Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

4 minuten leestijd

KERKEN TEGEN MINISTER D'ANCONA: GEEN KORTING OP RESTAURATIESUB­SIDIES MONUMENTALE KERKEN
De commissie Kerkgebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft bij minister mevrouw drs. H. d'Ancona van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) en bij de voorzitters van de fracties in de Tweede Kamer dringend gevraagd terug te komen op de voorgenomen korting van 8 miljoen gulden op restauratiesubsidies voor monumentale kerkgebouwen in 1991. De ministerraad ging met deze ombuiging ten gunste van het Stadsvernieuwingsfonds akkoord op vrijdag 23 november jl.
De 8 miljoen gulden maakten deel uit van de tijdelijke rijkssubsidieregeling instandhouding beschermde kerkgebouwen (TRIBK), die de voormalige minister van WVC, drs. L.C. Brinkman, in augustus 1989 instelde. In het kader van de regeling zouden vanaf 1990 in vijf jaar tijd 130 miljoen gulden extra aangewend kunnen worden voor het technisch-urgente herstel van monumentale kerkgebouwen. Deze maatregel was nodig, gezien het toenemende verval van deze gebouwen, die voor de Nederlandse cultuurhistorie van groot belang zijn. De eigenaren van de gebouwen, in veel gevallen plaatselijke geloofsgemeenschappen, hebben in toenemende mate moeite met het beheer ervan, omdat enerzijds de lasten aanzienlijk stijgen en anderzijds de inkomsten door ontkerkelijking en ontvolking van de binnensteden teruglopen.

Meest kwetsbare groep
In mei van dit jaar schreef minister D'Ancona nog aan de Kamervoorzitter, dat 130 miljoen gulden nodig was voor het inhalen van de achterstand in restauratie en onderhoud. 'Daarmee wordt de meest kwetsbare groep van het beschermde monumentenbestand voorlopig behoed voor verder verval, aldus mevrouw D'Ancona in de brief, waarin zij de argumenten opsomde 'die ervoor pleiten om de in de regeling aangegeven bestedingsmogelijkheid intact te laten'. Haar voornemen om voor volgend jaar 8 miljoen gulden te korten, wekt dan ook verbazing bij de kerkgenootschappen, wier plaatselijke geloofsgemeenschappen monumentale kerkgebouwen bezitten. Inmiddels is de uitvoering van de tijdelijke subsidieregeling in volle gang. Uit de aanvragen om subsidie uit de TRIBK-regeling, blijkt dat 360 miljoen gulden nodig zou zijn om tegemoet te komen aan de restauratiebehoefte van ruim duizend beschermde monumentale kerkgebouwen.
Ook secretaris-generaal H.A. de Boer van WVC stelde nog onlangs, op 31 oktober jl., tijdens de heropening van een monumentaal kerkgebouw in Usquert, dat 'de kerken binnen de ministeriële monumentenzorg beleidsmatig met veel aandacht worden behandeld. Dit mag blijken uit de 130 miljoen die de voorganger van de huidige minister, de heer Brinkman, in augustus van het vorig jaar ter beschikking heeft gesteld voor kerken die een bijzondere achterstand in restauratie en onderhoud hebben'.
Het CIO-K heeft de minister en de fracties in de Tweede Kamer geschreven, dat bij de landelijke kerkelijke instanties en de plaatselijke kerkbeheerders inmiddels zodanige verwach­tingen gewekt zijn, dat het nu bezwaarlijk is, hierop terug te komen. Vandaar zijn dringende verzoek om de voorgenomen korting van 8 miljoen gulden geen doorgang te laten vinden. Bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) zijn achttien kerkgenootschappen in Nederland aangesloten, waaronder het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap, de Ne­derlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland. Doel van het samenwerkingsverband is 'gemeenschappelijke bespreking, behandeling of afdoening door de participerende kerken van op het terrein van kerk en overheid gelegen zaken'.
(Hervormd Persbureau)

KOOR- EN SAMENZANG IN KATWIJK AAN ZEE
Op D.V. vrijdag 21 december a.s. wordt er in de Oude Kerk aan de Boulevard te Katwijk aan Zee een Kerstconcert gehouden.
Medewerking wordt verleend door: de Hervormd-Gereformeerde 'Eben-Haëzer' uit Katwijk aan Zee en o.l.v. Martien van der Knijff uit IJsselmuiden en Corrie Oomen, blokfluit.
De koren worden begeleid door Jaap van Rijn, orgel en Arie de Korte, piano. De samenzang wordt begeleid door Rein van Duijn.
De avond begint om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is de kerk open. De toegang is vrij. Bij de uitgang zal een kollekte gehouden worden voor het Restauratiefonds Oude en Nieuwe Kerk.

KERSTZANG IN DELFT
De jaarlijkse kerstsamenzangavond voor de Delftse regio wordt dit jaar gehouden in de Maranathakerk aan de Charlotte de Bourbonstraat. Donderdag 20 december is iedereen van harte welkom. Vanaf kwart over zeven speelt de muziekgroep en om half acht precies begint de samenzang. De negen samenzangen worden afgewisseld door koorzang, evangelielezing en declamatie. Na afloop is er voor iedereen koffie/limonade. De toegang is gratis en bij de ingang van de kerk wordt aan iedereen een programmaboekje uitgereikt.
Alle zangers (en luisteraars) uit de regio verwelkomen we graag in Delft.
Tot ziens!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 december 1990

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 december 1990

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken