Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geloofsbelijdenis van Nicea en Athanasius

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Geloofsbelijdenis van Nicea en Athanasius

5 minuten leestijd

Geloofsbelijdenis van Nicea

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, Die uit de Vader geboren is vóór alle eeuwen, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door Wie alle dingen geworden zijn. Die om ons mensen en om onze redding neerdaalde uit de hemelen en vlees werd uit de Heilige Geest en Maria de maagd, en een mens werd, ook gekruisigd is voor ons onder Pontius Pilatus en geleden heeft en begraven is en opgestaan op de derde dag naar de Schriften, en opgevaren is naar de hemelen en zit aan de rechterhand van de Vader, een weerkomt met heerlijkheid om te oordelen de levenden en doden; aan Wiens koninkrijk geen einde zal zijn.

En in de Heilige Geest, Die Heere is, de levendmaker, Die van de Vader uitgaat. Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. (Wij geloven) in één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving der zonden. Wij verwachten de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.

Geloofsbelijdenis van Athanasius

Zo wie wil zalig worden, die heeft vóór alles nodig dat hij het katholieke geloof houdt. En indien iemand dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel voor eeuwig verloren gaan. Het katholieke geloof nu is dit, dat wij één God in de Drieëenheid en de Drieëenheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen of de zelfstandigheid te scheiden. Want de persoon van de Vader is een andere, die van de Zoon een andere, die van de Heilige Geest een andere. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en dezelfde eeuwige majesteit. Hoedanig de Vader is, zodanig is de Zoon, zodanig is (ook) de Heilige Geest. Ongeschapen is de Vader, ongeschapen de Zoon, ongeschapen (ook) de Heilige Geest. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk de Zoon, onmetelijk (ook) de Heilige Geest. Eeuwig is de Vader, eeuwig de Zoon, eeuwig (ook) de Heilige Geest. En toch zijn het niet drie eeuwigen, maar één eeuwige, zoals het niet drie ongeschapenen en niet drie onmetelijken, maar één ongeschapene en één onmetelijke is. Evenzo is de Vader almachtig, de Zoon almachtig en de Heilige Geest almachtig, en toch zijn het niet drie almachtigen, maar één almachtige. Zo is de Vader God, de Zoon God en de Heilige Geest God. En toch zijn het niet drie goden, maar het is één God. Zo is de Vader Heere, de Zoon Heere en de Heilige Geest Heere. En toch zijn het niet drie heren, maar het is één Heere. Want zoals wij door de christelijke waarheid gedwongen worden om elke persoon afzonderlijk als God en Heere te belijden, zo wordt ons door de katholieke religie verboden om van drie goden of heren te spreken. De Vader is door niemand gemaakt noch geschapen noch voortgebracht. De Zoon is door de Vader alleen, niet gemaakt noch geschapen, maar voortgebracht. De Heilige Geest is van de Vader en de Zoon, niet gemaakt noch geschapen noch voortgebracht, maar uitgaande. Dus is er één Vader, niet drie vaders, één Zoon, niet drie zonen, één Heilige Geest, niet drie heilige geesten. En in deze Drieëenheid is niets eerder of later, niets meer of minder. Maar alle drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn aan elkaar gelijk, zodat door alles, zoals reeds boven gezegd is, de eenheid in de Drieëenheid en de Drieëenheid in de eenheid geëerd moet worden. Wie dus wil zalig zijn, moet dit gevoelen over de Drieëenheid hebben.

Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de vleeswording van onze Heere Jezus Christus trouw gelooft. Dus is het rechte geloof, dat wij geloven en belijden, dat onze Heere Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid van de Vader vóór alle tijden voortgebracht, en mens uit de zelfstandigheid van de moeder in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, bestaande uit een redelijke ziel en menselijk vlees, gelijk aan de Vader volgens de Godheid, minder dan de Vader volgens de mensheid. Die, al is Hij God en mens, toch niet twee, maar één Christus is. En Hij is dat niet door verandering van de Godheid in vlees, maar door aanneming van de mensheid in God. Hij is één, volstrekt niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door eenheid van de persoon. Want zoals de redelijke ziel en het vlees één mens is, zo is God en mens één Christus. Die geleden heeft voor onze zaligheid, neergedaald is naar de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren is naar de hemelen, zetelt aan de rechterhand van God de almachtige Vader, (en) vandaar zal komen om te oordelen levenden en doden; bij Wiens komst alle mensen weer moeten opstaan met hun lichamen en rekenschap zullen geven van hun eigen daden. En die goede (daden) gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwade (gedaan hebben), in het eeuwige vuur. Dit is het katholieke geloof, en indien iemand dit niet trouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 maart 1984

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Geloofsbelijdenis van Nicea en Athanasius

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 maart 1984

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken