Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Psalmen in de nacht.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Psalmen in de nacht.

5 minuten leestijd

’En omtrent middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gode lofzangen' Handelingen 16 : 25a

Daar zaten Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi. In volslagen duisternis. Met bebloede en pijnlijke ruggen vanwege de geseling, die zij opgelopen hadden. Met de voeten in de stok, een zwaar houten blok, dat om de enkels sloot. Met de handen met ijzeren kettingen aan de muur vastgebonden.

Het heeft er alle schijn van, dat de loop van het Evangelie in Europa, die nog maar amper begonnen is, gestuit wordt. Dat was echter maar schijn. Want weldra blijkt dat de Heere sterker is dan de duivel, die alles in het werk stelt om de voortgang van het Evangelie in de wereld te verhinderen. Hij verlost door Zijn almachtig ingrijpen via een aardbeving Zijn dienaren uit de gevangenis. De radeloze cipier komt met de zijnen tot geloof. Gods werk gaat door. Dwars door alle tegenkanting en vijandschap heen rijdt de in de hemel verhoogde Christus op de zegewagen van Zijn Woord - ook vandaag - door de wereld. Hij overwon en zal overwinnen. Hij trekt met de macht van Zijn liefde zondaren uit de macht van de duisternis en zet ze over in het licht van Zijn eeuwig Koninkrijk.

Hij doet Zijn werk totdat de laatste van Gods uitverkorenen, die de Vader Hem geeft en voor wie Hij Zijn bloed stortte, is toegebracht tot de gemeente, die zalig wordt.

Paulus en Silas werden in die nacht in de gevangenis van Filippi wonderlijk gesterkt en getroost. Zij baden en zongen Gode lofzangen. Wat is dat geweldig. Gods lof zingen in de nacht, in de nacht van lijden om Zijn Naam, in de pijn, met, menselijk bekeken, de dood voor ogen.

Luther heeft eens gezegd: met zingen houd je de duivel op een afstand. Dat is waar. Je kunt ook zeggen: met zingen verdrijf je de duivel. Paulus en Silas baden en zongen Gode lofzangen.

Het bidden gaat vooraf en voorop.

De apostelen kenden de kracht van het gebed. Zij hadden leren bidden. Echt bidden. Zij hadden de Heilige Geest, Die in hen woonde en Die ook de Geest der gebeden is. Het gebed is zo'n hoogheerlijke gunst en gave van God. Het is een heerlijk communicatiemiddel tussen de Heere in de hemel en Zijn kinderen op de aarde. Het is ademhaling van de ziel, waardoor wij onze klachten en benauwdheden uitademen, voor de Heere brengen, en Zijn vertroostingen inademen. Hebben we ooit gezongen, in God verblijd, aan Hem gewijd, dat Hij onze ziel op haar gebed, verhoord heeft, gered en haar kracht heeft gegeven? De Heere hoort het gebed. Hij luistert naar onze smekingen en gebeden. Wat een wonder. Alleen biddend komend wij door nood en moeilijkheden, door angsten en benauwdheden heen. Daarom moeten wij bidden zonder ophouden en volharden in het gebed, als het schijnt dat de Heere ons gebed niet hoort. David zegt in Psalm 40: k heb de HEERE lang verwacht en Hij heeft Zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En in Psalm 34 : 7: eze ellendige riep, en de HEERE hoorde: n Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.

Het gebed behoort ook de wapenrusting van het geloof om te strijden de goede strijd van het geloof en overwinnen.

Paulus en Silas richtten van hun nood oog en hart biddend en smekend op de Heere, hun almachtige Koning, in Wiens hand zij zich geborgen weten. Hij is machtig hen te redden uit de hand van hun vijanden. En Hij zal Zijn almacht ook tonen. Verder weten de apostelen: etzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heéren (Rom. 14 : 7). Weten wij dat ook al? Paulus en Silas weten zich in hun striemen door de striemen van de Heere Jezus - door Zijn voldoenend en verzoenend lijden en sterven aan het kruis - gered uit de eeuwige gevangenis van de zonde en dood. Weten wij dat ook al? Dat is per slot van rekening het ene nodige weten. Wie bidt: eere, voer mijn ziel uit de gevangenis, om Uw Naam te loven? (Ps. 142 : 8). Hoor: t is de HEERE, Die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. De Heere hoort het geroep van Zijn trouwe dienaren. Hij troost hen. Door Zijn Woord en Geest. En zij zongen Gode lofzangen. Nee, dat was niet de moed en de kracht van Paulus en Silas. Hier zien we kracht van Gods sterkende en troostende genade.

Later schrijft Paulus aan de gemeente van Filippi: Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.' (Fil. 4 : 13). Hier ligt het geheim van hun moed en kracht, "t Is Israels God, die krachten geeft, van Wie het volk zijn sterkte heeft'. (Ps. 68).

Zo werd het in die nacht toch goed voor Paulus en Silas. Hun gebed ging over zingen. Zij zongen Gode lofzangen. Wondere zaak. Psalmen zingen in de nacht.

Genade is een transformerende macht. Zij verandert droefheid in blijdschap in de nacht van overtuiging van zonde en schuld. (Zij geeft het gewaad des lofs voor een benauwde geest). Zij doet psalmen zingen in de nacht. In de nacht van lijden en nood, aanvechting en dood. Zij verandert ons van treurende en angstige vogels in zangvogels, Gods nachtegalen, die Zijn lof zingen in de nacht.

’k Zal Zijn lof zelfs in de nacht Zingen, daar ik Hem verwacht; En mijn hart, wat mij moog' treffen, Tot de God des levens heffen.

De apostel Jakobus zegt: Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidde. Is iemand goedsmoeds? Dat hij psalmzinge (Jakobus 5).

De Heere maakt bidders tot zangers van Zijn lof. Hij schept Zich toch een volk, dat Zijn lof zal vertellen, nu en eeuwig.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 augustus 1978

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Psalmen in de nacht.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 augustus 1978

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken