Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

5 minuten leestijd

PREDIKBEURTENBUREAU

Het Predikbeurtenbureau is van 2'6 juli tot en met 16 augustus wegens vacantie gesloten. C. Mackaay. Morgenster 90.

ZENDINGSDAG GZB

Op D.V. donderdag 5 augustus 1982 wordt de 71ste landelijke zendingsdag van de Gereformeerde Zendingsbond in de Nederlandse Hervormde Kerk gehouden. Het programma ziet er als volgt uit: Na opening door de voorzitter ds. P. Koeman spreken ds. E. F. Vergunst, Slikkerveer; ds. H. Harkema, Brakel; ds. A. Noordegraaf, Ede en ds. J. Hoek, Veenendaal (slotwoord). Ook voert een delegatie van de Hervormde Kerk van Oost-Afrika het woord. Zendingsarbeiders met verlof ontvangen gelegenheid ons te informeren over hun werk ten dienste van onze zusterkerken in Indonesië en Kenya. Mevrouw J. de Blois-Zandijk vertelt het jeugdverhaal. Nieuw is het nevenprogramma voor jongeren in het begin van de middag op één van de zijterreinen in het bos. In het thema van de dag wordt uitgegaan v^n het zendingsbevel in Mattheus 28.

HIERDEN

Op zondag 4 juli j.l. beleefde de Ned. Herv. Gemeente van Hierden een bijzonder blijde en gezegende dag. 's Morgens om 9.30 uur werd n.l. ds. W. Verboom bevestigd tot predikant van deze ge­meente. De dienst werd geleid door zijn broer ds. D. Verboom van Daarle. Ds. Verboom had 2 schriftlezingen en wel: Joh. 1 : 1-14 en Joh. 29 : 29-37. Als tekst voor de prediking had hij gekozen: Joh. 1 : 6-7. 'Er was een mens van God gezonden wiens naam was Johannes, deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij allen in Hem geloven zouden.' Na de predikatie en de bevestiging van W. Verboom werd hem door de gemeente toe gezongen ps. 121 VS. 4. 'De Heer, zal u steeds gadeslaan.' De intrede vond plaats in de volle middag dienst om 14.30 uur. Ds. Verboom had als schriftlezing gekozen 1 Joh. 1. Als tekst voor de prediking 1 Joh. 1:3. 'Hetgeen we dan gezien en gehoord hebben dat verkondigen wij u, opdat ge met ons gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.' Na de prediking werden de gebruikelijke toespraken gehouden. Eerst door ds. Verboom, waarin hij zich richtte tot o.a. de genodigden en de gemeente. Waarna hij werd toegesproken door burgemeester Van Boeijen van Harderwijk. Vervolgens door de consulent ds. F. v. Roest namens de classis Harderwijk en ring Elburg. Tenslotte namens de kerkeraad en kerkvoogdij werd ds. Verboom een hartelijk welkom toegeroepen in zijn nieuwe gemeente door ouderling W. Beelon. Op zijn verzoek werd de nieuwe predikant toegezongen ps. 90 vs. 9. 'Laat uw gena ons met haar troost verrijken.' Met het uitspreken van de zegenbede kwam een einde aan deze indrukwekkende dag.

C.S.F.R.

Het landelijk bestuur van de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato voor het studiejaar 1982-83 is als volgt samengesteld:

praeses Johan Ruitenburg (Delft); abactis Gerda van Ravenhorst (Amsterdam); fiscus Reinier van Woerden (Rotterdam); vice-praeses Jan van de Brink (Utrecht); vice-abactis Peter Dogterom (Leiden).

Het nieuwe adres van het abactiaat is: Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam.

EEN PLAAT MET ALLURE

We hebben het reeds eerder opgemerkt dat, vooral het noorden van ons land, en dan met name Groningen en Friesland bijzonder rijk is aan zeer waardevolle historische orgels., Van deze orgels verschijnen ook regelmatig grammofoonplaten. Een der mooiste orgels (niét het meest historische wat het binnenwerk van het orgel bereft) bevindt zich in de bijzonder fraaie Ned. Herv. kerk te Zeerijp. Wanneer we zo nu en dan eens een orgeltrip door Groningen maken gaan we meestal ook even in de kerk van Zeerijp kijken omdat deze kerk een zeer intieme sfeer bezit met een bijzonder mooie orgelkast tegen de westgevel. Het is misschien wel de mooiste orgelkast en het mooiste orgelfront van Groningerland. Lange tijd was dit orgel, dat in de loop der jaren grondig was verknoeid, slechts gedeeltelijk bespeelbaar. Als sluitstuk van de kerkrestauratie werd niet alleen de orgelkast gerestaureerd maar werd ook het orgel geheel in oude luister gerekonstrueerd in de jaren 1977-1979. Van dit orgel verscheen onlangs een plaat waarop de vaste organist van Zeerijp - Stef Tuinstra - Nederlandse en Duitse orgelmuziek uit de 17e eeuw speelt. De plaat begint overigens met de 2 luid klokken van deze kerk, klokken van Gerhardus van Wou uit 1502. Vervolgens kunt u luisteren naar compos-ities van Johan Staden (Intrada), Samuel Scheidt (o.a. Koraalzetting 'Vater unser im Himmelreich'), Johann Ulrich Steigleder (Xoccata 'Vater unser'), Matthias Weckman (variaties Magnificat IIToni). JanPieterznSweelinck (Variaties over Ps. 68), alsmede een korte improvisatie over deze Psalm, een gezongen zetting van Claude Goudimel door de 'Riepster Cantory' en tenslotte gemeentezang van couplet 12 door de gemeente van Zeerijp. U krijgt alzo een totaal beeld van het muzikale gebeuren en de fraaie kerk van Zeerijp. Een bijgesloten brochure waarin de historie van het orgel uitvoerig wordt besproken en een bijzonder mooie, en informatieve hoes maken dat deze plaat (waarop overigens uitstekend orgelspel wordt geleverd) ongetwijfeld spoedig zal zijri. Wij willen deze uitgave zeer hartelijk bij u aanbevelen. Na overmaking van ƒ 28, 50 (incl. verzendkosten) op postgiro 3177240 t.n.v. Orgelcommissie Jacobuskerk Zeerijp, wordt u deze uitgave p.o. toegezonden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 15 July 1982

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van Thursday 15 July 1982

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken