Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ongeveer een jaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ongeveer een jaar

3 minuten leestijd

Ongeveer een jaar geleden belegde het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in Nijkerk een vergadering voor kerkeraden van hervormd gereformeerde wijkgemeenten in de grote en middelgrote steden. Samenvattingen van de referaten van dr. S. Meyers over de secularisatie en van ds. C. van de Bergh over het met elkaar omgaan van de modaliteiten werden in ons blad opgenomen. Op genoemde vergadering werd het initiatief genomen om te komen tot een Overleg Grote Steden, waaraan vertegenwoordigers uit de verschillende grote steden zouden deelnemen. Ds. L. Wüllschleger (Den Haag) was bereid om één en ander te organiseren en te coördineren. Het Overleg heeft diverse malen vergaderd en heeft nu een nota opgesteld, die de lezers bijgaand aantreffen.

Enige tijd geleden werd ter synode een nota behandeld van het Beraad Grote Steden. Daarop wordt in dit stuk ook gereageerd. Op 14 september a.s. zal er weer een bijeenkomst worden gehouden, ditmaal in Utrecht. Hopelijk mag één en ander bijdragen tot een bredere bezinning op de vragen waarvoor de kerk in de grote stad vandaag staat.

Red.

van de geografische basis-structuur van de stadsgemeente.

4. Praktische toespitsing

a. Principieel dient de geografische ordening van de (wijk-)gemeente het uitgangspunt te zijn. Vanuit de praktijk zal dan de meer mentaal gerichte gemeentevorm daarin ingepast kunnen worden. De twee aspecten 'geografisch' en 'mentaal' dienen steeds onderkend te worden én moeten op elkaar betrokken blijven.

b. Binnen de centrale gemeente dient ruimte gecreëerd te worden voor een mentale inkleuring van het wijk werk. Uit de praktijk zal dan blijken dat men veelal reeds toegegroeid is naar een dergelijke opzet van het gemeentewerk. Er zijn vele voorbeelden van het functioneren van een dergelijke vorm, waarbij het duidelijk is dat, indien de mentale inkleuring niet plaatsgevonden zou hebben, de kerk reeds gesloten zou zijn geweest.

c. Voorwaarde bij een mentale inkleuring van het wijkwerk is, dat het mentale deel van de gemeente zich ook kan inzetten voor de geografische bearbeiding van de gemeente: pastoraal, apostolair en diakonaal.

d. Het verdient aanbeveling dat er meer (organisatorische) ruimte wordt geschapen voor de hier geschetste opzet. Deze ruimte zal onzes inziens eerder gezocht moeten worden in de sfeer van dispensaties en generale regelingen dan in die van kerkorde-wijzigingen, teneinde te voorkomen dat langzamerhand toch een andere kerkstructuur de overhand krijgt.

e. Vorming en toerusting van ambtsdragers en andere vrijwilligers, die bij het werk in de wijkgemeente betrokken worden, dienen beide hoge prioriteit te hebben. Dit facet dient door de centrale kerkeraad onderkend te worden.

f. Er zijn naast de bestaande ambtelijke structuren ook andere mogelijkheden voor de inzet van vrijwilligers en vrijgestelden. Hier valt te denken aan bijv. evangelisten en afgestudeerden van bijbelscholen.

g. Onderzocht dient te worden in hoeverre nader te ontleden factoren binnen kerk en gemeente zelf hebben geleid tot het wegvallen van kader om de wijkgemeente te bewerken.

5. Afsluiting

Graag wensen we allen, die betrokken zijn bij het Beraad Grote Steden, de leiding van de Heilige Geest toe bij overleg en besluitvorming. De prediking dat Jezus de Christus is, heeft ook vandaag de kracht, die naar onze diepste overtuiging heilzaam is voor kerk en wereld. Vanuit die bemoediging moge uw en ons werk tot zegen zijn voor velen.

's Gravenzande, 2 mei 1985.

Namens het Overleg Grote Steden,

L. Wüllschleger, voorzitter,

J. Voskamp, secretaris

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juni 1985

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Ongeveer een jaar

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juni 1985

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken