Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag jaarvergadering

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verslag jaarvergadering

4 minuten leestijd

De voorzitter, ds. L.J. Geluk...

Verslag van de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond, gehouden op woensdag, 18 mei 1983 in 'De Schakel' te Nijkerk

De voorzitter, ds. L. J. Geluk, heet de vele aanwezigen hartelijk welkom. Hij laat zingen Psalm 27 : 5 en 7 en gaat voor in gebed. Vervolgens spreekt hij zijn openingswoord (reeds opgenomen in 'De Waarheidsvriend').

Verslag van de penningmeester. Notaris De Visser geeft vanwege de afwezigheid van de penningmeester, ir. L. van der Waal, een toelichting op de rekening van baten en lasten over 1982. Tenslotte spreekt hij er zijn dankbaarheid over uit, dat de inkomsten ons als hoofdbestuur in staat stelden veel werk te hebben kunnen doen.

Op de vraag een deel van het voordelig saldo te besteden aan de H.G.J.B, voor de goede voortgang van het jeugdwerk, wordt geantwoord, dat het hoofdbestuur reeds besloten heeft dit te doen.

Verslag van de commissie tot nazien van de boeken. Bij monde van dhr. Van Asselt wordt voorgesteld de penningmeester te dechargeren met dank voor het vele werk door hemzelf verricht en eveneens door zijn vrouw. De vergadering gaat van harte accoord.

Voorstel tot statutenwijziging. Dit betreft in de eerste plaats het feit, dat de kascommissie geen reële functie vervult. Gezien echter de binnengekomen opmerkingen over deze statutenwijziging, wordt het voorstel teruggenomen. De zaak komt op de volgende jaarvergadering opnieuw aan de orde. Na peiling spreekt de vergadering zich zeer positief uit over een commissie, die met de penningmeester een gesprek zal hebben over het gevoerde beleid. De voorzitter deelt de vergadering mee, waarom notaris De Visser heeft moeten bedanken als lid van het hoofdbestuur. Zijn functie in de prov. Staten vraagt te veel tijd. Notaris De Visser wordt hartelijk bedankt voor zijn verrichte werk in het hoofdbestuur. Verslag van de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar. Vragen er over komen in de middagvergadering ter sprake. Referaat van dr. J. Hoek: Heilige Schrift-natuur-cultuur (wordt opgenomen in 'De Waarheidsvriend'). Uitslag van de gehouden stemming:

Vac. ds. C. van den Bergh

ds. C. van den Bergh ds. P. Kolijn ds. W. Dekker ds. C. Blenk 437 stemmen 5 stemmen 2 stemmen 1 stem

blanco 23 stemmen

Vac. drs. K. Exalto drs. K. Exalto ds. W. van Gorsel ds. G. S. A. de Knegt blanco 406 stemmen 36 stemmen 2 stemmen 24 stemmen

Vac. W. de Visser mr. G. Holdijk W. de Kluyver W. de Visser blanco 431 stemmen 32 stemmen 1 stem 4 stemmen

Ds. Van den Bergh en drs. Exalto nemen hun herbenoeming aan. Aan mr. G. Holdijk zal zijn verkiezing tot hoofdbestuurslid schriftelijk worden meegedeeld. Ds. Van den Bergh sluit de morgenvergadering met gebed.

Na de middagpauze opent de voorzitter de middagvergadering met een woord van welkom aan ds. Roos, praesès van de Generale Synode, aan dhr. Van Ganswijk, vertegenwoordiger van de Conf. Vereniging en aan ds. Van Heyst, vertegenwoordiger van 'De Vrienden van Kohlbrugge'. Vervolgens wordt psalm 146 : 8 gezongen en gaat dr. Van Brummelen voor in gebed.

Ds. Roos spreekt namens het moderamen van de Generale Synode. Hij legt er de nadruk op, dat we elkaar nodig hebben en elkaar moeten vasthouden in critische solidariteit. Referaat van drs. A. de Reuver: 'Geloof en ervaring in de Reformatie'. Vanuit drie punten belicht hij zijn onderwerp: Geloof vanuit de openbaring. Geloof brengt ervaring met zich mee, geloof tegen de ervaring. Dit referaat zal opgenomen worden in 'Theologia Reformata'. Aan koningin Beatrix wordt een telegram gezonden. Uit het Wilhelmus wordt gezongen: 'Mijn schild ende betrouwen'. De referenten beantwoorden binnengekomen vragen over hun referaten.

Tenslotte stelt de voorzitter nog enkele punten aan de orde:

a. Leden van kascommissie: dhr. Van Laar, Rhenen en dhr. Zevering, Lelystad

b. Statutenwijziging i.v.m. financiële steun: deze kan worden verleend tijdens of/en na de theologische studie

c. Dank aan hen, die de dag van deze jaarvergadering organiseerden

Ds. L. Kievit sluit op verzoek van de voorzitter de vergadering. Hij laat zingen Psalm 19 : 5 en gaat voor in gebed.

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 mei 1983

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Verslag jaarvergadering

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 mei 1983

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken