Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voorbede gevraagd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Voorbede gevraagd

op D.V. zondag 21 november a.s.

3 minuten leestijd

Infoimatief:

Begin dit jaar is in de Tweede Kamer de wijziging van de Wet op de Lijkbezorging aanvaard en ter goedkeuring gezonden aan de Eerste Kamer.

Hoewel het verbod op euthanasie in het Wetboek van Strafrecht gehandhaafd blijft, wordt er anderzijds toch ruimte voor gegeven door het voorstel van wijziging op genoemde Wet. De wijziging die uitgewerktis ais een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) betreft 'alleen' een uitbreiding van de Meldingsplicht bij overlijden, maar beoogt wél het legaliseren van levensbeëindigend handelen op verzoek en is tevens ook uitgebreid tot levensbeëindigend handelen niet op verzoek.

Deze AMvB wordt gekoppeld aan de Wet op de Lijkbezorging, met een bijlage als 'aandachtspunten', die een wettelijke basis geven aan levensbeëindiging op verzoek en ook aan levensbeëindiging niet op verzoek. Het is een gevaarlijke en bedreigende ontwikkeling in de wetgeving van onze samenleving. Bovendien gaat het lijnrecht tegen Gods Woord en Wet in: 'Gij zult niet doden'.

In september jl. is genoemde wetswijziging in de Eerste Kamer uitvoerig besproken. Vooral de vertegenwoordigers van R.P.F., G.P.V., S.G.P. en C.D.A. hadden ernstige bezwaren. De wetswijziging werd in stemming gebracht, maar terugverwezen naar de regering (het Kabinet), met het verzoek rekening te willen houden met de door de Leden van de Eerste Kamer ingebrachte bezwaren.

Het Kabinet heeft zich noodgedwongen opnieuw over de materie gebogen en enkele punten die de Eerste Kamer naar voren gebracht had, verwerkt en anders uitgelegd. Dit houdt echter geen wezenlijke verandering in.

Deze pogingen hebben de verontrusting die er ten aanzien van de wet leven bij zeer velen niet kunnen wegnemen. De bedreiging die er van een en ander uitgaat staat nog recht overeind.

Zo de Heere het leven geeft, zal de wijziging van de Wet op de Lijkbezorging op 23 november a.s. opnieuw in de Eerste Kamer in behandeling genomen worden. Naar we vrezen zal het deze keer wel tot een stemming komen.

Gebed

Deze vrees mag ons wel uitdrijven tot veel gebed en de ootmoedige schuldbelijdenis: 'Wij hebben God op 't hoogst misdaan; Wij zijn van 't heilspoor afgegaan; Ja wij en onze vaad'ren tevens. Verzuimend' alle trouw en plicht. Vergramden God, de God des levens. Die zoveel wond'ren had verricht.

De Beraadsgroep Hervormd Gereformeerde Bonden roept alle dienaren des Woords die voor hopen te gaan op D.V. 21 november a.s in de erediensten op, de bespreking in de Eerste Kamer in de voorbede voor Gods genadetroon te willen brengen.

De Heere mocht zich laten verbidden. Hij zij ons genadig en erbarme Zich over ons.

Namens de Beraadsgroep Hervormd Gereformeerde Bonden, C. van den Bergh, voorzitter W. Franken-v. Daatselaar, secretaresse

Bijeenkomst in Barneveld

Hierboven heeft u kunnen lezen dat op D.V. 23 november a.s. in de Eerste Kamer, opnieuw de wijziging van de Wet op de Lijkbezorging besproken zal worden.

In verband hiermee wordt er aan de vooravond daarvan, D.V. 22 november a.s. een bijzondere bijeenkomst tot verootmoediging en gebed gehouden, in de Oude Kerk, Torenplein 1, Barneveld. Aanvang:20.00 uur. Deze bijeenkomst wordt belegd namens de Bond van Nederlands Hervormde Vrouwenverenigingen op G.G. en de Bond van Christelijk Gerefomeerde Vrouwenverenigingen.

Thema: 'De Heere regeert'. Sprekers zullen zijn: prof. dr W. H. Velema en ds. A. Beens.

Wij roepen u met klem op deze samenkomst bij te wonen, om gezamenlijk de schuld en nood van land en volk voor de Heere te belijden.

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 november 1993

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

Voorbede gevraagd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 november 1993

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

PDF Bekijken