Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Open Vensters

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Open Vensters

6 minuten leestijd

'... hij nu had in zijn opper zaal open vensters tegen Jeruzalem aan...' Daniël 6 : 11""

Daniël was een van de aanzienlijken in het Babylonische rijk. Hij overtrof alle andere vorsten en geleerden in wijsheid. Het geheim van zijn leven was zijn Godsvreze. Dat kwam openbaar in zijn gebedsleven. Zelfs de inrichting van zijn woning in Babel werd bepaald door zijn verborgen omgang met de Heere. Want Daniël had een opperzaal in zijn huis met open vensters tegen Jeruzalem aan. Zijn leven in het drukke, afgodische Babel, wordt gekenmerkt door de regelmaat en orde van de Godsvreze. Hij bad driemaal daags. Dat had hij door Gods genade van jongs af aan gedaan. Hoe zou hij het anders uithouden aan de hof van Babel, zonder de Heere? En juist toen op zekere dag het gebod van de koning gekomen was dat niemand in 30 dagen een verzoek zou mogen doen van enige god of mens, behalve van de koning. Wie het toch waagde, zou in de leeuwenkuil geworpen worden! Daniels eerste reactie op dit sluwe plan van de vorsten is dat hij zijn knieën buigt voor de Alwetende God. Dan moet hij doen wat verboden is door de wet van de Meden en Perzen. En hij mag doen wat de Heere hem geboden heeft. Daniël zal de Heere meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En hij kan het daarom niet nalaten om tot de Heere te bidden. Wij zouden haast zeggen: 'toe Daniël, doe toch een beetje voorzichtig. Sluit de vensters. Je mag jezelf niet in verzoeking brengen!' Maar Daniël is niet van zijn stuk te brengen. Hij heeft het zo nodig om naar gewoonte de Heere aan te lopen als een waterstroom. Zeker, nu zijn leven op het spel staat. Het gebed is de ademtocht van de ziel, en als hij nu geen adem zou halen, dan is dat tot schade van zijn geestelijk leven. En dat is veel erger!

Welke plaats heeft het gebed in uw leven? Van nature zijn wij biddeloze mensen, ook al bidden we met onze lippen. In Babel wordt het doodvonnis getekend voor allen die de Heere aanroepen. Zegt het dan ook zo: wie niet van harte heeft leren bidden, heeft zijn eigen doodvonnis getekend. 'Leer ons bidden', mag ons gebed zijn. Wij hebben nodig bearbeid te worden door de Geest der genade en der gebeden. De verborgen omgang met God hebben wij nodig nu ook wij als jongeren en ouderen leven in het moderne Babel en wij een hart hebben dat op Babel lijkt in het klein.

aniël had in zijn opperzaal vensters. En uist nu mogen de vorsten zien dat hij de od van hemel en aarde aanroept. Nee, iet om als een Farizeeër gezien te worden, aar om de eer van die God, die uitkomst al geven, zelfs bij het naderen van de dood. et voornaamste doel van Daniels handelijze is dat hij letterlijk en figuurlijk (= eestelijk) bidt met open vensters tegen Jeuzalem aan. Hij wil vanuit dat heidense abel een vergezicht hebben op Jeruzalem. ij kan de oude Godsstad wel niet zien, en och ziet hij haar door de verrekijker van et geloof. Daar Hgt de toekomst voor zijn olk, voor de kerk, voor hemzelf. Er staat iet precies geschreven wat Daniël heeft geeden. Wel lezen we dat hij bad en belijdeis deed voor zijn God. Belijdenis doen oor God. In de eerste plaats belijdenis van

onze zonde en schuld. Een belangrijk onderdeel van het gebed. Zelfs de allerheiligste vindt oorzaak genoeg om zich driemaal daags voor God te verootmoedigen. De zonde van zichzelf. De zonde van het volk.

Want daarom was het volk in ballingschap en lag Jeruzalem in puin. Leest u maar in Daniël 9 hoe deze profeet met de Heere geworsteld heeft voor het volk Israël. Want er zijn nog zoveel beloften voor dit volk. Dat weet Daniël uit de Schriften. De trouwe verbonds-God zal zich ontfermen over Zijn volk.

Wat liggen er ook in uw leven vele beloften Gods. Betekend en verzegeld in de Heilige Doop. Wat doen we er mee? Hebben we die de Heere voor mogen houden in het gebed? Pleitend op Zijn Woord alleen? Dan zullen we ons ook verootmoedigen voor de Heere net als Daniël. Hij is een rechteloze in zichzelf. Maar daarom kan hij het niet nalaten om de Heere Zijn eigen woord voor te houden. Daniël ziet door de open vensters heen naar Jeruzalem, de stad die nu in puin ligt. Wat moet er van worden? Ziende op de Heere, zal er alles van worden! Dat weet Daniël en daarom heeft hij driemaal daags de Heere gebeden. Ook nu de situatie zo gespannen is. Het kan hem zijn leven kosten. Wat zal hij de Heere hebben gesmeekt om uitkomst ook in deze zaak.

Wat kan het in ons leven ook spannen. Hebben wij dan ook een open venster? Een bidvertrek met een opening tegen Jeruzalem aan? Daar ligt de toekomst voor de kerk Gods. Want daar is de plaats der verzoening. Daar is de tempel met de offerdiensten, waar eeuwenlang verzoening is gedaan voor een schuldig volk. Dit alles als heenwijzing naar het Lam Gods dat ter slachting geleid is geworden buiten Jeruzalem. Gehecht aan het vloekhout. Voor Hem was er toen geen open venster. God had die toegesloten, vanwege de schuld van al de Zijnen. Geen open venster opdat er voor ons een open venster zou zijn. Zijn uw vensters geopend tegen Jeruzalem aan? Of staan ze open naar de kant van Babel? Dan zult u wel met rust gelaten worden. Bedenk wel, er is geen toekomst in Babel. Alleen de eeuwige ondergang. Dat is Babels toekomst.

Hebt u geleerd door Woord en Geest om de vensters naar de kant van Jeruzalem te openen? Naar de bergen vanwaar uw hulp komen zal? Ja zelfs nog hoger, naar het hemelse Jeruzalem: 'Ik hef tot U, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid'. Daniël heeft kontakt met de hemel en de hemel met Daniël. Ja, dat laatste altijd als eerste, want anders was Daniël Daniël niet. Hij wordt nu geleid door de Geest der genade en der gebeden. En zó geleid, kan het geloof grote afstanden overbruggen! De Heere is nabij al Zijn volk, maar in het bijzonder hen die tot Hem zuchten. Daar komt Hij ter ondersteuning, om te onderwijzen, om te beschermen tegen de listen van de vijand. De hemel komt dan tot ons door de open vensters heen. Dan kun je ook wel in een leeuwenkuil, zijn onder een geopende hemel.

Wat heeft de Heere wonderlijk gered en getoond dat Hij die God is die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Hij zal de Zijnen niet begeven of verlaten. Hij bewaart

hen in Zijn goddelijke handen. Hij leidt ze naar Zijn heerlijke toekomst. Het nieuwe Jeruzalem dat zal afdalen uit de hemel, toebereid als een bruid. Johannes op Patmos zag haar ook door de open vensters heen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 november 1985

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Open Vensters

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 november 1985

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken