Bekijk het origineel

Honger in Afrika, kerken helpen nú

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Honger in Afrika, kerken helpen nú

4 minuten leestijd

Alarmerend!
'Zuidelijk Afrika wordt getroffen door de ergste droogte van deze eeuw. Wederom is in grote delen van Afrika sprake van grote voedselschaarste, die nu al leidt tot acute honger. Naar schatting 40 miljoen mensen in het oosten en zuiden van dit continent dreigen hiervan de komende maanden het slachtoffer te worden, aldus een citaat uit een brief van de raden voor Werelddiakonaat en Zending van de hervormde en gereformeerde kerken in Nederland, die op 28 april jl. is toegezonden aan predikanten, diakonieën, zendingscommissies en werkgroepen werelddiakonaat. Het verzoek van de briefschrijvers is om op korte termijn aktie te ondernemen d.m.v. het inzamelen van gelden om de acute noden te helpen lenigen.
Je kunt je zo'n bericht nauwelijks voorstellen, wanneer jezelf in je eigen 'volkstuin' de spinazie, de erwten, tuinbonen en ander voedsel rijkelijk uit de met vocht doordrenkte bodem ziet ontkiemen. Wat een schril kontrast met de berichten die je dan leest over de situatie in Zuidelijk Afrika: 'In Oost-Afrika kampt men voor het derde achtereenvolgende jaar met een grote droogte. Veertig miljoen mensen merken iedere dag dat het wéér lastiger is geworden om voedsel te vinden of te kopen. De maïsplanten staan verdord op het veld. De zon schijnt. Geen wolken in de lucht voor een verlossende regenbui. En dat is al maanden lang zo. Er liggen lijken van uitgedroogde koeien in het veld. De honger is zo groot dat vrachtwagens die voedsel vervoeren alleen nog onder politiebegeleiding kunnen rijden. Een hongersnood dreigt voor miljoenen Afrikanen als er geen hulp komt...'.

Oorzake
De droogte in Zuidelijk Afrika is een natuurramp die zijn weerga in dat gebied niet kent. Niets wees er vorig jaar op dat al die landen zo snel in de problemen zouden komen. Onder normale omstandigheden kunnen de meeste landen zichzelf van voedsel voorzien. Het is vooral de droogte die de oogsten heeft doen mislukken. In de Hoorn van Afrika is de situatie anders. Dit gebied is tientallen jaren het toneel geweest van oorlogen. Voor de boeren was het daardoor onmogelijk op normale wijze hun werk te doen. Vorig jaar had iedereen hoop dat dit zou veranderen. In Ethiopië en Eritrea eindigde de oorlog. Vol goede moed werd begonnen met de opbouw van een samenleving in vrede. Door een langdurige droogte kwam aan dit proces een einde. Wat de boeren ook probeerden: de oogsten mislukten. In Soedan en Somalië is nog steeds oorlog aanwezig.

Omvang
In de Hoorn van Afrika hebben 20 miljoen mensen direkt te lijden van voedseltekorten. Deze mensen zijn nu al aangewezen op snelle hulp. Het zijn altijd de armsten onder de bevolking die het eerst getroffen worden. In Zuid-Afrika zijn dat de zwarten in de thuislanden en de vluchtelingen (uit Mozambique) in de vluchtelingenkampen.
In Zimbabwe zijn dat de zwarte boeren in de buitengebieden en wederom de vluchtelingen uit Mozambique. In Ethiopië en Eritrea betreft het de grote aantallen vluchtelingen en mensen die net zijn teruggekeerd uit vluchtelingenkampen. In Soedan en Somalië ontkomt vrijwel niemand aan de hongersnood.

Helpt hulp?
Vorige akties voor Afrika zijn succesvol geweest: grote hongersnoden konden worden voorkomen. Met name in de Sahellanden zijn de mensen er in geslaagd hun landbouw zodanig te verbeteren dat er daar nog maar nauwelijks tekorten zijn. Tegen langdurige droogtes is echter niets bestand. Als er geen water is, zal ook de beste boer niets van zijn land halen. Toch blijft men doorgaan met projekten om de landbouwproduktie nieuwe impulsen te geven, omdat niemand langdurig afhankelijk wil zijn van giften van anderen.
Verschillende organisaties zetten zich in. Samen met de kerken wil men komen tot een grote inzamelingsaktie via het gironummer 107. Voor een dergelijke ernstige noodsituatie en hulpverlening van zo'n gigantische omvang is het dringend noodzakelijk om de handen ineen te slaan en direkt samen te helpen.
Graag roep ik de diakonieën op om loyaal aan de aktie mee te doen en via de (ambtelijke) kerkelijke weg primair hulp te verlenen. De GDR te Driebergen steunt deze aktie en roept op de bijdragen te storten op genoemd gironummer. Let u vooral ook op de aangereikte aktiehandleiding, bij de aan u toegezonden brief In deze handleiding staat hoe u konkreet aan deze aktie bekendheid kunt geven en deze aktie succesvol kunt uitvoeren.
Laten we als kerken en gemeenten bescheiden, maar wel iets meer mogen uitstralen en opbrengen, dan allerhande op zich goedbedoelde akties, die blijkbaar alleen veel aandacht en giften opleveren wanneer er de hele avond een TV-show voor gehouden moet worden. De christelijke gemeente kent immers de opdracht van de 'dienst der offerande?'

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 mei 1992

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

Honger in Afrika, kerken helpen nú

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 mei 1992

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

PDF Bekijken