Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kerknieuws

10 minuten leestijd

BEROEPEN TE:

Bodegraven: H. Russcher te Oud-Beijerland Giessendam-Neder-Hardinxveld: G. van Goch te Ochten

AANGENOMEN NAAR:

Kerkeveld-Alteveer: kand. B. G. Versteeg te Oldebroek

ACTIE VRIJLATING CHRISTENEN IN VIETNAM

De Vereniging van Christenen tegen Vervolging en Marteling (VCVM-Nederland) verzamelde in de afgelopen maanden 8.000 handtekeningen voor de vrijlating van vier Laotiaanse christenen die uitsluitend vanwege hun geloof gevangen zitten. De VCVM is in december 2000 een handtekeningenactie begonnen voor vrijlating van drie gevangen zittende Vietnamese voorgangers. Nguyen Khanh Tung en Tron Van Chinh werden op 22 december 1999 gearresteerd. Hun huiskerkbeweging was in twee jaar toegenomen van 2 tot 102 huisgroepen. Ze werden gearresteerd toen ze op verzoek van een bekeerde oorlogsweduwe het boeddhistisch huisaltaar van haar overleden echtgenoot verwijderden. De evangelisten werden er toen van beschuldigd een altaar van een martelaar van de revolutie te hebben vernield. De beide genoemde evangelisten zijn mishandeld. De evangelist Sung Seo Choa, die tot het bergvolk der Hmongs behoort, werd in september 2000 veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. De VCVM acht het gevangen houden van deze christenen in strijd met artikel 18 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens waarin staat dat ieder recht heeft op vrijheid van gedachte en godsdienst en op het verbreiden ervan. De VCVM heeft een verzoek om vrijlating van de drie christenen opgesteld dat gericht is aan de Vietnamese autoriteiten. Ieder kan handtekeningen verzamelen onder dit verzoek.

De VCVM acht het van belang dat ook brieven naar de genoemde autoriteiten gestuurd worden. Als er veel brieven binnenkomen, kan dat leiden tot vrijlating, zoals de ervaring leert. Een handtekeningenlijst en een voorbeeldbrief, met adressen van Vietnamese autoriteiten, kunnen aangevraagd worden bij:

VCVM Nederland, Postbus 296, 3779 AG Barneveld, tel. 0342-420325, 035-5338287. Het bestuur van de VCVM roept op om zich op te geven als contactpersoon om na kerkdiensten handtekeningen te verzamelen voor acties van de VCVM voor vrijlating van vervolgden. U kunt zich aanmelden bij bovengenoemde telefoonnummers.

UNIVERSITEITSDAG UTRECHT

Dit jaar bestaat de Universiteit Utrecht 365 jaar. Een van de evenementen tijdens het lustrum is een universiteitsdag voor alumni op zaterdag 31 maart. De Utrechtse Theologische Faculteit organiseert dan voor haar vroegere studenten een middagprogramma rond het thema 'De toekomst van de duplex ordo in een paarse samenleving'. De duplex ordo, de door de Hoger Onderwijswet van 1876 ingevoerde scheiding tussen staatsvakken en kerkelijke vakken, bestaat in 2001 namelijk 125 jaar. Als sprekers zijn prof. dr. H. W. de Knijff (emeritus-hoogleraar dogmatiek) en prof. dr. W. Otten (hoogleraar kerkgeschiedenis) uitgenodigd. Onder meer zullen beiden debatteren over de noodzaak van een vernieuwing van het studieprogramma van de Theologische Faculteit.

'EEN ZORGZAME GEMEENTE'

Landelijke Informatiedag voor diakenen Wat hebben de diaconie en de gemeente met de (gezondheids)zorg te maken? Is er nog wel een rol voor haar weggelegd of wordt het tijd dat zij zich juist gaat bezinnen op haar rol nu er zoveel verontruste geluiden zijn te horen in de (gezondheids)zorg? Op D.V. zaterdag 3 februari 2001 hopen we samen een antwoord te vinden op deze en andere vragen tijdens de landelijke informatiedag voor diakenen van gemeenten die zich rekenen tot de richting van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk. Inleider: dhr. A. Rouvoet, lid van de Tweede Kamer voor de Christenunie. In de lunchpauze is er volop gelegenheid tot ontmoeting en een bezoek aan de informatiestands, waar ook Luisterend Dienen aanwezig zal zijn. Het middagprogramma biedt workshops waarin diakenen 'gereedschap' krijgen aangereikt voor het werk in de gemeente.

De gegevens op een rijtje: Datum: zaterdag 3 februari 2001. Tijden: 10.00 tot 15.15 uur. Plaats: Kerkgebouw 'De Ark' te Ede (Heyendaal 10). Organisatie: Bureau Voorlichting MDO van het landelijk dienstencentrum van de SoWkerken te Utrecht. Aanmelding: schriftelijk, Postbus 8506, 3503 RM Utrecht.

REGIONALE AFDELING GRONIN- GEN/DRENTHE VAN DE GEREFORMEERDE BOND

Wij mogen u hartelijk uitnodigen voor de eerste vergadering in het nieuwe jaar. Deze vergadering hopen we te houden op D.V. woensdag 24 januari a.x. in 'De Webwijzer' aan de Oosterweg 11 te Noordhoorn. Aanvang: 20.00 uur, dit i.v.m. de voorafgaande huishoudelijke vergadering die om 19.00 uur begint. Op deze avond hoopt voor ons te spreken ds. N. Noorlander uit Eist over het onderwerp: 'Waar geloof van levensbelang!' Een onderwerp dat ons aller aandacht moet hebben, wij hopen dat dit mag blijken uit uw aanwezigheid. Bij deze geven wij u ook vast de volgende vergadering door: D.V. donderdag 29 maart 2001, 19.45 uur- Plaats: 'Goede Herderkerk' te Hoogeveen. Spreker: ds. G. S. A. de Knegt. Onderwerp: 'Samen gemeente zijn'.

IZB-IMPULSDAG OVER HET OUDE TESTAMENT

Zaterdag 10 februari 2001 is er een Impulsconferentiedag - voor mensen van 23 t/m 39 jaar - met als thema 'God in het Oude Testament'. Twee vragen staan centraal: Wie is God in het Oude Testament? We ervaren nogal eens een kloof - heeft God soms een 'donkere' kant? En: hoe kunnen we als gelovigen uit de voeten met hoe God in het Oude Testament is? Drs. Bram van Putten, stafwerker van IFES-Nederland, houdt een lezing over deze vraag. Ds. Cees van den Berg geeft een bijbelstudie over Nahum 1.

Er zijn kinderprogramma's t/m n jaar. De dag duurt van 10.00-15.00 uur en wordt gehouden in Woudenberg. Kosten ƒ 15, p.p., echtparen ƒ 25, - en kinderen ƒ 5, -. Aanmelding: Bureau IZB, tel. 033-4611949, e-mail: secretariaat@izbburea.nl

ORGEL- EN SAMENZANGAVOND NIEUWERKERKAAN DEN IJSSEL

Op zaterdagavond 10 februari 2001 organiseert de orgelcommissie van de hervormde gemeente weer een orgel- en samenzangavond in de Oude Kerk te Nieuwerkerk aan den IJssel. Het orgel zal worden bespeeld door Geert Bierling, tot vorig jaar organist van de Pelgrimsvaderskerk te Rotterdam- Delfshaven en thans o.a. stadsorganist van Rotterdam. Op deze avond zal hij naast de gemeentezangbegeleiding diverse improvisaties ten gehore brengen. De te zingen psalmen en gezangen rond het thema 'Het Kruis in de psalmen' zullen worden ingeleid door de plaatselijke predikant ds. H. J. Lam. De avond begint om 19.45 uur- Toegangsprijs: ƒ 7, 50 p.p. Eenieder is van harte uitgenodigd.

Muziek

Het Bachjaar is voorbij. De Bachconcerten, Bachuitgaven zowel cd's als boeken waren haast ontelbaar. We hebben getracht u daar zo goed mogelijk van op de hoogte te houden. En 'op het scheiden van de markt' hebben wij het genoegen u nog een nieuwe omvangrijke biografie over 'Johann Sebastian Bach; zijn leven, zijn werk, zijn genie' geschreven door Christoph WolfF te mogen aankondigen. De auteur Christoph Wolff is hoogleraar musicologie aan de Harvard Universiteit en geldt als de grootste Bachkenner van onze tijd. Hij heeft jaren gewerkt aan dit nieuwe boek dat nu verschenen is en dat is niet'niks. Het omvat maar liefst 607 pagina's, is rijk geïllustreerd en keurig uitgegeven. Het werk gaat allereerst over de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek naar het leven en werk van Bach, maar biedt daarnaast ook een levendig beeld van de componist als man van vlees en bloed en de controversieel en innovatief schepper van muziek die nog steeds inspireert, verrijkt en mensen een plezier doet.

De auteur, die diverse monografieën over Bach heeft geschreven, is redacteur van het Bach-Jahrbuch en van de Neue Bach-Ausgabe, en heeft met dit nieuwe boek geen traditioneel biografisch werk geschreven. Hij heeft steeds de relatie onderzocht tussen het dagelijks leven van Bach - zijn jeugd, zijn jaren als organist in de Thomaskirche in Leipzig, zijn zoektocht naar 'de ware muziek' - en composities als Das Wohltemperierte Klavier, de Brandenburgse Concerten, de Kunst der Fuge en de Mattheüs Passion, die een oeuvre vormen met een omvang en complexiteit zonder precedent. Christoph Wolff heeft het Bachjaar uitstekend afgesloten door dit omvangrijke boek te laten verschijnen en hij weet waarover hij het heeft, want eigenlijk zijn de namen Joh. Seb. Bach en Christoph Wolff al jaren onafscheidelijk. Het nu verschenen boek met de eenvoudige titel 'Johann Sebastian Bach' is zonder meer een monumentaal werk dat zonder enige twijfel zijn weg zal vinden naar de bibliotheek van alle Bachliefhebbers, zowel de uitvoerend musicus als de toegewijde luisteraar. Het is ongetwijfeld het meest uitvoerige boek en de meest doorwrochte studie die er over Bach is verschenen. De auteur heeft de kroon gezet op de meer dan dertig jaar onderzoek die hij verrichtte naar het werk en het bestaan van waarschijnlijk de veelzijdigste componist uit de westerse cultuurgeschiedenis. Ik vermoed dat het voorlopig het standaardwerk over Johann Sebastian Bach zal blijven. Een aanbeveling lijkt mij verder overbodig. Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Bijleveld, Postbus 1238, 3500 BE Utrecht, kost ƒ 85, - (gebonden) en het bestelnr. is ISBN 90-6131-896-3 en natuurlijk te bestellen in elke boekhandel. Enige weken geleden hebben we aandacht besteed aan de restauratie van het oudste orgel van ons land, het uit 1511 daterende koororgel in de Grote- of St.-Laurenskerk van Alkmaar. Wij hebben de orgelliefhebbers toen gewezen op een boek dat geheel gewijd is aan dit bijzondere orgel alsmede op een cd waarop dit unieke orgel valt te beluisteren. Deze uitgave mag nog worden aangevuld met een cd-rom waarop niet alleen het voormelde koororgel, maar ook het fameuze Hagerbeer/Schnitger in de Grote Kerk, het Müllerorgel in de Evang. Luth. Kerk, het orgel in de Kapelkerk dat

oorspronkelijk ook door Müller werd gebouwd, het Flaesorgel in de Doopsgezinde Kerk en de overige orgels van Alkmaar zijn opgenomen. De titel van deze cd-rom is dan ook: 'Historical Organs of Alkmaar'. Medewerkenden aan deze uitgave zijn Pieter van Dijk, Koen Janse de Jonge, Leen Spaans en Frank van Wijk. Een aanbevelenswaardige uitgave die overigens alleen in het Engels is gesteld. U kunt deze zeer bijzondere cd-rom bestellen bij het bureau van de Orgelstichtingen, Postbus ro5, 8080 AC Elburg. De prijs bedraag excl. portokosten ƒ25, -.

Dat het orgel momenteel volop in de belangstelling staat moge blijken uit de vele verschillende cd's die verschijnen. Zo kreeg ik recentelijk een cd toegezonden waarop de organisten Gerrit 't Hart en Ad van Pelt Psalmbewerkingen spelen van de organist Maarten Vos uit Gouderak. Laatstgenoemde is al jaren bezig met het componeren van koraalvoorspelen, koraalfantasieën en koraalvariaties over de onvolprezen psalmmelodieën. En dat doet hij zeer verdienstelijk. Hieruit blijkt dat ook heden ten dage nog koraalgebonden muziek van niveau wordt gecomponeerd. Het aantrekkelijke van de pennenvruchten van Maarten Vos is dat hij verschillende vormen hanteert. Bovendien zijn deze composities ook in druk verschenen, zodat organisten die week in week uit de erediensten hebben te verzorgen en het improviseren niet machtig zijn hier een welkome aanvulling op hun koraalvoorspelenbundels kunnen verkrijgen. Maarten Vos verstaat de kunst om van elke psalmmelodie een pakkend koraalvoorspel of koraalbewerking te maken. Het zijn overigens composities van verschillende tijdsduur. De beide organisten die nu op deze cd een groot aantal werken van Maarten Vos hebben opgenomen hebben daarvoor twee Müllerorgels uitgekozen t.w. de Beverwijk (Ned. Herv. Kerk) en Leeuwarden (Grote- of Jacobijnerkerk), orgels waarop deze koraalcomposities zeer goed tot hun recht komen. Beide organisten hebben een stijlvolle cd gemaakt van verrassende composities van Maarten Vos waarmee het aangenaam kennismaken was. Het bijbehorende tekstboekje is uitermate informatief. Al met al een bijzondere cd die van harte wordt aanbevolen. Deze cd is verkrijgbaar door overmaking van ƒ 36, 50 op rek.nr. 322518016 t.n.v. M. Vos, cd-project, Grutto 16, Gouderak.

MAARTEN SEIJBEL, ELBURG

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 januari 2001

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 januari 2001

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken