Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

17 minuten leestijd

BEROEPEN TE:

Kollumerzwaag: (toez.) J. L. Ravesloot te Heemse; Woudenberg (Salem): J. H. Doorgelo te Kruiningen die dit beroep heeft aangenomen; Waarder: J. van Rossem te Huizen; Sommelsdijk: P. Molenaar te Groot-Ammers; Erica: H. J. Zoethout te Colijnsplaat; Strijen: J. Kaai te Almkerk; Nieuwerkerk (Duiveland): A. v. d. Ban te Wyckel en Sloten; Oude en Nieuwe Wetering: J. H. Sonderen, kand. te Amsterdam; Oud-Beijerland: A. de Reuver te Capelle aan de IJssel.

AANGENOMEN NAAR:

Holten: H. J. Ekker te Oegstgeest; Longerhouw M. G*. Peetinga; Grotegast-Doezum: A. T. Deinumte Beetstèrzwaag-Oterterp en Nijbeets; Tiendeveen-Nieuw B'alinge: G.H. Nijland, kand. te Maartensdijk; IJzendoorn: T. Ouwerkerk, kand. te Zeist; geest. verz. strafinr. Veenhuizen: D. van Veen te Oldehove en Niehove; Gaasperdam gem in wording: G. D. E. van Veldhuizen te Huissen.

BEDANKT VOOR:

Rijssen: A. van Brummelen te Huizen; Oude en Nieuwe Wetering: J. H. van Sonderen, kand. te Amsterdam; Twijzelerheide: (toez.) J. F. Schuitemaker vic. te Stellendam.

LEEUWARDEN

Dr. C. A. Tukker van Zuidhorn hoopt D.V. woensdag 9 september a.s. te spreken over het onderwerp 'Onderwijs naar de Heilige Schrift', in een bijeenkomst die uitgaat van de evangelische Hogeschool. De vergadering is belegd in de 'Open Hof, Goudenregenstraat 77; aanvang 20.00 uur. De vergadering staat onder leiding van de heer J. G. Fijnvandraat, lid van het bestuur van de BH.

ONTMOETINGSDAG IZB VOOR EVANGELISATIEWERKERS

De jaarlijkse ontmoetingsdag voor evangelisatie­ werkers, georganiseerd door de IZB, wordt gehouden DV zaterdag 19 september a.s. in 'De Aker' te Putten. Met het oog op het evangelisatorisch jaar 1982 is als thema gekozen: Persoonlijke evangelisatie en dienend getuigen. Na de opening wordt de dag begonnen met een bijbelstudie in groepen. Hierdoor zullen de aanwezigen al wat 'ingewerkt' zijn in het onderwerp als ds. A. de Reuver uit Capelle a/d IJssel een doorlichting van het thema vanuit de Bijbel zal geven, 's Middags zal ds. P. Vermaat uit Veenendaal een toespraak houden, die op de praktijk gericht is. Hoe kunnen we in onze eigen omgeving, in de dagelijkse kontakten, het Evangelie in woord en daad uitdragen? Welke mogelijkheden kunnen we benutten? Welke belemmeringen zijn er?

Het laatste programmapunt is dan een plenaire bespreking, waarin nog overgebleven vragen door de medewerkenden aan deze dag beantwoord kunnen worden. Een programma dat niet alleen voor leden van evangelisatiecommissies, maar voor elk gemeentelid van belang is. De IZB verwacht dan ook een grote belangstelling! Voor kinderen vanaf 4 jaar is er een apart programma. Aanmelding voor deze dag is noodzakelijk. Adres: Bureau IZB, Joh. van Oldenbarneveltlaan 10, 3818 HB Amersfoort, tel. 033-11949.

OOLTGENSPLAAT

Ds. T. W. V. Bennekom nam afscheid van Ooltgensplaat

Na een ambtsperiode van 5 jaar nam de hervormde predikant ds. T. W. v. Bennekom zondagmiddag 23 augustus afscheid van zijn eerste gemeente Ooltgensplaat. In deze volle dienst en ook op een afscheidsavond, gehouden op woensdag 19 augustus in 'Elthato' bleek overduidelijk welk een grote plaats deze predikant in deze Wijngaard des Heeren heeft ingenomen. Op 6 september zal ds. Van Bennekom worden bevestigd in Scherpenzeel (Gld.) door zijn kollega ds. G. Westland en hoopt aldaar in een middagdienst om 2.30 uur intrede te doen.

De tekst voor het afscheid van Ooltgensplaat-Langstraat was Ps. 134 waar boven staat 'Opwekking om God te loven'. Deze psalm is een afscheidslied van een feest te Jeruzalem. De dagploeg van 24 Levieten en 3 priesters staat gereed om plaats te maken voor de nachtploeg. Op het tempelplein zingt het volk de priesters en de Levieten toe (vers 1 en 2) en op hun beurt wordt een lofzang ter ere van God door de tempelploeg aangeheven (vers 3). Er is dus een wisselwerking.

Vanmiddag gaat er ook een dienstknecht weg, een knecht met een kleine k, aldus ds. Van Bennekom. Hij gaat naar een ander gedeelte van Gods Wijngaard maar ook hier gaat Gods werk door. 'Het is wel mijn liefste werk geweest u God aan te prijzen, de God van uw Doop. Hij wil uw ondergang en verderf niet'. De heere heeft in deze ambtsperiode dikwijls wonderlijk geholpen en wij wekken u op Hem daarvoor te loven. In onze tekst wordt gesproken over Sion, het godsdienstig centrum van Jeruzalem. Wij mogen u toeroepen 'De Heere zegene u uit Sion, maar dat Sion kan ook tegen ons getuigen wegens afval en Godsverlating, aldus ds. Van Bennekom. Bekeert u, dan zal Sion u verlossen. Zoek de gekruisigde Christus, dan wordt Zijn lof verkondigd. Welgelukzalig is de mens die Hem hier heeft leren loven en prijzen. Dat wensen wij u van harte toe, aldus besloot ds. Van Bennekom de met grote aandacht gevolgde predikatie.

Toespraken

Voor de dienst sprak ds. de vele gasten toe uit Classis en Ring, B. en W. van Oostflakkee, de vertegenwoordigers van diverse instellingen, scholen, verenigingen, de plaatselijke Gereformeerde kerkeraad met haar predikant drs. J. H. Becker en de kerkeraden van de Geref. Gemeente ter plaatse en die van vele plaatsen uit de hervormde gemeenten van Flakkee. Ook de ambtsbroeder uit de Ring, ds. P. de Jager uit Oude Tonge die het consulentschap op zich neemt, H. J. Lam (van de 'Samaritaan'), J. T. Cazander (H.D.G.), L. Quist en G. C. de Jong (Middelharnis), A. Vos (Den Bommel), C. Oorschot (Stellendam), G. C. Klok (Stad aan 't Haringvliet), M. v. d. Linden (Dirksland), A. W. v. d. Plas (Bergambacht, de vorige predikant van Ooltgensplaat) en de eerw. heer A. H. Veldhuizen (Herkingen).

Ds. P. de Jager sprak als consulent woorden van afscheid en dank voor al het werk in de Classis en Ring gedaan.

Ouderling P. A. Korteweg was de tolk van kerkeraad en de gemeente. 'Wij zien u node gaan, maar de Heere roept u. Hartelijk dank voor het vele werk. in de gemeente gedaan. Ook mevrouw Van Bennekom. 'U hebt uw man nooit bij u gehouden als dominee werd weggeroepen of de gemeente inging', aldus broeder Korteweg, die de gemeente verzocht de scheidende predikant staande Ps. 121 : 4 toe te zingen. Van de nieuwe gemeente Scherpenzeel was ook een deputatie bij deze afscheidsdienst tegenwoordig, een indrukwekkende dienst zoals deze bij de gemeente en de gasten overkwam.

WEEKBIJEENKOMSTEN IN BEVERWIJK

Nu de wintermaanden zo langzamerhand weer aanbreken, is het goed om zich te bezinnen op allerlei kerkelijke aktiviteiten waardoor het winterseizoen gekenmerkt wordt. Wie denkt hierbij niet aan catechisaties, bijbelkringen, verenigingswerk etc. Enkele mensen uit Beverwijk en IJmuiden, de IJmond dus, hebben voor onze streek een nieuwe aktiviteit op het oog. Zijn er in onze streek niet velen, die ook in de week willen horen naar het Evangelie van Jezus Christus en Die gekruisigd? Wij dachten van wel. Is er ook in onze streek niet veel onkunde omtrent de belijdenisgeschriften? Wat is uw enige troost?

Onze bedoeling is om eenmaal in de veertien dagen een predikant uit te nodigen om voor ons en voor u te spreken. Deze predikanten behoren tot de Christelijke Gereformeerde-en Nederlands Hervormde kerk.

Men zou kunnen zeggen: moeder en haar oudste dochter. Deze bijeenkomsten zullen worden gehouden in de Doopsgezinde kerk aan het Meerplein, vlak bij het station, aanvang 19.30 uur. Hartelijk nodigen wij een ieder uit, tot welk kerkgenootschap ook behorend, om zich te buigen onder Gods Woord. Noteert u onderstaande data in uw agenda:

Dinsdag, 8 september ds. L. W. van der Mey uit Zaamslag; dinsdag 22 september, ds. W. Vroegindewey uit Eemnes-Binnen; dinsdag 6 oktober, ds. L. W. Bilkes uit Ermelo; vrijdag 23 oktober, ds. H. W. Riphagen uit Papendrecht; dinsdag 3 november, ds. G. Bilkes uit Bennekom; vrijdag 20 november, ds. A. J. de Jong uit Leiden; dinsdag 1 december, ds. M. Vlietstra uit Bunschoten.

VRIEZENVEEN
Op D.V. 6 september a.s. zal ds. P. J. Bos worden bevestigd tot predikant van de Hervormde gemeente van Vriezenveen, in de Grote Kerk, 's morgens om 09.30 uur door ds. H. Koudstaal van Baarn. De intrede vindt ook in de Grote Kerk plaats om 14.30 uur.

IZB: AANDACHT VOOR HET EVANGELISATORISCH JAAR 1982

Waar gaat het om? De IZB wil ter gelegenheid van het evangelisatorisch jaar 1982 (E-82) extra aandacht vragen voor drie punten.

a. Persoonlijke evangelisatie. Hoe kan ieder in eigen omgeving op een persoonlijke manier iets van het Evangelie doorgeven.

b. Jeugdevangelisatie. Hoe kunnen jongeren in de gemeente bereikt worden met het Evangelie en hoe kunnen andere jongeren daarbij worden ingeschakeld?

c. Dienend getuigen. Hoe kunnen we iets betekenen voor onze mede-gemeenteleden die zich in een moeilijke situatie bevinden?

Folders

Over elk van bovengenoemde onderdelen is een folder geschreven, waarin een stimulans wordt gegeven om mee te doen aan het geven van nieuwe impulsen aan het evangelisatiewerk. Deze folders zijn bedoeld om in de gemeente verspreid te worden. Een proef-exemplaar is gezonden aan de kerkeraden en de evangelisatiecommissies.

Regionale introduktieavonden

De komende maanden komen er enkele medewerk(st)ers van de IZB in een aantal plaatsen meer informatie geven over de mogelijkheden die er zijn om in de gemeenten mee te doen aan het evangelisatorisch jaar. Eén van de onderdelen van het programma zal een klankbeeld zijn, waarin de drie onderdelen waaraan de IZB aandacht wil geven, worden belicht. Voor gemeenten die verder toegerust willen worden om in een bepaalde vorm van evangelisatiewerk aan de slag te gaan, bestaat de mogelijkheid aan de IZB te vragen om een meer uitgebreide cursus. De introduktieavonden, die bedoeld zijn voor de regio rond de genoemde plaatsen, worden gehouden op de volgende data:8 september, 'Westerwijk', Amsterdam; 8 september, Herv. Jeugdcentrum, Sprang; 16 september, 'De Skülplak', Damwoude; 23 september, 'De Open Hof', Ede; 23 september, 'De Hoeksteen', Middelharnis; 24 september, Broederkerk, Kampen; 28 september, 'Het Anker', Harderwijk; 28 september, 'De Ark', Papendrecht; 29 september, 'De Hoeksteen', IJsselstein; 30 september, 'De Haven', Gouda; 30 september, 'Sion', Rijssen; 5 oktober, 'De Brug', Amersfoort; 5 oktober, Pauluskerk, Leerdam; 7 oktober, 'Irene', Sebaldeburen; 15 oktober, Herv. Centrum, Brakel; 17 november, 'De Hoeksteen', Scherpenisse. Alle avonden beginnen om 19.45 uur. Aanmelding is niet noodzakelijk.

Bijbelstudies

Binnenkort verschijnt een brochure met zes bijbelstudies, die een aanzet zijn voor een bezinning op het evangelisatiewerk in de gemeente. De titel is 'Gezonden in de wereld'.

Informatie

Nadere inlichtingen over E-82 en de genoemde folders en bijbelstudies zijn verkrijgbaar bij: Bureau IZB, Joh. van Oldenbarneveltlaan 10, 3818 HB Amersfoort, tel. 033-11949.

ONTMOETINGSDAG JEUGDEVANGELIESATIECENTRUM 'DE WINDROOS'

Jeugdevangelisatie heeft iets van spoor-zoeken. Ont-spoorde jongeren op het spoor komen en een ander spoor wijzen. Dé andere weg wijzen: naar Jezus Christus. Dat is de bedoeling van het jeugdevangelisatiecentrum 'De Windroos'. Met het oog op het seizoen 1981/1982, en ook als voorbereiding op het evangelisatorisch jaar 1982, houdt 'De Windroos' een ontmoetingsdag op zaterdag 12 september 1981 in 'De Aker' te Putten. Het thema van deze dag 'Met ontferming bewogen' wordt door jeugdevangelist Gert van den Bos uitgewerkt in een bijbelstudie. Drs. A. Noordegraaf zal spreken over 'Een gemeente in beweging'. Verder werken mee Done Canters, zang, en de zanggroep 'Sjalom' uit Groot Ammers. In het programma wordt veel tijd ingeruimd voor informatie over het evangelisatorisch jaar en de verschillende mogelijkheden in het jeugdevangelisatiewerk. Samenzang, ontmoeting met elkaar en voorbede voor het evangelisatiewerk zijn eveneens wezenlijke elementen van deze dag. Ieder gemeentelid, jonger of ouder, met belangstelling voor of een taak in het jeugdevangelisatiewerk, is welkom op deze dag. De dag begint om 10.00 uur en eindigt 16.00 uur. Aanmelding voor deze bijeenkomst graag vóór 5 september bij: 'De Windroos', p/a Vossenakker 33, 6711 CX Ede, tel. 08380-18926.

WINDROOS-WEEKEND 'IS TWIJFEL ON­GELOOF?'

Er zullen weinig jongeren zijn voor wie twijfel een onbekemd iets is. Je kunt veel last hebben van twijfel aan jezelf, aan je geloof, aan God. Je kunt je groot houden en je twijfel onuitgesproken laten, maar hoe lang houd je dat vol? Is twijfel zonde of een vorm van ongeloof?

Op het Windroos-weekend van 25 en 26 september 1981 wordt nagegaan wat de Bijbel over geloof en twijfel zegt. Vrijdagavond staat een bijbelstudie op het programma over de vragen van een 'twijfelaar' uit het Oude Testament. Zaterdag is er een toespraak en gesprek met elkaar over Petrus, die zo ook z'n twijfels had, maar Christus weer in het vizier kreeg. Het kan een veelbetekend weekend worden! Het weekend wordt gehouden in het Zendingsdiaconessenhuis te Amerongen van vrijdagavond tot zaterdagmiddag vier uur en kost ca. ƒ 25, - . Jongeren van 17 jaar en ouder zijn. van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij: Jeugdevangelisatiecentrum 'De'Windroos', p/a Vossenakker 33, 6711 CX Ede, tel. 08380-18926.

60 JARIG SONNEHEERDT MAAKT ZICH ZORGEN

Continuïteit opleiding blinde en slechtziende jongeren in gevaar.

De Vereniging Christelijk Blindentehuis Sonneheerdt in Ermelo - op 22 maart 1981 zestig jaar oud geworden - maakt zich ernstig zorgen over het voortbestaan van de onder haar verantwoordelijkheid draaiende Vakopleiding voor visueel gehandicapte jongeren.' Dit projekt, waartoe Sonneheerdt het initiatief nam, is in 1977 aIs experiment gestart, mede ondersteund door Bartoméus/Zeist. - Uit de jaarcijfers 1980 is gebleken, dat Sonneheerdt voor wat betreft de opleiding in toenemende mate met grote financiële problemen kampt. Voor de opleiding wordt nog geen enkele overheidssubsidie ontvangen. Naast de bijdrage van Bartiméus heeft Sonneheerdt met hulp van vele landgenoten tot nog toe het leeuwendeel van de jaarlijkse kosten - ruim 1 miljoen gulden - voor haar rekening genomen.

Als echter van de kant van de overheid niet spoedig een positief antwoord komt op de ingediende sub­ sidie-aanvraag, wordt het voortbestaan van de opleiding ernstig bedreigd, en zal moeten worden begonnen met een leerlingenstop. Voor de korte termijn hoopt te vereniging de tekorten d.m-v. extra inzamelingsakties enigszins te kunnen opvangen.

De opleiding telt momenteel va 40 visueel gehandicapte leerfingen die een gedegen training krijgen in de vakrichtingen; boekbind-en afwerkingstechnieken, electronica, electrotechniek, rietbewerking en machinaal weven, meubelstofferen en pianostemmen.

Het doel van de opleiding is de kansen op de arbeidsmarkt van deze groep gehandicapte jongelui te vergroten, o.a. door een zo persoonlijk mogelijk gerichte training en opleiding. Tevens wordt geprobeerd hen aan een plaats op de arbeidsmarkt te helpen. Het oordeel van alle betrokkenen, ook de overheid, over de kwaliteit en het nut van de opleiding is zeer positief. Vaak slagen de leerlingen er in dezelfde diploma's te behalen als hun ziende vakgenoten.

ZENDINGSAVOND G.Z.B./LZ.B. TE KAM­PEN

De plaatselijke hulpvereniging van de G.Z.B, en I.Z.B. belegt op D.V. 8 september 1981 een zendingsavond in de Broederkerk te Kampen. De aanvang is 19.30 uur (half acht).

Ds. W. G. J. van der Sluijs uit Amsterdam zal een meditatie houden n.a.v. Galaten 5 : 25 met als thema: Wandelen door de geest'. Het Hervormd Wijkkoor zal deze avond opluisteren met het zingen van enkele liederen. Koor-en samenzang wordt begeleid door de organist W. Theo van Dijk. Bij de beide ingangen staat een boekentafel, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het werk van de Inwendige Zendmgsbond. Ds. M. Verduin heeft deze avond de leiding. Eén van de taken van de Christelijke Gemeente is om zó te leven, dat 'buitenstaanders' tot jaloersheid worden gewekt, en ingewonnen worden voor Christus. Dit is óók zendingsarbeid! Laat deze avond uw plaats niet leeg, om door het horen van het Woord, toegerust te worden tot deze zaak. Daarom nodigen wij jong en oud hartelijk uit om deze avond bij te wonen.

JEUGDAPPÈL TE OUD-ALBLAS

Tóch bidden! Onder dit thema wordt een jeugdappèl 1981 gehouden op D.V. zaterdag 5 september in de N.H. Kerk te Oud-Alblas. Aanvang:19.30 uur. Met medewerking van ds. M. Goudriaan, die spreekt over het onderwerp dat in het thema is verwoord.

AFD. UTRECHT GEREF. BOND

De afdeling Utrecht van de Gereformeerde Bond organiseert een drietal lezingen rondom het Pastoraat en wel op:

1. D.V. maandag, 14 september a.s. te 19.45 uur in de gemeentezaal van de Jacobikerk door mejuffrouw van den Berg van de I.Z.B. met als onderwerp: pastoraat onder verslaafden.

2. D.V. dinsdag, 6 oktober a.s. te 19.45 uur in de Nieuwe Keten door ds. J. Noltes met als onderwerp: Pastoraat rondom ziek zijn en sterven.

3. D.V. dinsdag, 27 oktober a.s. te 19.45 uur eveneens in de Nieuwe Keten door ds. L. Blok uit Harderwijk met als onderwerp: Pastoraat rondom het Heilig Avondmaal.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

CDB OPLEIDING DRUGSCONSULENT

Medio september zal er op diverse plaatsen in Nederland en België opnieuw een opleiding tot drugsconsulent starten. De opleiding is part-time en leidt op zowel voor voorlichting als hulpverlening aan drugsverslaafden en alcoholisten. Deze cursus is specifiek bedoeld voor hen die werkzaam zijn in onderwijs, koffiebar werk, jeugdwerk, maatschappelijk werk, verpleging enz., maar is ook toegankelijk voor een ieder die zich serieus in de drugsproblematiek wil verdiepen. Hoofddocenten zijn dr. K. F. Gunning, dr. E. de Marees van Swinderen en drs. W. Jurg. Naast deze parttime cursussen start er dit jaar voor het eerst óók een full-time opleiding, voor hen die professioneel willen werken op dit terrein. Prospectus en inschrijfformulieren omtrent beide opleidingen zijn verkrijgbaar bij CDB, Postbus 12, Balkbrug (Ov.).

MAARSSEN

'Laat je eens zien.'

Dit is het thema van de appèlavond die gehouden zal worden Deo volente 12 september in de Oude kerk te Maarssen. Ds. J. P. Nap (Langbroek) zal deze avond leiden en drs. R. v. Laar (Reeuwijk) zal met ons over dit thema spreken. Muzikale medewerking wordt verleend door de chr. gem. zangvereniging 'Excelsior' uit Kockengen o.l.v. de heerH. Gijzen. De aanvang is 19.30 uur in de Ned. Herv. Kerk aan de Kerk weg te Maarssen. Deze avond wordt georganiseerd door de jeugdverenigingen van de ring Zeist. Zien wij u ook? ?

MEDISCH EN ONDERWIJZEND PERSO­NEEL NODIG IN ZUID-OOST-AZIË!

De Stichting Hulpverlening Zuid-Oost-Azië te Groningen wil graag in kontakt komen met mensen die op vrijwilligersbasis willen worden uitgezonden naar eén van de plaatsen in haar verzorgingsgebied. ZOA heeft behoefte aan medisch personeel (doktoren, verpleegkundigen, vroedvrouwen) en onderwijskrachten (met een goede kennis van Engels en/of Frans). Gezien het feit dat van dergelijke vrijwilligers veel zelfstandig werken wordt gevraagd, is het beslist noodzakelijk dat mensen met ervaring zich opgeven.

Onderwijskrachten kunnen worden ingeschakeld bij vluchtelingen die zich voorbereiden op hun komst naar Nederland of een ander land in of buiten West-Europa en de Verenigde Staten. Een kamp waarin dergelijke vluchtelmgen zijn ondergebracht is o.m. het Bataan-kamp op de Philippijnen. Verder is er nog steeds medisch personeel nodig voor de kampen in hef Noorden van Thailand. Ook is medische zorg dringend gewenst onder de bootvluchtelingen in Hong Kong die de laatste maanden weer in grote getale binnenkomen. Deze vluchtelingen zijn vaak uitgehongerd en ziek vanwege de soms wekenlange tocht over zee met alle ontberingen van dien. Ook op het gebied van het geestelijk en het psychisch welzijn IS er veel voor deze vluchtelingen te doen. Gegadigden wordt verzocht bij voorkeur schrifte­lijk te reageren. Reacties te richten aan: Postbus 1527, 9701 BM van ZOA te Groningen. Vrijwilligers moeten de doelstelling van de Stichting kunnen onderschrijven. Deze doelstelling is er op gericht dat ZOA tracht hulp te verlenen aan behoeftige naasten in en uit Z.O. Azië gekoppeld aan of ter ondersteuning van de Evangelieverkondiging. Uitzending van hulpkrachten is in het algemeen voor een periode variërend van zes maanden tot een jaar. Verlenging is eventueel mogelijk. Belanghebbenden, die pas over eenjaar beschikbaar zijn, kunnen zich ook aanmelden. Het Bestuur van de Stichting ZOA ziet met belangstelling reacties tegemoet.

Voorlichtingsdienst ZOA, Noorderstationsstraat 14, 9717 KN Groningen. Telefoon:050-777428.

PROVINCIALE APPÈLDIENST GELDER­LAND

Ook dit jaar weer vóór de start van het jeugdwerk een gezamenlijke dienst in de Oude kerk van Barneveld. Met aansluitend een Programmabeurs in 'Irene'. Datum: D.V. zaterdag 12 september. Aanvang:19.30 uur.

Doel

Samen luisteren naar het Woord van God Voorbede voor het komende winterwerk Ontmoeting en informatie

Kennismaken met onze nieuwe jeugdpredikant ds. C. G. Geluk.

Programma

Opening, ds. W. Westland, voorzitter prov. bestuur Schriftlezing, Nellie van Middendorp Appèlwoord metthema 'Houvast, ds. C. G. Geluk Koorzang door het H.G.J.B.-koor uit de Alblasserwaard

Orgelbegeleiding, John Propitius Deklamatie, Marianne Leeuwis Panfluit, Aart Budding

Trompetbegeleiding, Egbert de Groot, Taco en Jan van de Spoel Sluiting, ds. P. M. Breugem, voorzitter Herv. Jeugdraad Barneveld-Programmabeurs

Aansluitend op de Appèldienst rond 21.60 uur ontmoeting rond koffie en daarbij ideeën, tips, informatie bij de stands van Echo (I.Z^.), H.G.J.B., Herv. Zondagsschool, 'Windroos' (evangelisatiemat.).

Voor wie?

Wij verwachten jeugdraadsleden, kaderleden van jongerengroepen, leiders en leidsters, veel jongeren, ambtsdragers en meelevende gemeenteleden. Advies

Overleg met anderen en kom met elkaar naar Barneveld!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 september 1981

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 september 1981

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken