Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Aankondigingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aankondigingen

10 minuten leestijd

Pro Juventute Oranjekalender 1981; de 34e uitgave van deze kalender verlucht met kleurenfoto's van het Koninklijk huis. Op do voorplaat-hoe kan het anders-de handdruk van moeder en dochter bij de troonswisseling op het balkon. Bij de maand januari een prachtige statiefoto van de nieuwe Koningin. Verkrijgbaar bij alle Verenigingen Pro Ju-ventute/Stichtingen voor Jeugd en Gezin en het landelijk besteladres a ƒ 9, - (verzendkosten ƒ 2, -extra): Kalender Pro Juventute - Postbus 7101 -1007 JC Amsterdam - Postgiro 517400 - telefoon 020/790949.

Weija Bergman: De gesloten deur; Uitgave Zomer en Keuning, Ede, 191 pag., ƒ 18, 90. Een boek waarin het weer 'goed' komt tussen twee jonge mensen, die het aanvankelijk niet zo zien zitten. Een goed geschreven roman, zonder duidelijk christelijke strekking.

Piet Prins: Vier vrienden en een vigilante; (3e druk), 163 pag.; Vier vrienden en de grauwe griezel; 111 pag.; Vier vrienden op de Kloosterhoeve; (3e druk), 164 pag.; Vier vrienden op Overlaar; (3e druk), 170 pag.; Vier vrienden op het speurderspad; (3e druk), 174 pag.; Uitgaven van De Vuurbaak, Groningen, ƒ 14, 25 per deel. Deze heruitgave van een serie van 5 jeugdboeken (voor 10 jaar en ouder) van Piet Prins oftewel P. Jongeling, oud-kamerlid voor het G.P.V. bevelen we van harte aan. Boeken van een boeiend verteller, die zonder opgelegd te doen zijn boeken een positief-christelijke inslag geeft.

Graag bevelen we ter lezing aan de volgende bij Callenbach te Nijkerk verschenen jeugdboeken.

W. G van de Hulst: Wout de scheepsjongen; 74 pag., ƒ 5, 30 (j. 10-12 jaar), 10e druk.

Anne de Vries: Panolko en de witte mensen; 121 pag, ƒ 7, 80 (j. m. 10 jaar en ouder), 4e druk.

W. G. van de Hulst: Jantje van de Scholtenhoeve; 32 pag., ƒ 3, 75 (j. m. 6-8 jaar), 11e druk.

Ans van der Sluys: Een spannend najaar; 46 pag., ƒ 4, 10 (m. 6-8 jaar).

Nita Veeren; Mieke en Marijke; 40 pag., ƒ 4, 10 (m. 7-9 jaar).

T. van de Roest-Kleinmeijer: En toen werd het feest; 68 pag., ƒ 5, 10 (m. 8-10 jaar).

Hesba Stretton: Jessica's eerste gebed; 76 pag., ƒ 5, 30 (m. 8-10 jaar). 26e druk.

Max de Lange-Praamsma: Joos van Heek vliegt uit; 190 pag., ƒ9, 60 (m. 12 jaar en ouder), 2e druk.

Co van der Steen-Pijpers: Ik wil niet alleen zijn; 190 pag., ƒ 9, 60 (m. 12 jaar en ouder), 2e druk. Het Oude Testament in zes Nederlandse vertalingen; deel III, Spreuken-Maleachi; Uitgave Boekencentrum, 881 pag., ƒ 110, - (na 31 december ƒ 125, -).

In fraaie uitvoering op houtvrij papier zijn naast elkaar afgedrukt de volgende vertalingen; De Statenvertaling (in de editie van 1637), de Lutherse vertaling (de g in b.v. vlugten is vervangen door ch), de Leidse Vertaling (1914), de vertaling van prof. dr. H. Th. Obbink (1937), de Petrus Cani-siusvertaling (1928), de Nieuwe Vertaling van het N.B.G. (1951). Dr.C. Houtman geeft aan heleind van dit derde deel - n.a.v. gestelde vragen bij de eerste twee delen-een opheldering over het hoe en waarom van deze vertalingen. Deze bijdrage verschijnt binnenkort als afzonderlijk boekje. We bevelen dit standaardwerk, dat juist ook door genoemde bijlage bijzonder aan waarde heeft gewonnen, ten zeerste aan. Vergelijking van vertalingen doet te meer beseffen hoe alleen de grondtekst canoniek is en elke vertaling daarvan een afgeleide is, al is de ene vertaling zuiverder, dichter bij de grondtekst dan de andere. Van harte bevelen we dit prachtige werk aan.

Barend de Graaff; Zoon zonder Vader; Uitgave Zomer en Keuning, Ede, 511 pag., ƒ 29, 50. Twee romans (Zoon zonder vader, en De andere weg) van de bekende schrijver Barend de Graaff in één band. Een familietweeluik.

In het eerste deel beschrijft hij het leven van de jonge Peter, die aan de zorgen van een goedwillende tante wordt toevertrouwd nadat zijn moeder is overleden en zijn vader is losgeslagen en als bohémien in de stad leeft. De angst van de tante: zal Peter net zo worden als zijn vader? ! In 'De andere weg' lezen we over het leven van de jonge man Peter, die na de dood van zijn tante, zijn eigen weg moet zoeken. Na een tijdelijke afdwaling komt het tot een hernieuwde kennismaking met een jeugdliefde. Het slot is overweldigend, vooral als ook de vader tot een serieuze overdenking van zijn leven komt en vader en zoon onverwacht nader tot elkaar komen...

Een positief boek, dat zijn lezerskring ongetwijfeld vinden zal.

Theodorus Beza; Het recht der overheden; De 'une magistratum'; Uitgave Boekhandel van Zij-verden, Gouda, 92 pag., ƒ 11, 50.

In 1611 verscheen dit boekje van Beza voor het eerst. In 1956 kreeg het een Engelse uitgave, in 1965 een Latijnse, in 1970 een Duitse. Thans is een nieuwe Nederlandse versie verschenen. Voorafgaande aan het eigenlijke werk van Beza treffen we een inleiding over dc schrijver en het ontstaan van dit tractaat. Zeer ter bestudering aanbevolen. H. Meijer fungeerde als samensteller.

Ds. J. J. Poort: De zon wil ook door kleine raampjes schijnen; Uitgave Sticht. Elisabethbode, Lochem, 104 pag., ƒ 4, 25 (vermeerderd met verzendkosten).

De 'glazenier van dit boekje' wil lezers helpen de raampjes in hun levenshuis te zien. Pakkende stukjes, op de man af. Zeer aanbevolen.

B. Smijtegelt: Veertien Practicale Leerredenen; Uitgave Boekhandel vanHorssen, Barneveld, 215 pag., ƒ 29, 50.

Een uitgave 'overeenkomstig de uitgave van 1859 bij J. Bantz te Gorinchem en die van 1876 bij P. v. d. Sluys jr. te Amsterdam', met voorrede van ds. J. H, Donner. De preken van de bekende ds. Smytegelt handelen over Marc. 6 : 1-4, Lucas 24 : 2-11, Hand. 2 : 1-4, Hand. 2 : 14-21, Joh, 3 : 3, Ef. 5 : 14, Luc. .12 : 32, Hand. 26 : 28, 29, Joh. 7 : 37, Luc. 24 ; 11, Ez. 36 : 26, 27, Pred. 11:3 en Hebr. 11 : 10.

G. Kuipers: Zuidwest Drenthe; Uitgave Boekencentrum, 's Gravenhage, 174 pag., ƒ 26, 90. Een mooi uitgevoerde, geïllustreerde uitgave in de Triangelreeks, over Zuidwest Drenthe, 'land van beken, brinken en bossen'. Men vindt in dit boek gegevens over de geschiedenis van de streek, de mensen, hun taal, de flora en fauna, de folkloristische gebruiken, de huizen en gebouwen, de gewoonten etc. Van harte aanbevolen. H. J. Tentscher: De Profundis; Uitgave J. H. Kok, Kampen, 47 pag., ƒ 8, 90.

Gedichten in 1942-1945 geschreven in de gevangenissen Sibolga en Pematang, Siantar en in de kampen Soengai Sengkol en Rantan Prapat, De schrijver - als zendingsleraar in de oorlog in Indonesië werkzaam - werd direct na de Japanse bezetting gevangen gezet. De gedichten geven iets weer van de nood, de spanning maar ook van de uitreddingen tijdens het kampleven. Men verwachte geen literaire juweeltjes, wel echt christelijke verzen.

W.P. Balkenende e.a.: Troonswisseling Juliana-Beatrix; Uitgave Kool B.V., Veenendaal, 259 pag., ƒ39, 95.

Een fraai uitgegeven Oranjeboek, met eerst een korte levensbeschrijving van de vier Oranjevorstinnen Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix, daarna een hulde met pen en stift opgesteld door leerlingen van de Regenboogschool te Middelburg (opstelletjes en tekeningen van leerlingen), dan een artikel van dr. W. G. de Vries over 'De Oranjes en het kerkelijk leven' (beginnend met Prins Willem I), verder een 'momentopname van een maatschappij in beweging' (door J. Cordia) en een betoog over 'Onze nationale driekleur en ons nationale volkslied' (W. P. Balkenende). In de tweede helft van dit boek schrijft J. Cordia over 'Je Maintiendrai' en geeft F. A. J. Th. Kalberg 'Enige beschouwingen over de staatsrechtelijke positie van de Nederlandse Koningin en de overige leden van haar huis in ons staatsbestel.' Het boek besluit met 'Oranje en de Pen' (W. P. Balkenende) en 'Oranje in Beeld' (een fraaie foto-reportage). Een fraai uitgegeven boek over ons gewaardeerde vorstenhuis, dat we zeer ter lezing aanbevelen.

Bedrich Fritta en Mies Bouhuys: De Dag dat Thommy drie werd en Bedrich Fritta: Tomic Kovi (voor Thomas op zijn derde verjaardag in The re -sienstadt, 22 januari 1944), Uitgave Omniboek, Den Haag.

Bij de verschijning van deze boeken hebben we er in ons blad reeds aandacht aan gegeven. We laten hier de introductie van de uitgever nog eens volgen. Ter aanbeveling overigens van deze gedenkwaardige boeken, die we in ieders handen wensen: Ongeveer een jaar geleden lazen we in het Duitse weekblad Der Spiegel naar aanleiding van de film Holocaust, een kort bericht over een der in There-sienstadt tijdens de Tweede Wereldoorlog levende joodse schilders, de Tsjech Bedrich Fritta. Deze schilder bleek een schetsboek te hebben gemaakt voor zijn zoontje Thomas (Tommy) op zijn derde verjaardag, 22 januari 1944. Het schetsboek was in een der muren van het ghetto Theresienstadt gemetseld door Fritta en zijn vrienden en er in 1945, na de bevrijding, weer uitgehaald door Fritta's collega en vriend prof. Leo Haas.  Via de redactie van Der Spiegel konden we het adres van Thomas Fritta Haas, zoals Thomas Fritta zich nu noemt, achterhalen. Enkele weken later mochten we Thomas met zijn zoontje en zijn Nederlandse vriend pater dr. J. Gotschalk m.s.f. uit Amsterdam op ons kantoor ontvangen. Thomas Fritta Haas overhandigde ons toen het schetsboek van zijn vader. We spraken af, dat we van dit boek een facsimile-uitgave zouden laten verschijnen. Ongeveer gelijktijdig was er ook een contact tussen Thomas Fritta Haas en een Zweedse uitgever. De facsimile-uitgave zal in beide landen verschijnen, terwijl wij de overige wereldrechten verwierven.  Om dit document humain toegankelijk te maken voor jong en oud in de gehele wereld besloten we in onderling overleg om naast deze editie ook een verhaal te laten schrijven rond de tekeningen uit het schetsboek van Bedrich Fritta. We vonden mevrouw Mies Bouhuys bereid deze taak op zich te nemen.  Tegelijkertijd met deze facsimile-uitgave verschijnt het boek met het verhaal en de tekeningen onder de titel de dag dat Tommy drie werd... Deze bijlage bij de facsimile-uitgave bevat een korte levensschets van de hand van Thomas Fritta Haas. Verder is opgenomen een woord ter herinnering van prof. Leo Haas. De bijlage sluit met een Nederlandse vertaling van de bijschriften bij de tekeningen in het schetsboek.  Voor achtergrondinformatie over het leven en werken van de schilders in Theresienstadt mag verwezen worden naar de film Holocaust en naar de bijdrage van Leo Haas, The Affair of the Painters of Terezin in de herdenkingsuitgave Terezin (Praag, 1965).  De ondertitel van de dag dat Tommy drie werd... luidt: tekenen voor later. Bedrich Fritta tekende voor Tommy, voor later. Mogen de beide uitgaven van Fritta's schetsboek blijven doorwerken als tekenen voor onze en de na ons komende generaties.   

G. Groen van Prinsterer: Handboek der geschiedenis van het vaderland (2 delen, 905 pag., ), ƒ 99, 50; Uitgave G. Kool, Veenendaal.  Het is zeer toe te juichen dat dit waardevolle handboek van Groen van Prinsterer, voltooid in 1846, opnieuw is uitgegeven. Groen was in 1831 door Koning Willem I benoemd als toezichthouder op het Oranje Huis-archief en uit de honderden vertrouwelijke stukken en brieven (vanaf 1552), die hij zo onder ogen kreeg verkreeg hij veel nieuwe gegevens voor dit handboek (lopend tot 1863). Groen zag de historie als 'het vlammend Schrift van de levende God'. Uit die overtuiging is dit boek over de geschiedenis van ons vaderland geschreven. Van harte bevelen we de heruitgave van dit monumentale werk aan. Uitgever Kool zorgde voor een passende band. De heer P. Jongeling schreef er een voorwoord in. 

J. Slot: Alle met wijsheid gemaakt; Uitgave Kool, Veenendaal, 127 pag., ƒ 13, 90.  De schrijver, als leraar biologie verbonden aan de Van Lodensteijn Scholengemeenschap te Amersfoort, behandelt in deze bundel het thema 'Schepping en Evolutie', zoals hij er eerder over schreef in het Reformatorisch Dagblad. Ook in ons blad schreef de heer Slot over dit onderwerp. We wensen dit boekje, dat kritisch positie kiest t.o.v. de evolutie theorie, een brede lezerskring. Een boek voor middelbare scholieren maar ook voor allen, die leiding geven aan jongeren en ook voor alle verdere geïnteresseerden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 november 1980

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

Aankondigingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 november 1980

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

PDF Bekijken