Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zorg voor jongeren: dringend nodig!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zorg voor jongeren: dringend nodig!

6 minuten leestijd

Er zullen weinig lezers van 'De Waarheidsvriend' zijn, die het hiermee niet van harte eens zijn. Als predikanten, kerkeraden en gemeenteleden, zijn we er allen van overtuigd dat onze jongeren – zeker in deze tijd – extra zorg nodig hebben. Het is uiterst belangrijk dat zij in gezin en gemeente worden gevoed en toegerust vanuit de Schrift. Dat kan op verschillende manieren. Door middel van de opvoeding thuis, via prediking, catechese en jeugdwerk binnen de christelijke gemeente. In de loop van de jaren is in dit blad de vorming en toerusting van jongeren ook regelmatig aan de orde geweest.

De HGJB wil helpen
De Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) zal ook vele lezers van 'De Waarheidsvriend' niet onbekend zijn. Al meer dan 80 jaar mag de HGJB een bijdrage geven aan de vorming en toerusting van kinderen en jongeren. De HGJB begeleidt het kerkelijk jeugdwerk in vele gemeenten en op diverse manieren. Door middel van bladen (Bouwstof, Spirit, Tijdschrift), cursussen (vanuit regionale centra in Sebaldeburen, Rijssen, Putten, Huizen, Schoonhoven en Sprang), handreiking voor geloofsopvoeding (denk aan de boekjes 'Kinderen, een erfdeel des Heren'. 'Kind en Geloof') enz. Mede dank zij overheidssubsidie en steun van kerkelijke gemeenten maakte de HGJB de afgelopen jaren een forse groei door!

De HGJB in gevaar...
Medio 1991 liet minister d'Ancona van WVC weten te gaan bezuinigen op het zgn. identiteitsgebonden jeugdwerk. Concreet was haar plan 25% minder subsidie m.i.v. 1992 en de dreiging van geheel subsidieverlies als de organisaties niet komen tot een aanvaardbare vorm van samenwerking.
Tegelijkertijd bleek ook ons werk in de provincies in de gevarenzone te liggen, met name in Gelderland en Zuid-Holland. Ook daar eisen tot samenwerking met anderen, verwijten dat het HGJB-werk te kerkelijk zou zijn e.d. Al met al grote zorgen!

Wat nu?
In november 1991 is aan alle bij de HGJB betrokken kerkeraden een brief met bijlagen gestuurd om informatie te geven over de subsidiekorting, die de HGJB op korte termijn treft en op langere termijn nog te wachten staat. Deze brief werd ter kennisname gestuurd aan diakonieën, jeugdraden, predikanten en jeugdambtsdragers.
Naast de informatie die gegeven werd, was er ook een concreet verzoek: nl. om een eenmalige extra gift te geven of een extra kollekte in 1992 te plannen. Dit alles om de eerste 'klap' op te vangen en samen te proberen het tekort voor 1992 zo klein mogelijk te maken.
Inmiddels hebben op dit verzoek plm. 160 gemeenten positief gereageerd. Zij hebben met elkaar een bedrag van ong. ƒ 130.000,– aan giften en te verwachten opbrengsten van extra kollekten toegezegd. U zult begrijpen dat we bijzonder dankbaar zijn voor deze spontane reacties!
Naast de toezeggingen van kerkeraden (waarvan inmiddels al heel wat bedragen zijn binnengekomen) reageerden ook vele particulieren met een gift. Ook daarvoor zijn we zeer erkentelijk.

Ontwikkelingen
Hoe zijn de ontwikkelingen sinds de aankondiging van vorig jaar? Puntsgewijze noemen we die:
– de aangekondigde korting met ingang van 1992 van 25% is definitief: in cijfers betekent dat voor de HGJB ƒ 250.000,– minder subsidie per jaar en dat structureel!
– wat de clustervorming betreft (samenwerking met andere organisaties) zijn de besprekingen en het overleg nog gaande; de dreiging blijft echter; samenwerken met anderen op straffe van subsidieverlies!
– in Gelderland verliest het regionaal centrum de provinciale subsidie met ingang van 1994 geheel! Dan praten we over ƒ 140.000,– minder subsidie per jaar.
– Zuid-Holland kreeg nu weer het bericht dat de provincie per 1 januari 1994 een andere subsidie-relatie wenst te onderhouden. Als je subsidie wilt ontvangen, dan mag je dingen naar de projecten-pot. Als basissubsidie krijg je een overlevingssubsidie van ƒ 50.000,–. In concreto vermindert de subsidie met ƒ 65.000,– per jaar.

Samengevat staat het nu dus al vast dat op vrij korte termijn er in ieder geval een subsidievermindering zal zijn van rond de ƒ 450.000,–! Al met al acture zorgen en slechte vooruitzichten voor de toekomst!
De overheid gaat steeds duidelijker andere keuzes maken. Kerkelijk jeugdwerk krijgt hierbij geen hoge prioriteit. Hoewel enkele ministers openlijk klagen over de normvervaging en pleiten voor meer aandacht voor de overdracht van waarden en normen, blijkt bij de besluitvorming de waarde van het kerkelijke jeugdwerk niet zwaar te wegen. Duidelijk wordt dat we als kerken steeds meer zelfde kosten moeten dragen van de activiteiten voor onze jeugd. Als HGJB worden/zijn we meer en meer aangewezen op kollekten uit onze kerkelijke gemeenten. We hopen dat we er met elkaar zullen uitkomen.

Wat wordt er nog meer gedaan?
Ondertussen wordt bij de HGJB op ander niveau ook niet stilgezeten. Ondanks de inspanningen van de kerkeraden zal er toch ook bezuinigd moeten worden. In dat kader zijn we bezig ons hele werk door te lichten om waar mogelijk te bezuinigen of te verschuiven. Deze discussie is nog niet afgerond. Ook zullen we 'op de kleintjes letten' (besparing porti e.d.).
Verder zijn er in de personele sfeer al enkele maatregelen genomen. Vacatures worden niet of gedeeltelijk vervuld en nog meer werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan.

Project 'Zorg voor jongeren'
Het is de bedoeling dat in het seizoen 1992/ 1993 een project van start gaat onder het thema 'Zorg voor jongeren', met daarin de volgende elementen:

* Extra beroep op kerkeraden:
In september/oktober worden alle kerkeraden, die bij het werk van de HGJB betrokken zijn, schriftelijk en telefonisch benaderd voor extra financiële steun aan de HGJB.
* Donateursactie:
Enkele maanden later wordt aan de jeugdclubs en -verenigingen gevraagd mee te doen aan een grote donateursactie, begin 1993.
* Giften:
Voor particulieren die ons werk willen steunen blijft uiteraard de mogelijkheid van giften aanwezig (postrekening 39.80.81 t.n.v. HGJB Bilthoven met vermelding: gift i.v.m. subsidiekorting).
* Publiciteit:
Via brieven, info's, persberichten e.d. zullen we dit project begeleiden. In De Waarheidsvriend zult u in de komende tijd artikelen en korte info's vinden.
We hopen op deze manier een eerste aanzet te hebben gegeven voor dit project. We rekenen op de medewerking van velen en... we bidden samen om de zegen van onze God over onze plannen!

A.J. Terlouw
Staffunctionaris HGJB

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 september 1992

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Zorg voor jongeren: dringend nodig!

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 september 1992

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken