Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag

van de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond, gehouden op woensdag, 18 juni 1986, in 'De Schakel' te Nijkerk

4 minuten leestijd

van de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond, gehouden op woensdag, 18 juni 1986, in 'De Schakel' te Nijkerk

1. Opening

De voorzitter, ds. C. van den Bergh, opent de 80ste jaarvergadering van de Gereformeerde Bond met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen. In het bijzonder verwelkomt hij ds. R. H. Kieskamp, die de jaarvergadering bijwoont namens het Moderamen van de Generale Synode. Vervolgens laat hij psalm 90 vers 1 en 9 zingen en gaat voor in gebed. De Schriftlezing is uit 1 Petrus 3 de verzen 8-22. Zijn openingswoord 'Ruimten en grenzen van de kerk' wordt opgenomen in 'De Waarheidsvriend'.

2. Jaarverslagen

Eerst is er het jaarverslag van de secretaris. Dit wordt opgenomen in 'De Waarheidsvriend'.

Naar aanleiding van het verslag worden enkele vragen gesteld over het werelddiaconaat en over het steunfonds voor gemeenten. Bovendien over mogelijke contacten met kerken in Zuid-Afrika. Verder worden enkele correcties aangebracht in het verslag. De voorzitter bedankt de secretaris voor het gemaakte verslag.

In de tweede plaats komt het financiële jaarverslag van de penningmeester aan de orde. Dit wordt eveneens opgenomen in 'De Waarheidsvriend'. De voorzitter bedankt ir. Van der Waal voor het vele werk door hem en eveneens door zijn vrouw verricht.

De commissie tot nazien van de boeken doet verslag bij monde van dhr. De Krey. Het werk van de commissie heeft vooral een adviserend karakter. De voorzitter bedankt dhr. De Krey en de andere leden van de commissie voor de verrichte werkzaamheden. In plaats van dhr. De Krey, die niet meer herbenoembaar is, wordt dhr. A. Hey, Krimpen a/d IJssel, voorgedragen door het hoofdbestuur. De vergadering gaat accoord met deze benoeming.

In verband met het financiële verslag worden nog enkele vragen en problemen aan de orde gesteld: Is er de dreiging, dat de kerk zelf voor de opleiding tot predikant moet gaan zorgen? Welke bestemmingen worden gegeven aan legaten en erfenissen? Tenslotte een vraag over de donatie aan 'De Poort'. Diverse vragen naar aanleiding van de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester worden door het hoofdbestuur meegenomen om er zich nader op te bezinnen.

Het bestuur heeft de penningmeester gedechargeerd. De vergadering gaat acoord met de decharge van het hoofdbestuur inzake het gevoerde financiële beleid.

3. Referaat van ir. Van der Graaf

Ir. Van der Graaf spreekt over het onderwerp 'Doleantie en schuldbelijdenis'. Het referaat wordt opgenomen in 'De Waarheidsvriend'.

Dr. Van Brummelen sluit de morgenvergadering met het laten zingen van psalm 119 : 53 en gebed.

14. Uitslag bestuursverkiezing

Deze is als volgt: Vacature ds. L. J. Geluk: dr. W. Verboom 294 stemmen, ds. J. West­ land 220 stemmen, ds. L. WüUschleger 4 stemmen, ds. L. H. Oosten 29 stemmen, ds. A. Schaap 1 stem, ds. G. S. A. de Knegt 3 stemmen, blanco 2 stemmen, ongeldig 1 stem.

Vacature ds. L. Kievit: ds. P. H. van Trigt 265 stemmen, ds. L. WüUschleger 271 stemmen, ds. M. Verduyn y stem, ds. H. Roseboom 1 stem, ds. J. H. C. Olie 1 stem, ds. Hendriks 1 stem, ds. W. van Gorsel 1 stem, blanco 13 stemmen. Ds. W. Verboom en ds. L. WüUschleger zullen van hun verkiezing in kennis worden gesteld.

5. Opening van de middagvergadering

De voorzitter heet ds. Van Roon hartelijk welkom. Ds. Van Roon is aanwezig namens het hoofdbestuur van de Confessionele Vereniging. Hierna opent ds. Visser de middagvergadering. Hij laat psalm 56 : 5 zingen en gaat voor in gebed.

Ir. Van der Graaf leest het telegram voor, dat aan H.M. Koningin Beatrix zal worden gezonden namens de jaarvergadering. Vervolgens worden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen.

6. Referaat van ds. Maasland

Ds. Maasland houdt zijn lezing over 'De Godsregering in discrediet'. Ook dit referaat wordt opgenomen in 'De Waarheids­ vriend'. Hierna spreekt ds. R. H. Kieskamp de vergadering toe namens het Moderamen van de Synode. De voorzitter bedankt hem daarvoor en wenst het Moderamen sterkte en zegen van God toe.

7. Bespreking van de gehouden referaten

Eerst gaat ir. Van der Graaf in op de aan hem schriftelijk gestelde vragen. Deze betreffen met name: wat betekent de vrijheid van een gemeente om wel of niet mee te doen aan het S.O. W.-proces? Moet er niet meer nadruk worden gelegd op het C.O.G.G.?

De vragen aan ds. Maasland hebben vooral betrekking op: de pastorale benadering van de mens in nood, het geloofsbelijden van zondag 10, het determinisme. Ds. Maasland is bereid om op resterende vragen nog nader in te gaan in 'De Waarheidsvriend'.

8. Rondvraag

Een schriftelijke vraag over het jaarboekje wordt door het hoofdbestuur meegenomen. Verder wordt gevraagd of het hoofdbestuur contact met de overheid onderhoudt over wetsontwerpen betreffende abortus, euthanasie en anti-discriminatie. Er is een speciaal contactorgaan van de verschillende herv. geref. bonden.

9. Sluiting

Na een dankwoord, met name ook aan de leden van het stembureau, en een zegenwens aan de vergadering, sluit ds. Van den Bergh de jaarvergadering met het laten zingen van psalm 89 : 8 en dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juni 1986

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Verslag

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juni 1986

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken