Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verslag

4 minuten leestijd

van de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond, gehouden op woensdag, 3 juni 1987, in 'De Schakel' te Nijkerk.

1. Opening

De voorzitter, ds. C. van den Bergh, opent de 81ste jaarvergadering van de Gereformeerde Bond met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen. Met name verwelkomt hij de vertegenwoordigers en vertegenwoordigsters van de verschillende zusterbonden: mevr. Meywaard en mevr. Guyt namens de Vrouwenbond, ds. Van Kooten en ds. Verwelius namens de Mannenbond, dhr. Eikelboom namens de G.Z.B., dhr. Van de Bos namens de H.G.J.B. Verder ds. Van Heyst namens de Vrienden van Kohlbrugge, ds. Van Roon namens de Conf. Vereniging en dhr. J. Gooyer namens 'Hulp Oost-Europa'. Tenslotte de oud-hoofdbestuursleden dr. Bout en ds. Kievit.

Vanwege een vergadering is het Moderamen van de Synode niet vertegenwoordigd op deze jaarvergadering.

Ds. Van den Bergh laat vervolgens psalm 133 zingen en gaat voor in gebed. Hij leest Efeze 4 : 1-16. Zijn openingswoord 'Eendracht en Eenheid' wordt opgenomen in 'De Waarheidsvriend'.

2. Jaarverslag van de secretaris en van de penningmeester

Het verslag van de secretaris wordt opgenomen in 'De Waarheidsvriend'. Enkele aanvullingen zullen er nog aan worden toegevoegd.

Na een korte pauze volgt het jaarverslag van de penningmeester. Ook dit jaarverslag wordt opgenomen in 'De Waarheidsvriend'. Enkele vragen en suggesties worden beantwoord of meegenomen. Een telfout wordt gerectificeerd. De voorzitter bedankt de secretaris en de penningmeester voor hun werk.

3. Verslag van de commissie tot nazien van de jaarrekening

Dhr. Schouten, Andel, geeft verslag van het gesprek met de penningmeester over de jaarrekening. Diverse vragen over het financiële beleid worden bevredigend beantwoord. Dhr. Schouten spreekt grote waardering uit voor het werk van de penningmeester en eveneens voor het gesprek. Ook betrekt hij daar mevr. Van der Waal bij en stelt voor haar een 'bloemetje' te sturen. Dit wordt met instemming overgenomen. Tenslotte stelt hij voor het bestuur van de vereniging te dechargeren. De vergadering gaat accoord.

In plaats van dhr. Klok, die aftredend is, wordt dhr. N. van Luyk, Temeuzen, in de commissie benoemd.

4. Bestuursverkiezing

Deze heeft plaatsgevonden met de volgende uitslag:

a. vacature ds. Van de Hoef: ds. Van de Hoef 565 stemmen; ds. Droogers 6 stemnien; ongeldig 11 stemmen,

b-vacature ds. Maasland: ds. Maasland 563 stemmen; ds. Ten Klooster 17 stemmen; ongeldig 2 stemmen,

c-vacature ds. Kievit: ds. Harteman 326 stemmen; ds. Van Trigt 250 stemmen; ongeldig 6 stemmen.

De drie verkozenen nemen hun benoeming aan.

5. Referaat van ds. Den Boer 'Geestelijk leven, tijdgebonden? '

Dit wordt opgenomen in 'De Waarheidsvriend'.

De voorzitter bedankt ds. Den Boer hartelijk voor diens bewogen referaat. De morgen-vergadering wordt door dr. Verboom afgesloten met dankgebed.

Ds. Maasland opent de middagvergadering met het laten zingen van psalm 60 verzen 3 en 7 en gaat voor in gebed.

Ds. Van den Bergh bedankt het stembureau voor de verrichte werkzaamheden. Door ir. Van der Graaf wordt het telegram voorgelezen, dat aan H.M. Koningin Beatrix zal worden gezonden. Daarna worden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen.

6. Referaat van ir. Van der Graaf 'Na de staat van hereniging'

Ook deze lezing wordt in 'De Waarheidsvriend' opgenomen.

Ds. Van den Bergh spreekt zijn dank uit over het indringende referaat van ir. Van der Graaf Na een korte pauze gaat ir. Van der Graaf in op een groot aantal schriftelijk gestelde vragen. Deze gaan o.a. over de plaats van niet-gefedereerde gemeenten in gefedereerde situaties, over de mogelijkheid tot vorming van een 'eigen' * classis, over het considereren van S.O.W.voorstellen, waar men tegen is.

Verder wordt gesproken over het creëren van een verband van gemeenten, die niet s meegaan met een federatie. m

Toegezegd wordt, dat er september a.s. een landelijke ambtsdragersvergadering zal worden belegd over 'Samen op weg'.

7. Rondvraag

Vragen over een mogelijke technische ver-betering van de jaarvergadering, over het niet vaststellen van ambtsdragersvergade-ringen op vrijdagavond vanwege de mid-- denstand, over participatie aan het we-S relddiaconaat, worden meegenomen naar een volgende hoofdbestuursvergadering.

8. Sluiting

Ds. Van den Bergh spreekt zijn dank uit over het verloop en de inhoud van deze jaarvergadering. Het was een vergadering van eendracht en eenheid. Hij wenst allen ; gezegende Pinksterdagen toe.

Na het zingen van psalm 103 verzen 1 en 9 sluit de voorzitter deze jaarvergadering ' met dankgebed.

R.J. V. d. H. :

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 1987

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Verslag

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 1987

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken