Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bijdrage aan de Bezinning op 'De Boodsciiap voor liet Samen-op-Weg-Proces'

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bijdrage aan de Bezinning op 'De Boodsciiap voor liet Samen-op-Weg-Proces'

Ingezonden

5 minuten leestijd

Er is kritiek op de vorm, dat is begrijpelijk, omdat bij het spreken in profetie het de Heilige Geest is. Die spreekt en ons de wil van de Heere bekend maakt. De Heere spreekt dus niet in Zijn Gemeente dan door de Heilige Geest (1 Cor. 12) en door Zijn bedieningen (Ef. 4). Uitzonderingen hierop zijn het spreken van de Heere bij de bekering van Saulus (Hand. 9) en het openbaren van Gods raadsbesluit aan de apostel Johannes op Patmos door de engel des Heeren. Maar ook bij de Openbaring aan Johannes ging het toch in wezen om 'wat de Geest tot de gemeenten zegt'.
Om het spreken in profetie in de Gemeente van de levende God enigszins te begrijpen, kunnen we het 'vertalen' in iets wat we allemaal kennen, nl. het musiceren. De apostel Paulus doet dat ook in zijn eerste brief aan de Corinthiƫrs, hoofdstuk 14. Daarbij kunnen we de leden van de gemeente die de gave van profetie hebben ontvangen, vergelijken met iemand die een muziekinstrument heeft gekregen; die gave kunnen we dus omschrijven als een heel bijzonder instrument, dat de persoon in kwestie door de Heilige Geest is geschonken. Het woord, dat de profetisch begaafde krijgt te spreken mogen we dan vergelijken met een muziekstuk; een bijzonder muziekstuk, gecomponeerd door de Heilige Geest. In het muziekstuk, dus in het woord van profetie, gaat het om het bekendmaken van de dingen van onze Heere Jezus Christus aan Zijn Gemeente (Joh. 16 : 13-15).
Hoe musici hun taak vervullen hangt af van hun bekwaamheid, en van hun discipline. Zo hebben goede musici veel geoefend en zijn bereid om het muziekstuk zo te spelen dat de bedoelingen van de componist goed tot hun recht komen. Ongeoefende en eigenwijze musici slagen daar niet in. Het is dus wel de Heilige Geest Die spreekt, maar het profetisch begaafde gemeentelid is onverkort verantwoordelijk voor het gesprokene; hij kan door gebrek aan geestelijke reinheid en discipline een onzuiver woord spreken. Daarbij kan het zelfs zo ver gaan, dat woorden gesproken worden, die niet van de Heilige Geest zijn, maar van de persoon zelf of van een misleidende geest. Maar zelfs als een musicus zeer bekwaam is en hij zich helemaal inzet om de bedoelingen van de componist zo goed mogelijk ten gehore te brengen, dan zal toch de persoon van de musicus nooit op de achtergrond raken. Integendeel, ook dan zullen de persoon van de musicus en de aard van het hem ter beschikking staande instrument het resultaat van zijn spel mede bepalen. Zo was het met de profeten van het Oude Verbond, en zo is het met profetisch begaafde personen in de Gemeente van Jezus Christus.
Daarom is het zo belangrijk dat de Heere Zijn Gemeente bij de negen gaven van de Heilige Geest (1 Cor. 12) naast de gave van profetie ook de gave van het onderscheiden van geesten heeft gegeven. Waar in onze tijd de Heere het woord van profetie weer in Zijn Gemeente doet horen, moeten we Hem bidden ons ook de gave van het onderscheiden van geesten te verlenen.
Overigens is een eerste vereiste voor woorden van profetie dat ze licht werpen op Gods Woord, zodat we de bedoeling des Heeren met Zijn Gemeente in onze tijd begrijpen zullen. Alles wat die toets niet kan doorstaan, wat aan Gods Woord tracht toe te voegen of af te doen (Openb. 22 : 18-19), is in ieder geval geen woord van profetie.
Aan Gods Woord getoetst, mogen we het woord, dat ds. Geuze heeft mogen opschrijven, een woord van profetie noemen. Uit de vorm komt dan tot uiting dat de Heere een vat heeft willen gebruiken, dat in zichzelf gebrekkig is, maar de inhoud is dan wel degelijk door de Geest des Heeren gegeven. De inhoud maakt ons duidelijk wat de Heer ons zegt in Zijn brief aan de Engel van de gemeente te Laodicea. Hij vermaant ons in te zien dat we de ellendige, arme, blinde en naakte zijn, en raadt ons aan de door Hem aangeboden uitkomst te zoeken (Openb. 3 : 17-19).
Door kritiek op de vorm van het door ds. Geuze doorgegeven woord, gedragen we ons als de recensent, die wel de uitvoering bekritiseert, maar aan de compositie en de bedoelingen van de componist voorbij gaat. Waar het bij het woord, dat ds. Geuze heeft mogen doorgeven, om een heel ernstige vermaning gaat, zou het negeren ervan zeer ernstige gevolgen kunnen hebben.
Trouwens, als we in Gods Woord lezen wat Christus verwacht van Zijn Bruidsgemeente, en dan zien op onszelf, dat moeten we toch beseffen dat het aan ds. Geuze verleende woord volkomen waar is. Dan heeft dat woord de functie waarvoor het bedoeld is, namelijk ons wakker te schudden en ons te vervullen van een diep besef van eigen totaal falen. Zo zullen we ons in boete en schuldbelijdenis tot de Heere wenden met de bede ons niet uit Zijn mond te spuwen, maar ons door Zijn Geest toe te bereiden op Zijn wederkomst.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 november 1994

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Bijdrage aan de Bezinning op 'De Boodsciiap voor liet Samen-op-Weg-Proces'

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 november 1994

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken