Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

11 minuten leestijd

BEVESTIGING EN INTREDE KAND. A. BLOEMENDAL IN DE GEMEENTE VAN MEEUWEN EN HAGOORT

Na een vacatureperiode van ongeveer 10 maanden was het op 29 maart 1998 een heugelijke dag voor de hervormde gemeente van Meeuwen en Hagoort in verband met de bevestiging en intrede van kandidaat A. Bloemendal.

In de morgendienst vond de bevestiging plaats door de broer van de aanstaande predikant, ds. A. Bloemendal uit Nieuw-Vennep, die als tekst had gekozen: Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt, waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt' (Ef. 4 : 1).

'Roeping staat in het geheel van de goddelijke heilsweg. Als God gaat roepen, meent Hij wat Hij zegt en blijft er voor de mens niets anders over, dan een loflied te zingen.'

(In zijn dankwoord aan het eind van de intrededienst kwam de nieuwe predikant min of meer op deze woorden terug, toen hij zei, dat de Heere alles zo wonderlijk had geleid, dat op deze dag de ene broer, de andere in het predikersambt mag bevestigen.)

Aan de handoplegging werd door de volgende predikanten deelgenomen: ds. A. Bloemendal (bevestiger), ds. K. Groenendijk, ds. C. den Boer, ds. K. van Meijeren, ds. A. A. Floor, ds. A. van Herk, ds. G. van Meijeren en ds. A. van Lingen.

De tekst voor de intredepreek kwam ook uit Efeze 4, en wel vers 13: 'Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus'.

'Als nieuwe dominee kom ik vol idealen. Daar is niets mis mee. Ook de verwachting en doelstelling van de apostel Paulus is hooggestemd: om als gemeente (niet als enkeling of clubje) te komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods.

De enigheid des geloofs wil niet zeggen, dat we het in alles met elkaar eens zijn. Wel, dat we één zijn in Hem en meer en meer verstandelijke en hartelijke kennis krijgen van de Zoon van God en Zijn Woord.

Zoals een klein kind graag groot wil worden, ziet ook de apostel groei in het geloof "tot een volkomen man" als een doel. Opdat we openstaan voor allerlei opvattingen, maar welbewust ons vertrouwen stellen op Hem. En gaan leven uit de volheid van Christus, Die alles heeft volbracht.

Volmaakt zullen we als gemeente nooit worden, maar ik mag u wel brengen bij Christus, Die een volkomen Zaligmaker is en wijzen op de volkomen rust, die er overblijft voor al Gods kinderen.'

Woorden van welkom werden uitgesproken door wethouder L. van der Pol namens de burgerlijke overheid; door consulent ds. K. Groenendijk namens ring en classis Heusden en ouderling J. Groenendijk, die de gemeente voorstelde het predikantsgezin toe te zingen Ps. 17 : 3 (iets gewijzigd). Ds. Bloemendals dankwoord ging uit naar twaalf adressen en hij besloot de dienst met dankgebed en de zegen.

HERINNERING

Landelijke Conferentie Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte:

THEMA

'Wat is de aard van het Schriftgezag? '
Deze landelijke conferentie (waarover eerder reeds uitvoerig is geschreven) zal D.V. worden gehouden op vrijdagmiddag en - avond 24 april a.s. in De Aker te Putten.

Sprekers zullen zijn: prof. dr. J. W. Maris (hoogleraar dogmatische vakken Theologische Universiteit Chr. Ger. Kerken, Apeldoorn) met als onderwerp: 'Wat is de aard van het Schriftgezag'.

's Avonds zal onder leiding van ds. D. Quant (voorzitter COGG), de hoogleraar met de belangstellenden in discussie gaan omtrent het gepresenteerde onderwerp.

Ontvangst en kennismaking 's middags vanaf 15.00 uur. Begin van de bijeenkomst 15.30 uur. Einde 's avonds om 21.00 uur.

Om ca. 17.30 uur is er een pauze met de mogelijkheid om deel te nemen aan een koffiemaaltijd. De toegang is gratis.

BEVRIJDINGSHERDENKING IN ST. JANSKERK TE GOUDA

De Vereniging Protestants Nederland afd. Gouda e.o. belegt D.V. op dinsdag 5 mei a.s. in de St. Janskerk te Gouda een samenkomst ter herdenking van de bevrijding.

Spreker tijdens deze herdenking zal zijn ds. J. Westerink, chr. ger. pred. te Bunschoten, over 'Van vrede spreken'.

Declamatie door mevrouw Co 't Hart. Muzikale medewerking onder leiding van André van Vliet door Herv. Gem. Koor 'De Lofzang' uit Gouda en het Interkerkelijk Koor 'Nieuwpoort-Langerak' uit Nieuwpoort.

Organist Harm Hoeve.

Aanvang 20.00 uur. Deur open 19.30 uur. Toegang vrij.

17-PLUS WINDROOSWEEKENDEN APRIL EN MEI 1998

De Windroos weekenden voor 17-plussers die gepland stonden voor 17-18 april en 15-16 mei 1998 kunnen niet doorgaan.

Er is besloten om de weekenden die gepland stonden voor de maanden april en mei 1998 te annuleren. Dit in verband met het aanstaande vertrek van jeugdevangelist G. v. d. Bos en het opschorten van de werkzaamheden door de voorbereidingswerkgroep.

Na een periode van bezinning op de nadere invulling en verdeling van taken zullen er opnieuw weekenden voor jongeren worden georganiseerd. In publicaties voor jongeren zal daar ruim op tijd op worden gewezen.

TOERUSTING EN ONTMOETINGSDAG VRUWILLIGES

Het Landelijk Steunpunt Christelijke Vrijwillige Thuiszorg (LSCVT), waarin samenwerken Stichting Schuilplaats en de Nederlandse Patiënten Vereniging, organiseert voor de plaatselijke vrijwilligersprojecten, voor de vijfde keer, een landelijke toerustings-en ontmoetingsdag op D.V. dinsdag 19 mei 1998 te Nunspeet. Locatie is de chr. geref. Oenenburgkerk. Vlierweg 79 (hoek Bloemhofweg) te Nunspeet.

Centraal thema: 'Valkuilen tussen mantelzorg en vrijwilligerszorg'.

Inleiders zijn: Marinus van den Berg en ds. P. Vermaat.

De dag begint om 10.00 uur en zal om 14.30 uur afgerond worden.

Kerkenraden en overige belangstellenden zijn ook hartelijk welkom. Aanmelding door middel van overmaken van ƒ 20, - per persoon (inclusief lunch) op postrekening 4097961 t.n.v. Terminale thuiszorg te Veenendaal, o.v.v. Vrijwilligersdag Nunspeet.

Nadere informatie telefoon 0318-555485.

OUDE BOEKEN VOOR STICHTING ONTMOETING

Heeft u nog oude boeken in de kast liggen, waar u eigenlijk niets meer mee doet, maar die u ook niet zomaar wilt weggooien? Dan hebben wij hiervoor een goede bestemming!

Onze stichting hoopt namelijk D.V. 22 mei a.s. een ontmoetingsdag in Epe te organiseren met allerlei activiteiten voor jong en oud. Een van de activiteiten is de verkoop van oude boeken. Dus... als u oude boeken heeft, dan houden wij ons aanbevolen! De opbrengst komt geheel ten goede van ons werk onder de thuislozen en ex-gevangenen.

U kunt de boeken afleveren in ons woon-werkcentrum 'Huize Norel' aan de Heerderweg 49 in Epe op één van de brengdagen: zaterdag 25 april en zaterdag 2 mei van 10.00 tot 15.00 uur. Wanneer u geen mogelijkheid heeft de boeken zelf te brengen, belt u dan even naar Corine de Jong, tel. 010-4257677. Dan zorgen wij ervoor dat ze bij u worden opgehaald.

BACH-SERIE KRIJGT VERVOLG IN ELBURG

De vorig jaar aangevangen serie Bach-concerten in de Grote-of St. Nicolaaskerk van Elburg waarin door de organist Piet Wiersma m.m.v. het Noord-Veluws Kamerkoor o.l.v. Maarten Seijbel, het volledige oeuvre voor orgel van J. S. Bach wordt uitgevoerd, wordt zaterdag 18 april a.s. vervolgd met een uitvoering van de zogenaamde 'Grote Orgelmis' van J. S. Bach. Het concert begint om 16.00 uur en vanaf 15.30 uur is de kerk geopend en zijn volledige programma's verkrijgbaar.

COMITÉ REÜNIE OUD-INDIË MILITAIREN GEREFORMEERDE GEZINDTE

Het Comité Reünie oud-Indië militairen Gereformeerde Gezindte belegt een volgende bijeenkomst op D.V. donderdag 28 mei a.s. van 10.00 tot 16.30 uur in Nijkerk. Voor deelname kan een oud-Indië militair zich schriftelijk opgeven, eventueel met vermelding van echtgenote en maximaal twee kinderen en telefoonnummer, uiterlijk tot 1 mei a.s. aan het centraal adres Robert Schumanring 13, 3137 VN Vlaardingen. Per omgaande volgt bericht. Comité Reünie oud-Indië militairen gereformeerde gezindte bestaat uit: J. Guiljam, Woerden, penningmeester. Joh. Janse, Middelburg, E. Pellegrom, Waardenburg, H. Wijnbergen, Elspeet en J. C. Uithol, Vlaardingen.

STAFLEDEN GEVRAAGD

De HGJB heeft in de komende zomermaanden voor de HGJB-vakanties ruim 300 leidinggevenden nodig. Gelukkig hebben velen zich al beschikbaar gesteld, maar nog niet genoeg. Vacatures zijn er vooral nog bij de vakanties voor jongeren tussen 16 en 24 jaar in het buitenland. Bij de HGJB-vakanties voor jongeren gaat het in grote lijnen om: - vakantie vieren in groepsverband - ontspannende activiteiten en gezelligheid - samen met jongeren bezinnend bezig zijn in stille tijd, dagsluitingen, bijbelstudie en door persoonlijke aandacht.

De minimumleeftijd voor stafleden is 23 jaar. Wat er van leidinggevenden verwacht wordt, staat te lezen in onze brochure 'Stafleden gevraagd', verkrijgbaar bij HGJB, Pr. Bemhardlaan 1, 3722 AE Bilthoven, tel. 030-2285402, fax 030-2252157.

GEREF. BOND, AFD. ZWIJNDRECHT

D.V. dinsdagavond 21 april a.s. organiseert de afdeling van de Gereformeerde Bond een openbare bijeenkomst. Ds. H. Russcher, hervormd predikant te Oud-Beijerland, zal spreken over 'bevindelijke prediking'. De avond wordt gehouden in Eltheto (wijkgebouw naast de Oude Kerk) aan de Kerkstraat in Zwijndrecht. Aanvang 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom.

ZANG-EN ORGELAVOND OP KONINGINNEDAG IN HERVORMDE KERK TE GROOT-AMMERS

Traditiegetrouw zal er op de avond van Koninginnedag weer een zang-en orgelavond gehouden worden in de hervormde kerk van Groot-Ammers. Evenals de voorgaande jaren verwacht men weer een overvolle kerk met mensen die deze feestelijke dag graag besluiten met koor-en samenzang.

Wederom hebben de plaatselijke predikant ds. M. A. V. d. Berg en de burgemeester van Liesveld mr. drs. A. J. Borgdorff zich beschikbaar gesteld voor het respectievelijk openen en sluiten van deze zangavond.

Een declamatie zal worden verzorgd door Jan Terlouw, die deze dankbare taak al vanaf de start van deze avonden voor zijn rekening neemt.

50 JAAR ISRAEL: ORANJE-CONCERT IN DE GROTE- OF ST. LAURENSKERK TE ROTTERDAM

D.V. 30 april 1998, Koninginnedag, zal in de Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam een Oranje-Concert worden gegeven door het landelijk 'Shaare Zedek-koor' onder leiding van Henriëtte van Maelsaeke en het Reformatorische Jongerenkoor 'Gloria' uit Gouda onder leiding van Peter Wildeman. Aan dit traditionele concert werken verder mee: Jan Mulder, hoofdorgel, orgelsoli en begeleiding samenzang; Peter Wildeman, Domusorgel, begeleiding koorzang; Harm Hoeve en Jan Mulder, vleugel, vierhandig; Herman en Henk-Jan Drost, trompet; Anja van der Maten, hobo; Matthijs Koene, panfluit. Het appèlwoord zal worden uitgesproken door ds. E. F. Vergunst. Een collecte zal worden gehouden voor het 'Shaare-Zedek' ziekenhuis te Jeruzalem. Naast koorzang is er veel samenzang, waaronder Vaderlandse liederen. Kaarten voor deze avond kunnen worden gekocht bij Lindenberg boeken & muziek. Slaak 4-14 in Rotterdam en bij Boekhandel Smit, Korte Tiendweg 19 in Gouda. Ook kunnen er kaarten telefonisch gereserveerd worden onder nummer 0182-362341. Tevens zijn er kaarten op de avond van het concert aan de kerk verkrijgbaar. Het concert begint om 19.30 uur. Let op: Speciaal voor bezoekers van het Oranje-Concert is inrijden in de parkeergarage W.T.C.-V&D (hoek Westewagenstraat-Leeuwenstraat, 100 meter van de Laurenskerk) mogelijk tot 20.00 uur. Uitrijden is altijd mogelijk! Met de door u getrokken parkeerkaart verkrijgt u toegang tot het trap/liftportaal alwaar de betaalautomaten staan.

KOOR- EN SAMENZANGAVOND IN ROTTERDAM
Op D.V. 23 april a.s. heeft het bekende Rotterdams Chr. Gemengd koor Deo Cantemus o.l.v. dirigent Cor de Haan de grote zaal van de Doelen te Rotterdam weer gereserveerd voor het geven van een koor- en samenzangavond met als thema 'Rotterdam zingt van Hem'. Aan deze avond werken tevens mee:
* Chr. Kamper Mannenkoor D.E.V. o.l.v. Klaas Jan Mulder
* Jan Mulder en Henk van Putten, orgel
* Lisette Emmink, sopraan
* Marina Sentcha, piano
* strijkorkest o.l.v. Marco Bons
. Aanvang: 20.00 uur. Algehele leiding: Cor de Haan. Voor kaarten kunt u terecht bij de heer A. Voogt, tel. 0186-614527 of de heer A. v. d. Sluis, tel. 0186-616218

 

 

 

 

 

 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 april 1998

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 april 1998

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken