Bekijk het origineel

De Christelijke Gereformeerde Vereniging voor Kinderbescherming

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Christelijke Gereformeerde Vereniging voor Kinderbescherming

3 minuten leestijd

De Chr. Geref. Vereniging voor Kinderbescherming krijgt de laatste tijd nogal eens een vraag om hulp bij opvoedingsmoeilijkheden van kinderen binnen de Gereformeerde gezindte.

Soms komt men na veel omwegen bij onze Vereniging terecht. Om eerder hulp te kunnen bieden willen wij u nader informeren over onze mogelijkheden van hulpverlening.

Tot de taak van de Vereniging belioort:

a. De exploitatie van het Jeugdliuis De Stuw te Utreclit

De Stuw biedt plaats aan 44 jongens en meisjes in de leeftijd variërend van 1-18 jaar, die om velerlei redenen niet in het eigen gezin kunnen zijn en voor wie een tijdelijke plaatsing in een tehuis noodzakelijk is.

Verzoeken tot deze plaatsing kunnen via de Raad voor de Kinderbescherming, Kinderrechters, Voogdijverenigingen en andere hulpverlenende instanties ingediend worden. Indien nodig kan er therapeutische hulp geboden worden.

Via het maatschappelijk werk worden de nodige kontakten onderhouden met de ouders en getracht wordt de verstoorde relaties te herstellen.

Ouders van jongeren, voor wie een uithuisplaatsing geadviseerd wordt, kunnen hun wensen om het kind in eigen milieu's te plaatsen aan de plaatsende instanties bekend maken.

Deze mogelijkheid bestaat ook voor leden van kerken die ons na verwant zijn en geen eigen tehuis bezitten (b.v. Herv. Geref. Bond, Geref. Gemeenten, Geref. Vrijgemaakt (buiten verband).

b. Voogdij vereniging

Indien in de voogdij voorzien moet worden kan de Vereniging door de Rechtbank of Kantonrechter hiermede belast worden. Het blijkt dat deze mogelijkheid niet overal bekend is. Bij vragen op dit terrein kan een telefoontje naar Utrecht in de meeste gevallen u verder helpen.

c. Gezinshuis

Sinds drie jaar heeft De Stuw de mogelijklieid kinderen voor wie een langer verblijf in een tehuis geen perspectief meer biedt en voor wie een plaat­ sing naar eigen of pleeggezin (nog) niet mogelijk is, op te nemen in een eigen gezinshuis. Dit is een gewoon huis in een straat, dat eigendom is van de Vereniging.

Het wordt bewoond door een echtpaar en 4 kinderen uit De Stuw. Er is nauw kontakt met een maatschappelijk werkster, die regelmatig het gezin bezoekt. Zo nodig kan er een beroep gedaan worden op psycholoog en pedagoog van De Stuw. Het gezinshuis is een uitbreiding van de hulpverlening aan kinderen, naast De Stuw en pleeggezinnen. Wij zijn dankbaar voor dit stukje hulp dat wij mogen bieden. Het blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien en het bestuur besloot een verzoek in te dienen voor het openen van een tweede gezinshuis. Hierop kregen wij van het Ministerie van Justitie een toestemmend antwoord.

d. Adviesbureau 'De Brug'

Reeds jaren kon en werd menigmaal een beroep gedaan op de afdeling maatschappelijk werk van De Stuw ingeval van gezinsmoeilijkheden.

Sedert 1-9-1978 heeft deze afdeling een eigen naam - De Brug - en een eigen kantoorruimte gekregen. Ook werd er een tweede maatschappelijk werkster - zij het parttime - aangesteld. Indien er behoefte is aan een gesprek door ouders en/of jongeren over (dreigende) moeilijkheden en/of mogelijkheden kan een beroep op De Brug gedaan worden. In enkele plaatsen wordt er spreekuur gehouden door een maatschappelijk werkster.

Uiteraard is er over al deze aspecten veel meer mee te delen. Wie geïnteresseerd is kan kontakt opnemen en zal gaarne geïnformeerd worden.

Voor informatie betreffende De Stuw kan kontakt opgenomen worden met de directrice mevrouw E. W. Sonnenberg, Donaudreef 21 in Utrecht. Telefoon 030-612511. Voor de Voogdij vereniging, het Adviesbureau 'De Brug' en het Gezinshuis met de maatschappelijk werksters mevrouw A. Bin en de maatschappelijk werksters: Adviesbureau De Brug en mevrouw A. Bin en Gezinshuis mevrouw G. Gietema-Buijs, Jeanne d'Arcdreef 13, Utrecht tel. 030-623653. Correspondentie betreffende Adviesbureau 'De Brug' t.a. v. mevrouw mr. M. P. v. d. Schaaf.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 maart 1979

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

De Christelijke Gereformeerde Vereniging voor Kinderbescherming

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 maart 1979

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken