Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbespreking

3 minuten leestijd

Ds. H. J. Hegger, Christus, mijn Rechter en mijn Redder; over de rechtvaardigmaking in de vierschaar van de consciëntie; uitg. Frits Hardeman-Ede; ISBN 90 71272 92 3. Prijs ƒ23.95Ds. H. J. Hegger, Sta op!... en Christus ml over u lichten; uitg. Frits Hardeman-Ede; ISBN 9071272 91 5. Prijs ƒ 19, 95

Eerstgenoemde pennenvrucht van de onder ons bekende ds. H. J. Hegger is een uitwerking van een gedachtewisseling met mensen die hem in het RD vragen stelden en hem brieven schreven over zijn uitlatingen m.b.t. de 'rechtvaardigmaking in de vierschaar van het geweten'. Ds. Hegger gaat zachtmoedig en behoedzaam om met wat hem door zijn briefschrijvers - wier reacties hij in zijn boekje vaak omstandig weergeeft - wordt toegevoegd. Heel wat keren wijst men hem erop, dat God in het leven van de zondaar, hoe dan ook, om Zijn recht komt.

Hegger heeft daar begrip voor. Maar - zelf bevrijd uit het systeemdenken van zijn vroegere rk-leven - strijdt hij tegen elke vorm van syste­ matisering waarin de weg die God met sommigen gaat, tot dé weg van God met iedere zondaar wordt gemaakt.

In het leven van de wedergeboorte (een proces) gaan boetvaardigheid en geloof altijd samen op. En zo gezien is er geen reden om elkaar in de war te brengen met uitdrukkingen als: 'bedekte schuld is nog geen vergeven schuld', 'zien is nog geen hebben', 'een geopenbaarde Christus is nog geen geschonken Christus'.

Schuldbeleving is volgens Hegger iets wat is ingeweven in heel het leven des geloofs.

Naar mijn inzicht is Hegger hierin volkomen bijbels bezig. Wel zou ik eraan willen toevoegen, dat het juist die schuldbeleving is, waardoor het geloof zal komen tot groei in de diepte en de gelovige tot een radicale overgave. Want genadekennis is aan zondekennis nu eenmaal altijd verbonden, zo goed als het kennen van Christus nooit losgemaakt kan worden van Godskennis. Maar dat Hegger daarmee hartelijk instemt, blijkt wel uit het andere geschrift dat hij ongeveer gelijktijdig liet verschijnen en dat ik straks met een enkel woord aankondig.

Het is mijn wens, dat dit boekje van Hegger door velen gelezen zal worden. Het zet ons aan het denken over fundamentele zaken. Hier en daar zal er dan ook wel een vraag overblijven. Zo heb ik zelf altijd gedacht, dat wat A. Comrie schrijft over de hebbelijkheid en de dadelijkheid van het geloof, niet zo Aristotelisch is als Hegger denkt. Zou Comrie hier toch niet hetzelfde zeggen als wat de Dordtse Leerregels zeggen in in/rv.ii?

En mag er dan misschien toch ook begrip voor zijn, dat het wederbarend werk van de Geest (in de zin van Johannes 3 : 3vv) zich niet altijd meteen openbaart in bewuste daden van geloof?

Het tweede geschrift van ds. H. J. Hegger dat onlangs - ongeveer in dezelfde tijd - en bij dezelfde uitgever verscheen, is getiteld: Sta op!... en Christus zal over u lichten. Over opwekking die bij de enkeling begint. Een 'opgewekt' en opwekkend boek waarin iedereen met klem wordt opgeroepen om te sterven aan zijn zondige 'ik' om met Christus op te staan tot een nieuw leven, een leven in Zijn loracht, liefde en heerlijkheid. Ik wil gaarne ds. Hegger - bij voorbaat mede namens velen - dankbrengen voor wat hij ons in beide boeken heeft geboden. God gaf hem op zijn hoge leeftijd - 82 jaar oud - nog de lust en de kracht tot het schrijven ervan. Mogen velen erdoor gesticht worden en opgebouwd in het geloof.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 oktober 1998

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 oktober 1998

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

PDF Bekijken