Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

12 minuten leestijd

BEROEPEN TE:

Berkel-Rodenrijs: B. van 't Veld te Nunspeet; Gouda: J. Smit te Hilversum; Wekerom: M. Goudriaan te Ouderkerk a/d IJssel; Alblasserdam: E. K. Teygeler te Scheveningen; Zoetermeer: P. G. Pettingate VlissingenenH. HarkemateBrakel; Oostzaan: R. Wahl kand. te Amsterdam; Lobith: (part-time) W. Pelleboer em. Pred. te Arnhem; Waddinxveen: J. W. Goossen te Mastenbroek; Barendrecht: J. Mattau te R'dam-IJsselmonde en A. J. Leerink te Beesd; Geertruidenberg-Hooge Zwaluwe en Made: W. M. M. Moonen te Amsterdam die dit ber. heeft aangenomen; Groot-Ammers: A. Visser te Nieuwland en Oosterwijk; Nunspeet: G. C. Kunz te Dordrecht.

AANGENOMEN NAAR:

Klazinaveen-Zwartemeer: P. den Hertog kand. te Den Dolder; Goes: M. v. Diggelen te Molkweerum; Noordlaren: P. Bons te Oegstgeest; 's Heer-Abtskerke en Nisse: J. A. G. van Zanten te Groenlo

BEDANKT VOOR:

Lopik: J. P. Nap te Neerlangbpoek, Hoogvliet: J. Brezet te IJmuiden-O; Willemstad: G. Zonneveldt te Capelle a/d IJssel; Oost-Souburg: S. de Roest te Usselo; IJmuiden-W: I. J. Wisse te Zeist.

R.R.Q.R.

De R.R.Q.R. houdt D.V. op vrijdag 14 januari om 19.45 uur haar jaarvergadering in het Jaarbeursgebouw te Utrecht. Op deze vergadering zal prof. dr J. Verkuyl spreken over 'Vredesbewegingen'.

JEUGDCONTACT CALVIJN

Vanaf D.V. vrijdagavond 28 januari tot maandagmorgen 31 januari 1983 hoopt het jeugdcontact 'Calvijn' een weekend bijéén te zijn in 'De Zandj^a^p' te Ermelo. Thema van dit weekend is: 'Het pja^ y^n God met ieder mens persoonlijk', waaro^gr mevr. R. Koops komt spreken. De kosten bedragen ƒ 40, - Nadere informatie en aanmeldingen op het secretariaat: Fam. W. Baarda, Kalenbergerweg 311, 8315 PC Luttelgeest. (N.O.P.) {gj 05273-2303

BRIELLE

Door de afd. Ger. Bond 'Brielle en omstreken' zal weer een doordeweekse bijeenkomst worden gehouden en wel op D.V. donderdag 20 januari, 1983 in gebouw Langstraat 76 te Brielle. Aanvang:20.00 uur. Daar hoopt voor ons te spreken: s. G. C. de JonguitMiddelharnis. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom.

HERV. MANNENVER. OP G.G. TE KAM­PEN

Bijbellezingen

Zo de Heere wil en wij leven, hopen wij ook in 1983 door te gaan met deze Bijbellezingen. Dr. C. A. Tukker is bereid gevonden ook dit voorjaar 4 Bijbellezingen te houden. Deze worden allen gehouden in de Broederkerk te Kampen. Aanvang telkens 20.00 uur. Dr. C. A. Tukker hoopt verder te gaan met de behandeling van de Ie Korinthebrief.

De avonden zijn op 20 jan. 1983; 3 febr. 1983; 3 maart en 28 april 1983; Er is een ruime parkeergelegenheid. U bent allen hartelijk welkom!! Ja, zelfs genodigd!!

TOERUSTING EN INSTRUKTIE CURSUS

De I.Z.B. organiseert de bovenvermelde cursus voor de regio Rotterdam. ^llen die belangstelling hebben voor het prakti-5j; j, g evangelisatiewerk en de Bijbelse fundering ^yn hartelijk welkom. Deze cursus wordt gehoujen in de Maranathakerk aan de Hillevliet te Rotterdam-Zuid. Tijd van 19.30 tot 22.00 uur op de volgende data, de dinsdagen 1 febr. en 15 febr. 1 maart, 15 maart en 29 maart D.V. Opgave en verdere informatie bij: Evangelist C. Gielen, Middenhagen 14, 3078 BJ Rotterdam, tel. 010-834289.

Bij voorbaat hartelijk dank.

MIDDELBURG

Op D.V. donderdag 20 januari a.s. wordt in de hal van de Ontmoetingskerk aan de Oosterscheldestraat door de GZB een zendingsavond georganiseerd. Op deze avond zal aan de hand van dia's worden verteldover het nog jonge arbeidsveld van de GZB in Peru. In de pauze is er gelegenheid tot het kopen van boeken, platen en diverse voorwerpen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het zendingswerk. Deze avond begint om'20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Namens het bestuur van de Gereformeerde Bond afd. Middelburg e.o. P. N. G. C. Schakel, 2e voorzitter,

DEMOCRATISERING IN HET KERKELIJK JEUGDWERK?

Het vormgeven van medezeggenschap speelt niet alleen in het christelijk onderwijs, maar ook in het (Kerkelijk) jeugdwerk.

Als men subsidie ontvangt op grond van de rijksbijdrageregeling voor het sociaal-cultureel werk is men ook aan enkele voorwaarden van de overheid gebonden. Het betreft o.a. het 'besluit democratiseringsregelingen soc. cult, werrk'. Deze regels zijn eind 1980 afgekondigd en behoorden m.i.v. 1 januari 1983 in statuten en regelementen verwerkt te zijn. Door de Herv. Geref. Jeugdbond is hier nog geen brede bekendheid aan gegeven omdat meestal 'Jeugdraden' subsidie ontvangen. Omdat de kerkorde hierbij meespeelt, is er vanuit de Ned. Herv. Kerk zelf nog geen advies gekomen. Pas als dit verschenen is, kunnen wij aan verdere invulling denken. Als uw burgelijke gemeente vraagt naar 'democratisering' kunt u het bovenstaande als informatie aan hen doorgeven. Een uitgebreidere verklaring hierover kunt u gratis aanvragen bij de HGJB, Prins Bernhardlaan 1, 3722 AE Bilthoven. Tel. 030-785402. Ook kunt u zich aanmelden voor het informatiepakketje wat t.z.t over dit onderwerp door de HGJB gemaakt wordt.

ZOA-VERPLEEGKUNDIGE NAAR VLUCHTELINGEN IN CAMBODJAANS GRENSGEBIED

Verpleegster Dera Kodde uit Hilversum zal vanaf volgende week deel gaan uitmaken van een christelijk medisch team (cmt), dat hulp gaat geven aan vluchtelingen in en buiten de kampen Kok Tahan en Phnom Chat, gelegen in het Cambodjaans-Thaise grensgebied. Als uitzendende organisatie fungeert de Stichting Hulpverlening Zuid-Oost-Azië (ZOA) te Groningen. Tot voor kort was Dera Kodde in opdracht van dezelfde hulporganisatie werkzaam onder Indochinese vluchtelingen op de Philippijnen. Ook werkte zij reedè eerder onder Cambodjaanse vluchtelingen in Thailand. In het z.g. niemandsland tussen Thailand en Cambodja, waarin ook de genoemde kampen zijn gesitueerd, leven enkele honderdduizenden vluchtelingen onder vaak erbarmelijke omstandigheden. Vooral bij deze niet-geregistreerde vluchtelingen is er geen sprake van regelmatige voedseltributie of medische verzorging. Ook is er een schrijnend tekort aan drinkwater; het drinken van (soms) grondwater veroorzaakt ziekten die epidemische vormen dreigen aan te nemen. In het betrokken gebied wordt nog regelmatig gevochten. Groepen Rode Khmer Guerilla strijders trachten tezamen met de volgelingen van prins Norodom Sihanouk de Vietnamese bezetters uit Cambodja te verdrijven. In de oerwouden in het Cambodjaanse grensgebied is een brede zone met uitgestrekte mijnenvelden die nog dagelijks hun tol eisen.

Het werk van een christelijk medisch team, waarin naast ZOA ook onder meer Int. Evangelische Hulpfonds Tear en World Relief deelnemen, is vaak erg moeilijk. De Rode Khmers controleren de kampen Kok Tahan en Phnom Chat en hulpverlening dient mede daardoor erg zorgvuldig te geschieden. In principe is het alleen mogelijk medisch personeel in te zetten. De beide Khmer-kampen tellen tezamen ongeveer vier en twintigduizend vluchtelingen.

Het CMT zal verder worden gevormd door Tear Fund werkers Hanna van Mameren (vroedvrouw), Maartje Balde en Tonny Ebbers (verpleegkundigen). Zij zijn overgekomen uit het eind december gesloten Sa Kaeo kamp (Oost-Thailand) waarin de afgelopen jaren duizenden Cambodjaanse vluchtelingen verbleven.

E. Fokkema, Hoofd Vooriichting ZOA. Tel.:050-718844. Privé:05130-23429.

UITZENDING FAMILIE J. A. WOLTERS

Binnenkort hoopt familie J. A. Wolters in dienst van de Gereformeerde Zendingsbond in de Nederlandse Hervormde Kerk te vertrekken naar Peru. De heer Wolters is door de GZB beschikbaar gesteld aan de Iglésia Presbiteriana del Peru. Hij zal als leraar werkzaam zijn aan het Colégio San Andres te Lima.

De uitzending vindt plaats op D.V. dinsdag 18 januari 1983 vanuit het kerkelijk centrum 'Sion', Wilhelminastraat 117 te Rijssen. In deze dienst zal voorgaan ds. G. J. Wolters te Wassenaar. Aanvang:19.30 uur.

De Hervormde Gemeente Rijssen heeft zich bereid verklaard als zendende gemeente te fungeren.

HERVORMD WERELDDIAKONAAT: BEGROTING VAN ƒ 8.425, 000, -

De begroting van het hervormde werelddiakonaat laatvoor 1983 een bedrag zien van/ 8.425, 000, - , zo blijkt uit het nieuwe werelddiakonaatboekje dat is uitgekomen bij de Generale Diakonale Raad van

de Hervormde Kerk. Van het bedrag van ƒ 8.425, 000, - is ƒ 746, 195, - gereserveerd voor projectenbehandeling en bestuurskosten, (dus voor werkzaamheden die dienen te geschieden vóórdat gelden naar verschillende delen van de wereld gezonden kunnen worden. Aan publiciteit, voorlichting, bezinning en toerusting wordt ƒ 338.920, - uitgegeven en aan folders, affiches, advertenties en andere uitgaven ƒ 339.885, - . In 1983 zullden de gelden weer aan projecten ('verantwoordelijkheden' zo zegt het boekje) in verschillende delen van de wereld besteed worden. In Afrika gaat o.a. ƒ 100.000, - naar de Orthodoxe Kerk van Ethiopië. Deze kerk heeft een aantal bijscholingsprogramma's voor priesters, vormingsprogramma's voor kerkeraden en voor de jeugd en een aantal ontwikkelingsprojecten onder haar beheer, waarvoor zij gelden ontvangt van het hervormde werelddiakonaat en ook nog eens ƒ 100.000, - van de hervormde Raad voor de Zending. ƒ 87.000, - is daarnaast o.a. uitgetrokken voor een project voor gemeenschapsopbouw en evangelisatie in Ghana en ƒ 110.000, - voor een project voor moeder en kindzorg in Kenya. In Zuidelijk Afrika ontvangt o.a. het vormingscentrum Wilgespruit in Roodepoort (Zuid-Afrika) ƒ 50.000, - voor de bezinning op de problematiek in dit land. ƒ 50.000, - gaat o.a. ook naar de Raad van Evangelische Kerken in Angola voor onderwijs, medische zorg en ontwikkeling van het platteland. Eenzelfde soort programma in Mozambique ontvangt eveneens ƒ 50.000, - . Daarnaast gaat ook ƒ 50.000, - naar het evangelisatieprogramma van de kerken in Mozambique. In Azië gaan o.a. gelden naar Indonesië: ƒ 57.540, - naar een project voor moeder - en kindzorg in Irian Jaya en ƒ 52.500, - naar het werk onder nomadische groepen en geïsoleerde stammen. Het zendingswerk onder vissers in Korea ontvangt een bedrag van ƒ 56.000, - . In Korea wordt ook het blad van de Koreaanse Raad van Kerken gesteund met ƒ 70.000, - . In Europa is o.a. ƒ 450.000, - uitgetrokken voor het werk in Oost-Europa en ƒ 125.000, - voor het werk in Zuid-Europa. Het grootste deel van het geld dat is uitgetrokken voor Latijns-Amerika, gaat naar Solidaridad, de interkerkelijke actie voor Latijns-Amerika, namelijk ƒ 500.000, - . In het Midden-Oosten ten slotte is voor diakonaal werk ƒ 100.000, - uitgetrokken. Dit bedrag wordt verdeeld over verschillende projecten in het kader van de Stichting Morgenlandzending. Daarnaast worden andere projecten gesteund, waaronder de psychiatrische inrichting Kfar Shaul in Jeruzalem met ƒ 100.000, - en het werk in Libanon, eveneens met ƒ 100.000, - . Naast de projecten in de verschillende werelddelen zijn er ook de algemene projecten, zoals het werk onder gevangenen overal ter wereld, waarvoor ƒ 175.000, - beschikbaar is, de 'stille hulp' (pro-. jecten waarover niets bekendgemaakt kan worden, omdat anders de betrokkenen in gevaar zouden komen): ƒ 180.000, - , studiebeurzen o.a. voor Aziatische en Afrikaanse studenten: ƒ 215.000, - , hulp aan vluchtelingen: ƒ 500.000, - , een bijdrage aan de bureaukosten van de Wereldraad van Kerken: ƒ 137.270, - en een bijdrage aan de bureaukosten van de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen: ƒ 105.000, - . Uitgetrokken is ook een bedrag van ƒ 300.000, - voor hulpverlening bij rampen. De totale begroting van het werelddiakonaat voor 1983 ligt ƒ 820.000, boven de inkomsten van 1982. In dat jaar werd door de hervormde gemeenten ƒ 7.604, 928, - bijeengebracht.

Geen voorbeeldverhalen

Het nieuwe werelddiakonaatboekje bevat geen voorbeeldverhalen van werelddiakonaal werk, zoals sedert een aantal jaren gebruikelijk was. Informatie over de achtergronden van het werk zal beschikbaar komen via een driemaal per jaar verschijnend tijdschrift, via info-vellen die vijfmaal per jaar beschikbaar worden gesteld met telkens informatie over een ander project, via werkmappen en via brochures. Het jaarthema 'Honger is onrecht' zal nog tot medio 1983 gehanteerd worden. Daarna zullen thema's per seizoen worden vastgesteld en niet meer per kalenderjaar. Nadrukkelijk vraagt het hervormde werelddiako­ naat in dit nieuwe projectenboekje om een kritisch meeleven vanuit de plaatselijke gemeenten met deze werksoort. Het gaat hier niet om een vrijblijvende relatie tussen gever en ontvanger, maar om een werkelijke betrokkenheid van kerk tot kerk. In verband hiermee wordt ook opgemerkt dat het werelddiakonale werk eigenlijk niet valt op te delen in afzonderlijke projecten, waarvoor men de plaatselijke gemeenten warm kan laten lopen. De Hervormde Kerk is verantwoordelijk voor het werelddiakonale werk als geheel. Het boekje zegt daarover: 'Het is onjuist als een bepaalde gemeente één project eruit licht en zegt: 'Dit is ons project, hieraan willen wij ons geld besteden'. Diakonaal geld is namelijk niet 'van ons', maar van de armen. En ook het project dat wij als 'het onze' beschouwen, is niet van ons, maar wordt door mensen elders gedragen, die zich inzetten voor hun naaste en daarbij graag onze betrokkenheid en hulp aanvaarden. Dat betekent niet dat aandacht voor een bepaald project verkeerd zou zijn. Integendeel, laat vele diakonieën en gemeenten met een voorbeeldproject aan de gang gaan. Maar dan als voorbeeld van onze gezamelijke, totale verantwoordelijkheid. Om zo te ontdekken dat werelddiakonaat méér is dan geld: samen met anderen in de wereldwijde kerk van Christus dienend in de wereld te staan, daar en hier'.

Verdeeld huis

Met betrekking tot de plaats van het werelddiakonale werk binnen de Hervormde K^rk wordt in het boekje koor-volgende opgemerkt: 'De Nederlandse Hervormde Kerk staat erom bekend een in zichzelf verdeeld huis te zijn. In de nieuwsvoorziening wordt dit beeld vaak extra aangescherpt, omdat conflicten en tegenstellingen meer nieuwswaarde hebben dan overeenstemming en harmonie. Helaas zijn de grote verschillen en zelfs scheuringen, die de kerk en de gemeenten teisteren, onmiskenbaar. Theologische, maatschappelijke, psychologische redenen te over. Ook in het werelddiakonaat merken we telkens weer hoe moeilijk het is om werkelijk voor en namens de gehele kerk te werken. Voor sommige gemeenten kunnen wij gewoon geen goed werk doen, alleen al omdat wij een landelijk orgaan van de Hervormde Kerk zijn. In grote delen van de kerk heerst een groot wantrouwen jegens alles waarin de Hervormde Kerk als geheel optreedt en is men liever verbonden met organisaties die geheel de eigen kleur vertonen'. Het jaarboekje van het werelddiakonaat, dat behalve de nieuwe begroting ook algemene informatie bevat over werelddiakonaat door de eeuwen heen, een lijst van organisaties waarmee wordt samengewerkt, tips voor het betrekken van de gemeente bij het werelddiakonaat, etc. is verkrijgbaar bij de Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk, afdeling publiciteit en voorlichting. Postbus 14100, 3508 SEUtrecht, tel. 030-332426.

(Hervormd Persbureau)

ORGELCONCERT DOOR JAN VAN WIN­GERDEN

Hardinxveld-Giessendam.

Zaterdag 22 januari a.s. geeft Jan H. van Wingerden een concert op het orgel van de Oude Hervormde Kerk in de Peulenstraat, Neder-Hardinxveld. Jan van Wingerden, geboren in 1950, kreeg zijn eerste muzieklessen op 8-jarige leeftijd. Al op zijn 11e jaar begeleidde hij voor het eerst de samenzang tijdens de kerkdienst. In 1965 begon hij zijn pianostudie bij P. Meijer, in 1975 begon hij orgellessen bij de Voorburgse organist Wim van der Panne. Momenteel wordt de orgelstudie nog voortgezet bij de welbekende organist Ben van Oosten en de Bach-kenner Charles de Wolff. Hij verleende aan koor - en samenzangavonden zijn medewerking, gaf verschillende orgelconcerten en verder zijn er van zijn orgelspel meerdere plaatopnamen gemaakt. Het concert, dat om 20.00 uur begint (kerkdeuren open:19.30 uur), biedt werk van Zwart, Bach, De Lange, Saint Saëns, Boëly, Vierne en Muschel, al met al een gevarieerd programma, dat de moeite waard beloofd te zijn. Dit concert wordt georganiseerd door de Hervormde Jeugdkommissie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 januari 1983

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 januari 1983

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken