Bekijk het origineel

Werelddiakonaat

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Werelddiakonaat

4 minuten leestijd

Enige jaren heeft een commissiewerelddiakonaat, uitgaande van de hoofdbesturen van deGereformeerde Bond en de Gereformeerde Zendingsbond, gezorgd voor het indienen van projecten bij de sectie Internationale Hulpverlening van de Generale Diakonale Raad. Eén en ander functioneerde tot volle tevredenheid maar wél was het zo, dat er van Hervormd-Gereformeerde zijde geen echte inbreng was als het ging om het beleid, dat in onze kerk ten aanzien van het Werelddiakonaat werd gevoerd.

Nu is in mei van dit jaar door de synode een geheel nieuwe en uitgebreide commissie voor het Werelddiakonaat geïnstalleerd, waarin van Hervormd-Gereformeerde zijde zitting hebben ds. C. J. P. Lam, ir.'L. van der Waal en ondergetekende. Vanaf dat mornent is de zaak van het Werelddiakonaat een zaak geworden, waarin de diverse geledingen van onze kerk betrokken zijn. Dat is de reden geweest, dat de hoofdbesturen van de Gereformeerde Bond en de Gereformeerde Zendings Bond besloten hebben de eerstgenoemde commissie te ruste te doen gaan.

Eén en ander betekent dat projecten, zoals die de laatste jaren door de commissie G.B./G.Z.B, werden ingedragen, voortaan rechtstreeks bij de nieuw gevormde commissie voor het Werelddiakonaat zullen worden ingediend. De GZB en de Morgenlandzending bijvoorbeeld treden hierover in direct contact met de nieuwe commissie. In de projectenüjst voor de februari-collecte 1979 komen zó derhalve opnieuw projecten voor.van de GZB en de Morgenlandzending (totaal ƒ 325.000). De projecten voor de in GB-kring werkzame Stichting Hulp Oost Europa worden, zij het indirect, eveneens vanuit het werelddiakonaat gefinancierd. Dat geschiedt echter door tussenkomst van de zogeheten Oost Europa commissie van de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken.

Gedurende de maanden, waarin de nieuwe commissie Werelddiakonaat heeft gewerkt, is er sprake geweest van eerlijk en open overleg met (gegeven het feit, dat er in onze kerk nu eenmaal ook verschil in visie is op de werelddiakonale roeping van de kerk) bereidheid om naar elkaar te luisteren.

De commissie werkt nog te kort om een defini­ tief oordeel te kunnen geven. De toekomst zal het leren of op dit terrein inderdaad een gezamenlijke beleidvoering in onze kerk mogelijk is. Het diakonaat is één van de weinige terreinen, waar de binnenkerkelijke eenheid tot heden optimaal gestalte krijgt. Het zal niet eenvoudig zijn om, gezien de vele voetangels en klemmen die er liggen, samen de weg te vinden. Maar tot hiertoe is het wel mogelijk geweest. Het zal ook ongetwijfeld voorkomen dat niet alle projecten, die voorgesteld worden, ieders instemming zullen of kunnen hebben. Dat is ook reeds gebleken. Toch moet. gezegd, dat voor het merendeel der projecten, zoals die in het projectenboekje voorkomen, ' de commissie als gehéél de verantwoordelijkheid wil en kan dragen. Onzerzijds is ook met dankbaarheid te melden, dat een behoorlijk bedrag gaat naar projecten in Israël. En verder worden op vele andere plaatsen in de wereld projecten van humanitaire aard gesteund, in de meeste gevallen via de kerken overzee. Bij alle verscheidenheid in projecten is het verder overigens uiteraard zó, dat de gemeenten hun eigen vrijheid en mondigheid hebben in het kiezen van die projecten, waarjbij zij zich het nauwst betrokken weten.

Van harte is te hopen dat ook de hervormdgereformeerde gemeenten op deze wijze nauw en intensief bij de werelddiakonale arbeid van de kerk betrokken worden. Het is op z'n minst te hopen, dat die projecten, die vanuit Hervormd-Gereformeerde kring zijn aangedragen (zoals die eerst door de commissie GZB/GB werden ingediend) zullen worden vblgetekend. Dan gaat het al om een bedrag van vier en een halve ton. Maar daarbij gaat het om veel meer diakonale arbeid die van harte steun verdient. Moge de februari collecte voor het Werelddiakonaat ook in alle hervormd-gereformeerde gemeenten gehouden worden met een warme aanbevehng. Het gaat om lenigen van nood ver weg, vanuit onze rijkdom, in de opdracht van Christus, in wiens Naam ook het diakonaat als dienst geoefend mag worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 december 1978

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Werelddiakonaat

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 december 1978

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken