Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de 91e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de 91e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

5 minuten leestijd

op woensdag 28 mei 1997 in 'De Sciiake!' te Nijkerk

Opening

De voorzitter, dr. A. van Brummelen, opent de vergadering met het laten zingen van Psalm 119 : 1 en 17. Hij leest vervolgens Mattheüs 15 : 1-9 en gaat voor in gebed.

Hij heet de vergadering hartelijk welkom. Met name worden genoemd:

ds. B. J. van Vreeswijk, namens het moderamen van de generale synode; ds. J. ter Steege, namens het Bestuur van de Confessionele Vereniging; ds. A. S. Rienstra en ds. D. C. Hellinga, namens het Bestuur van het Confessioneel Gereformeerd Beraad; ds. J. van Oostende en ds. H. F. Klok, namens de Geref. Zendingsbond; mevr. Keus, namens de Herv. Bond voor Inwendige Zending; ds. J. Nap, namens de Bond van Ned. Herv. Mannenverenigingen; mevr. Guyt-Guyt en mevr. 't Jong, namens de Bond van Ned. Herv. Vrouwenverenigingen; dhr. J. ten Berge, namens de Bond van Ned. Herv. Zondagsscholen; ds. C. van Duyn, namens de Herv. Geref. Jeugdbond; dr. Kirpenstein, namens het Bestuur van de 'Vrienden van Kohlbrugge'.

Dr. Van Brummelen spreekt hierna zijn openingswoord uit, getiteld: Conservatief en profgessief' (zie elders in dit nummer).

Jaarverslagen

a. Van de secretaris.

a. Van de secretaris. De secretaris benadrukt enkele punten uit het jaarverslag, dat reeds gepubliceerd was in 'De Waarheids vriend'. Ds. M. A. van de Berg vraagt naar de oorzaak van de doorstroming van studenten uit Ede naar de universiteit van Amsterdam.

Dit zal nader worden bezien. De voorzitter bedankt de secretaris voor zijn werk aan het jaarverslag.

b. Van de penningmeester.

In zijn inleidende opmerkingen wijst de penningmeester op enkele opvallende feiten: er is aan inkomsten ƒ 60.000, minder ontvangen, de lasten lagen ƒ 100.000, - hoger. Eén en ander wordt gecompenseerd door financiële baten en legaten.

De penningmeester bedankt voor de ontvangen financiële steun, met name ook voor de meeropbrengst van het leerstoelfonds.

De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn financiële arbeid.

Commissie tot nazien van de jaarrekening

Dhr. Bakker uit Barendrecht doet verslag namens de commissie. In de commissie hebben ook zitting de heren Van Leusen en Van Lunteren.

Een goedkeurende accountantsverklaring is inmiddels gerealiseerd.

Adviezen: Exploitatie Theologia Reformata nader bezien, maatregel nemen tegen de achteruitgang van het aantal leden van de Gereformeerde Bond.

Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond te dechargeren van het door haar penningmeester gevoerde beleid over het jaar 1996.

De vergadering gaat unaniem accoord. Aan dhr. Bakker wordt gevraagd nog een jaar aan te blijven. Hij gaat hiermee accoord.

Groet van de synode

Bij monde van ds. B. J. van Vreeswijk een groet van het moderamen van onze synode. Aan de Gereformeerde Bond wordt gevraagd om vooral mee te doen aan de beoordeling van de ordinanties. De inbreng van de Gereformeerde Bond is belangrijk. Past u op voor polarisatie in eigen kring.

Referaat van dr. ir. J. van der Graaf

Dit is reeds opgenomen in 'De Waarheidsvriend'.

Vooraf aan deze lezing memoreerde Van der Graaf de aanwezigheid van dhr. Leonard en ds. Blok, resp. 91 en 90 jaar. De voorzitter bedankt dr. ir. Van der Graaf voor zijn lezing.

Afsclieid ds. R. J. van de Hoef

Dr. Van Brummelen spreekt enkele wooren aan het adres van ds. Van de Hoef in erband met diens beëindiging van het lidaatschap van het hoofdbestuur. 'Je bent er geweest met een eigen bijdrage, die gekenmerkt werd door eenvoud en rust.' De secretaris spreekt enkele woorden van dank uit.

Bespreking naar aanleiding van het referaat van Van der Graaf en van het jaarverslag. Het betreft de            SoW-problematiek.

Enkele punten:

Verschil tussen Putten en Amersfoort? ; Gezamenlijke bezinningsdag uitschrijven!; Verschil in beoordeling van de toekomstige kerk;

Verdere opening van zaken in 'De Waarheidsvriend' .

Alle nadruk laten vallen op de belijdenis van de kerk.

De voorzitter sluit de morgenvergadering af met gebed.

De middagvergadering wordt geopend met het zingen van Psalm 84 : 1 en gebed. Dr. ir. J. van der Graaf leest het telegram voor aan H.M. Koningin Beatrix, waarna de twee bekende coupletten van het Wilhelmus worden gezongen.

Uitslag stemming bestuursverliiezing

a. Vacature ds. R. J. van de Hoef
dr. G. van den Brink 306 stemmen
drs. M. van Campen 204 stemmen
b. Vacature ds. K. ten Klooster
ds. H. Russcher 301 stemmen
ds. A. P. Voets 211 stemmen
c. Vacature ds. J. Maasland
ds. J. Maasland 439 stemmen
ds. H. van Ginkel 58 stemmen
Ds. H. Russcher en ds. J. Maasland nemen hun benoeming aan. Dr. G. van den Brink hield z'n benoeming nog enkele dagen in beraad en heeft intussen bericht deze aan te nemen.

Referaat van ds. R. H. Kieskamp over 'Verootmoediging, opwekking'

(Eerste deel in dit nummer) De voorzitter bedankt ds. Kieskamp voor zijn lezing. Na de theepauze vindt nog een korte bespreking plaats. Enkele punten:

Een moeilijke weg met God is beter dan een gemakkelijke weg zonder God; Rechtvaardiging van de goddeloze in lutherse kringen.

De voorzitter bedankt allen, die een bijdrage leverden aan deze jaarvergadering. In de rondvraag wordt gewezen op het kwalijke, dat tijdens het gebed werd gefotografeerd. De betrokkene is er reeds op aangesproken.

Dr. A. van Brummelen besluit de vergadering met het laten zingen van Psalm 19:7 en vraagt aan ds. Van de Hoef voor te gaan in dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 5 June 1997

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

Verslag van de 91e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Bekijk de hele uitgave van Thursday 5 June 1997

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

PDF Bekijken