Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

‘Willem Teellinck Fonds’

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

‘Willem Teellinck Fonds’

4 minuten leestijd

Er is te Urk een 'Willem Teellinck Fonds' gevormd met het doel te komen tot een facsimile-herdruk van alle uitgaven van Willem Teellinck. Bij voldoende belangstelling wordt met 10 werken gestart en wel de volgende:

Boek I - a. Hemelsche openinghe van de Zeghelen des Verbonds der Ghenade-ons voorstellende de hoogwaerdigheydt ende des Heyligen Avondmaels; b. Sampson de Held Gods ofte Stichtelicke verklaringhe van de wonderbare historie van Sampson den Richter Israels. (Samen 448 pagina's, ƒ 89, 50)

Boek II - a.Zephaniae waerschouwinge om te voorcomen den Onder-gang Jerusalems; oock passende op de tegenwoordige ghelegentheyt onses weerden Vader-lants; b. Zions basuyne aengesteken. Ter occasie van d'Oorloghe daer wy mede ghedreyght werden; c. Weech-schale des Heylichdoms, aenwijsende hoe wy ons hebben moeten als Gods Volck in ongeluk comt en hare vyanden boven sweven; d. Trevrschrift over het ongeluck ende de versmaetheydtdaer in Gods volck-inde vele quartieren des weerelts-ghecomen is t' onsen tijde. (Samen 458 pagina's, ƒ 89, 50

Boek III - a. Davids Wapen-tuygh ende Loofe der vromer crijgs-lieden, uytghegeven voor de Vrye Neder-landers, om ghèluckelicken te strijden teghen den al-ghemeynen Vyandt; b. Philopatris ofte christelick bericht-hoe men de saecken des Landts-ende der Kercke-ende na-volghens oock der particulierer huysghesinnen-ende personen soude moghen gheluckelick uyt-voeren; c. Gesonde bitterheyt voor den weelderighen Christen die geeme kermisse houdt; d. De Rust-plaetse des gemoets dat is eene voorstellinge van de wonderbaerlicke voorsienicheyt Gods-daer op een Christen-mensch moet rusten en hem verlaten-oock als hem alle uyterlicke middelen der hulpe zijn af-ghesneden. (Samen 460 pagina's, ƒ 89, 50)

Boek IV - Evbulus ofte tractaet vervatende verscheyden aenmerckinghen over de teghenwoordighe staet onser Christelicker Ghemeynte: midtsgaders een ghetrouwe bericht-hoe dat men de swarichheden onder ons geresen-best soude mogen weeren. (424 pagina's, ƒ 89, 50)

Boek K - a. Den Volgstandigen Christen voorghestelt in dry Tractaten; b. Het Geestelijck Cieraet van Christi Bruylofts-kinderen, ofte de Practijcke des Heylige Avondtsmaels. (Samen 455 pagina's^ ƒ 89, 50) Boek VI - Huysboeck ofte eenvoudighe verclaringhe ende toe-eygheninghe-van de voornaamste vraeghstukken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismi. (820 pagina's, ƒ 134, 50)

Boek VU - Noodtwendigh vertoogh aengaende den tegenwoordighen bedroefden Saet-van Gods volck Waerinne ghetrouwrelijck aenghewesen wort; in wat swaricheyt ende vervallinghe wy ghecomen zijn-in wat perijckel wy nch staen-met de nodighè remedien-om ons verderf te verhoeden (550 pagina's, ƒ 105, —)

Boek VIII - a. Maximiliaen Teellinck, Grondighe verclaringhe over de thien gheboden-ende het Ghebedt onses Heeren-met de toe-eygheninghe van dien-volghens de order des Nederlandtschen Christelijcken Catechismi; b. Willem Teellinck, Wraeck-, sweert bepleytende het Recht van Gods Verbondt doorBloedighe Oorloghe-Dieren tijdt-Bleecke Pestilentie; c. Willem Teellinck, Christi waerschouwinge om voor te comen het weeren van onsen Candelaer uyt zijne plaetse. (Samen 478 pagina's, ƒ 97, 50)

Boek IX - Adam rechtschapen, wanschapen, herschapen, dat is een naeckte ontdeckinghe, van de gelegentheydt des Menschen, in sijn driederley staet; namelijck, der onnooselheydt, der verdorvenheydt, ende der weder-oprechtinge. (414 pagina's, ƒ 89, 50) BoekX - Sleutel der Devotie ons openehde de deure des Hemels. (690 pagina's, ƒ 119, 50)

De 10 boeken zullen gaan verschijnen in een oplage van 125 stuks, behoudens voldoende intekening. De boeken zullen niet in de boekhandel verkrijgbaar zijn, doch alleen bij de Uitgeefster: 'Het Willem Teellinck Fonds'. De uitgeefster heeft n.l. geen commercieel doel op het oog. Hierdoor kunnen de prijzen dan ook betaalbaar blijven.

Het geheel wordt gedrukt op florence-bloesemwit papier (115 grams) door middel van offset-rotatie. Een proefkatern is ingesloten, zodat U een indruk kunt krijgen van de druk.

Het formaat van alle boeken is gelijk n.l. 15 x 20 cm. Alle zullen gaan verschijnen in uniforme banden. De banden zien er als volgt uit: voor-en achterplat van 1600 gr. grijsbord beplakt met handmarmer, half leder op de rug met goud-opdruk en blinde ribben Indien deze eerste 20 werken van Teellinck in de behoefte zullen voorzien, zullen in de toekomst alle werken van dez6 vermaarde schrijver aan de vergetelheid worden ontrukt.

Uw bestelling kunt U doen bij: Willem Teellinck Fonds, Postbus 82, 8320 AB Urk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 augustus 1977

De Waarheidsvriend | 14 Pagina's

‘Willem Teellinck Fonds’

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 augustus 1977

De Waarheidsvriend | 14 Pagina's

PDF Bekijken