al belegd voor diakonieën om deze zaak aan de orde te stellen.

Laten we gezamenlijk tonen dat we ook in onze tijd nog offers kunnen brengen voor de zaak van christelijk onderwijs, in dat geval dan in de sociale sector. Graag met z'n allen de hand aan de ploeg.

Hier volgen nog eens de namen van hen die de actie van harte aanbevelen

Dr. W. Aalders (Ned. Herv.) Ds. H. G. Abma (Ned. Herv.) H. Algra (Geref.) H. P. Ester (Chr. Geref.) Ds. K. de Gier (Geref. Gem.) Prof. dr. C. Graafland (Ned. Herv.) Ds. C. A. van Harten (Ned. Herv.) Mr. J. de Heer (Geref. Gem.) Prof. dr. G. P. v. Itterzon (Ned. Herv.) Ds. G. Janssen (Geref. Vrijgem. b.v.) Prof. dr. H. Jonker (Ned. Herv.) Ds. L. H. Kwast (Geref.) D. Koole (Chr. Geref.) Mevr. J. van Leeuwen (Geref.) Drs. G. van Leijenhorst (Ned. Herv.) Ds. J. B. van Mechelen (Geref.) Ds. J. Meester (Geref. Vrijgem. b.v.) Drs. S. Meijers (Ned. Herv.) Ds. E. G. Oomkes (Geref.) Mw. drs. C. L. Overweel (Chr. Geref.) L. Pieper (Chr. Geref.) Prof. dr. ir. H. van Riessen (Geref). B. Roolvink (Geref.) Ir. H. van Rossum (Geref. Gem.) Ds. H. Rijksen (Geref. Gem.) Ds. M. C. Tanis (Chr. Geref.) Prof. dr. A. Troost (Geref.) Ds. W. L. Tukker (Ned. Herv.) Prof. C. Veenhof (Geref. Vrijgem. b.v.) Ds. J. H. Velema (Chr. Geref.) Prof. dr. W. H. Velema (Chr. Geref.) Drs. A. Vergunst (Geref. Gem.) Mr. dr. C. J. Vert)lanke (Chr. Geref.) Drs. J. van Vlaardingenbroek (Geref.) Ds. A. Vroegindeweij (Ned. Herv.) Ir. L. van der Waal (Ned. Herv.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 april 1973

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Financieel appèl Sociale Academie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 april 1973

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken