Bekijk het origineel

Besluit combisynode inzake kerkordelijke vormgeving

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Besluit combisynode inzake kerkordelijke vormgeving

3 minuten leestijd

Besluit van de gezamenlijke vergadering van synoden:
I. Ten aanzien van de voorbereiding van de kerkordelijke structuur:
1. De (brede) moderamina van de synoden van de NHK en de GKN en de Synodale Commissie van de ELK wordt opgedragen om in overleg met de Raad van Deputaten een werkgroep in te stellen met als opdracht het ontwerpen van een samenhangend geheel van grondleggende artikelen voor het gezamenlijk kerk-zijn van de zich h(v)erenigende kerken;
2. Bij de uitvoering van deze opdracht dient de werkgroep uit te gaan van het laten functioneren van de structuur van de hervormde kerkorde in engere zin als beginpunt en hoofdlijn, met dien verstande, dat bezien moet worden welke artikelen aanpassing behoeven om basis te kunnen zijn voor de verdere vormgeving van de h(v)erenigde kerk. Voorts moet daarbij worden betrokken hetgeen in het Samen op Weg-proces reeds werd verworven aan gemeenschappelijk goed (waaronder de Verklaring van Overeenstemming inzake het samen kerk zijn, de reactie daarop van de ELK en het materiaal van de achtereenvolgende schetsen), terwijl moet worden bezien welke elementen uit de kerkorden van de andere deelnemende kerken kunnen worden ingebracht.
3. Het ontwerp dient een zodanige vorm te hebben, dat het geschikt is om door de synoden van de NHK, de GKN en de ELK — volgens de procedure voorgeschreven in artikel XXVIII HKO, resp. artikel 62-2 GKO, resp. artikel 189 Algemene Ordening LKO — ter consultatie te worden voorgelegd aan de in de daarvoor in de betrokken kerkgemeenschappen aangewezen ambtelijke vergaderingen.
4. De werkgroep dient te bestaan uit ten hoogste 5 vertegenwoordigers van de NHK. 5 van de GKN en 3 van de ELK; deskundigen op theologisch, met name ecclesiologisch en kerkrechtelijk terrein, die de kerk waarin zij staan met haar kerkorde kennen en daarin vertrouwen genieten en die de creativiteit hebben om samen nieuwe vormen van kerk-zijn te vinden. Daarbij dienen er adequate verbindingen te liggen met de organen voor kerkrecht en kerkorde van de betrokken kerken.
5. Aan de moderamina en de Raad wordt opgedragen zodanige voorzieningen te treffen, dat de werkgroep tijdig voor de gezamenlijke synodenvergadering van oktober 1992 het beoogde ontwerp gereed kan hebben.
II. Ten aanzien van de werkgroep Toekomstige Vormgeving:
1. Aan de Raad van Deputaten wordt opgedragen zich te bezinnen op welke wijze de werkzaamheden ten aanzien van de toekomstige vormgeving van de h(v)erenigde kerk met het oog op de structurele effectuering van de grondleggende artikelen kunnen worden voortgezet, tezamen met de werkzaamheden in dezen van de werkgroep Kerkordelijke Aangelegenheden alsmede van de Commissie Structuurvragen NHK/GKN.
2. Aan de Raad wordt opgedragen het gesprek met degenen, die in de afgelopen periode afzagen van hun medewerking, voort te zetten en naar wegen te zoeken om hun bijdrage aan het proces van Samen op Weg te behouden.
3. Aan de Raad wordt opgedragen in overleg met de moderamina de samenstelling van de werkgroep Toekomstige Vormgeving te bezien op — de noodzakelijke samenwerking met de werkgroep KOA en de Commissie Structuurvragen NHK/GKN en op — het leggen van een goed functionerende verbinding met de onder I.1 genoemde nog in te stellen werkgroep.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1990

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Besluit combisynode inzake kerkordelijke vormgeving

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1990

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken