Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

10 minuten leestijd

BEROEPEN TE:

Och ten: G. A. Schreuders te Wierden

BEDANKT VOOR: Barneveld (wijk II): ds. H. Westerhout te Krimpen a/d IJssel

TRADITIONELE KERSTZANGAVOND IN MIDDELBURG

Op maandag 17 december wordt in de Nieuwe Kerk te Middelburg de inmiddels traditionele kerstzangavond gehouden t.b.v. de Stichting 'Shaare Zedek'. Medewerking wordt verleend door het Chr. Zeeuws Jongerenkoor 'Mattanja' uit Goes o.l.v. Peter Wildeman; Karei Bogerd, bariton; Peter Wildeman en Martin Weststrate, orgel. Naast koor- en solozang voorziet'het programma ook in orgeliniprovisaties en samenzang van bekende kerstliederen. 1 De aanvang is 20.00 uur, kerk open 19.30 uur. Toegang ƒ 10, -, t/m 12 jaar ƒ 5, -.

LEKKERKERK

Zaterdagavond 15 december 2001 zal het 100 leden tellende Christelijk Krimpens Mannenkoor een kerstconcert geven in de N.H. kerk te Lekkerkerk. Het koor dat onder leiding staat van de bekende dirigent en solist Hans van Blijderveen geniet inmiddels landelijke bekendheid. Zaterdag 24 november jl. presenteerde het mannenkoor zijn vierde cd in, de geheel gevulde Grote Kerk van Dordrecht met als titel 'Zweven op de wind'. Een unieke cd in ons korenland. Het koor dat inmiddels ruim r5 jaar bestaat bracht in december 1999 een speciale kerstcd uit met de titel 'Maranatha'. Van deze cd zal het koor deze avond enkele nummers zingen. Naast koorzang is er uiteraard weer veel plaats ingeruimd voor samenzang.

Voorts zal ds. D. M. van de Linde uit Rotterdam zijn medewerking verlenen. De bekende organist Arie van der Vlist bespeelt deze avond het orgel. Deze koor- en samenzangavond begint om 20.00 uur. De kerk gaat om 19.30 uur open. De toegang is vrij. Ter bestrijding van de onkosten zal er wel een collecte worden gehouden.

Wij nodigen iedereen uit deze avond te komen luisteren en zingen!

KERSTZANG SCHEVENINGEN

Op de avond vóór kerst, maandag 24 december is er ook in de Prinses Julianakerk aan de Nieboerweg in Scheveningen, een zangavond. Het Chr. Gemengd Jongerenkoor uit Waddinxveen o.l.v. Peter Burger veleent er zijn medewerking aan. Organist is de heer Ruud Kuipers. De meditatie wordt verzorgd door ds. P. Vermaat met als thema 'Kerst-dromen worden waar', n.a.v. Gen. 28 : 12 en Luk. 2 : 14.

De avond begint om 19.30 uur met vanaf tien minuten ervoor samenzang. De toegang is gratis. Er wordt gecollecteerd voor het 'Huis op de berg in Jeruzalem'. In de omgeving van de kerk is ruime parkeergelegenheid. Er is ook kinderopvang. Eenieder is er op weg naar kerst hartelijk welkom. Verdere inlichtingen bij dhr. J. Prins, Sportlaan 67, tel. 070-3561682.

WELKOM OP DE KERSTCONFERENTIE!

De 26e kerstconferentie van HGJB en de- Windroos (IZB) op De Bron in Dalfsen met als thema 'Beeldenstorm' zit weer zo goed als vol. Net als voorgaande jaren worden predikanten, kerkenraadsleden en jeugd-

werkleiders, die jongeren uit hun gemeenten naar deze conferentie zien gaan, uitgenodigd om een briesje op te komen vangen. Dat kan op vrijdag 28 of zaterdag 29 december. Belangrijkste onderdelen die dagen zijn de pleinaire bijbelstudies (om 10.00 uur), de zogenaamde Doe Het Zelfwinkels (vanaf 15.45 uur) e n de keuzeprogramma's (vanaf 20.00 uur).

Belangstellenden kunnen tot woensdag 19 december a.s. contact opnemen met de- Windroos (tel. 033-4622802) om hun komst te melden. De kosten zijn ƒ 25, - incl. een eventuele maaldjd. De capaciteit is echter beperkt.

GEEN HGJB-VAKANTIES ZONDER STAFLEDEN

De HGJB hoopt in 2002 meer dan zestig vakanties te organiseren voor tieners en jongeren. Maar hij kan dat alléén als er voldoende stafleden zijn: mensen die kunnen organiseren, het leuk vinden om intensief met jongeren op te trekken, en daarbij gemotiveerd zijn om met hen ook te praten over het geloof. Omdat het steeds moeilijker wordt om deze leidinggevenden te vinden, is de HGJB nu al actief op zoek. HGJB-vakanties zijn er voor verschillende leeftijdsgroepen, en met verschillende bestemmingen in binnen- en buitenland. Ook in het soort vakantie zijn er allerlei variaties: van een zeilvakantie op de Friese meren tot een berghuttentocht in Oostenrijk. Dat betekent dat er soms leidinggevenden nodig zijn met bijzondere vaardigheden op bijvoorbeeld sportief gebied.

Wie een jongerenvakantie wil leiden, moet minimaal 23 zijn (bij uitzondering wordt een leeftijd van 22 geaccepteerd), en voor, een tienervakantie minimaal 19 jaar. Andere voorwaarden (én uitdagingen!) staan beschreven in een folder die aangevraagd kan worden bij de HGJB, afdeling Vakanties, Prins Bernhardlaan 1, 3722 AE Bilthoven, 030-2285402 (of via vakantieslff)hgjb.nl1. In het voorjaar van 2002 wordt D.V. een instructiebijeenkomst georganiseerd voor toekomstige stafleden.

HGJB STOPT MET JONGERENDAG

De HGJB stopt met zijn jaarlijkse HGJB- Jongerendag op hemelvaartsdag. Het organiseren van deze activiteit acht de jeugdbond financieel gezien niet meer verantwoord. Wel blijven er de regionale Jongerenontmoetingsdagen op tweede paasdag, terwijl ook nagedacht wordt over nieuwe activiteiten.

Als voorschot daarop worden in het voorjaar van 2002 acht regionale avonden gehouden over relaties en seksualiteit, onder de titel 'More than a feejijig...'

Met dit besluit komt eerr einde aan een geschiedenis van negentig jaren. In 1911 werd op tweede pinksterdag in Zeist voor het eerst een 'Bondsdag' georganiseerd door de zogenaamde Jongelingsbond, een voorloper van de huidige HGJB. Dat was toen tegelijkertijd een soort ledenvergadering. Dat laatste element verdween toen in 1933 de eerste echte 'toogdag' werd georganiseerd, zónder huishoudelijke vergadering. Vanaf dat moment werd elk jaar - behalve tijdens de Tweede Wereldoorlog - op hemelvaartsdag een toog-, c.q jongerendag georganiseerd. Na jarenlang in De Doelen in Rotterdam te hebben gezeten, verhuisde de HGJB-Jongerendag in 1998 naar Utrecht, en in 1999 naar de Veluwehal in Barneveld. Ook het besluit om De Doelen te verlaten was al ingegeven door financiële overwegingen.

De jongerendag begon steeds zwaarder te drukken op de HGJB-begroting, mede door de hogere kwaliteitseisen die aan het programma gesteld moesten worden. Nieuwe eigentijdse vormen deden hun intrede, waarvan de HGJB op de jongerendag voorzichtig maar overtuigd gebruik maakte. Na een daling begin jaren negentig, steeg het aantal bezoekers de laatste jaren (weer) tot boven de tweeduizend. Kwalitatief gezien zit de jongerendag volgens de jeugdbond op dit moment op een hoogtepunt. Tegelijkertijd is echter steeds duidelijker geworden dat het met de beperkte financiële middelen onverantwoord is om zo'n dag, die veel tijd en geld vraagt, te blijven organiseren.

Hoewel de HGJB het jammer vindt om de jongerendag te moeten stopzetten, wijst hij erop dat dit besluit slechts één van de vele HGJB-activiteiten betreft. Voor jongeren blijven er bijvoorbeeld de jongerenweekenden, de regionale jongerenontmoetingsdagen op tweede paasdag, en de kerstconferentie (met De Windroos). Bij deze activiteiten wordt volop geïnvesteerd in de ontmoeting met en de vorming van jongeren, een van de doelstellingen van het beleidsplan 'Dichtbij Jongeren'.

Bovendien wordt de tijd die vrijkomt door het niet-organiseren van de jongerendag op hemelvaartsdag, geïnvesteerd in de ontwikkeling van een of meer nieuwe activiteiten voor jongeren. Daarmee komt de jeugdbond tegemoet aan een wens die al langer intern bestond, namelijk om ruimte te krijgen voor bezinning op werkvormen die nog beter aansluiten bij ontwikkelingen in de jongerenwereld. Daarbij zullen zoveel mogelijk positieve elementen van de huidige jongerendag meegenomen worden, zoals bijvoorbeeld de inzet van jongeren op de terreinen van muziek en drama.

Een nieuwe activiteit die in het voorjaar van 2002 eenmalig wordt georganiseerd, betreft een serie avonden onder de titel 'More than a feeling...' Deze staan in het kader van het diaconale project 'Intensive-Care', waarmee de HGJB aidspreventieprogramma's in Malawi ondersteunt. Om dit project dichter bij jongeren en tieners te brengen, wil de jeugdbond jongeren vanuit de Bijbel laten nadenken over hun eigen relaties, de omgang met leeftijdgenoten en seksualiteit. Op de avonden 'More than a feeling...' gebeurt dat onder andere met middelen als muziek, film, overdenking, drama en workshops. Er zijn vijf avonden gepland voor tieners, en drie voor jongeren.

HGJB-SCHOLIERENWEEKEND OVER 'GELOOF JE DAT ÉCHTT

Voor tieners van 14 tot en met 16 jaar organiseert de HGJB D.V. op 1 en 2 februari 2002 in Lage Vuursche een scholierenweekend onder de titel 'Geloof je dat écht? ' Die titel geeft een vraag weer zoals tieners die van leeftijdgenoten kunnen krijgen. 'Geloof je echt dat Jezus uit de dood is opgestaan? ' Of: 'Geloof je echt dat God de wereld geschapen heeft? ' Door dat soort vragen kun je als tiener zelf gaan twijfelen: inderdaad, geloof ik dat nou echt?

Een HGJB-Scholierenweekend is samengesteld uit verschillende ingrediënten: nadenken over het thema (onder andere aan de hand van bijbelstudie), maar ook zingen met het combo, kletsen tot in de late uurtjes, andere tieners ontmoeten, samen met vrienden er even tussenuit, sport en film. Het vorige weekend (over 'Starmaker') werd bijgewoond door zo'n zestig enthousiaste tieners.

Het weekend over 'Geloof je dat écht? ' wordt gehouden in het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche. Het begint op vrijdagavond 1 februari, en duurt tot en met zaterdagmiddag 2 februari. Kosten voor deelname zijn twintig euro per persoon. Tieners kunnen zich opgeven via 030-2285402 of via het formulier op www.hgjb.nl

HGJB-JONGERENWEEKEND: 'INGEBED'

Allerlei vragen die te maken hebben met de praktijk van het bidden, komen aan de orde op het Jongerenweekend dat de HGJB (voor jongeren van 17 jaar en ouder) op D.V. 8 en 9 februari 2002 organiseert onder de titel 'Ingebed'. Het weekend wordt gehouden in Onse Bliscap in Amerongen, en kost 25 euro per persoon. Opgave kan via 030- 2285402 of via het formulier op www.hgjb.nl.

Het gebed wordt wel 'de ademhaling van een christen' genoemd. Het zou dus iets heel normaals moeten zijn. Maar de praktijk is vaak heel anders. Je komt allerlei belemmeringen tegen, of je weet niet watje moet bidden, en soms lijkt het zelfs dat je juist heel goed zónder kunt...

Gelukkig is bidden iets wat je kunt leren. Niet voor niets besteedde de Heere Jezus er veel aandacht aan in Zijn onderwijs aan de discipelen. In dat spoor worden op het HGJB-Jongerenweekend allerlei vragen behandeld die te maken hebben met de praktijk van het bidden. Naast bijbelstudie en gebed wordt er op dit weekend ook tijd ingeruimd voor samen zingen, samen kletsen, samen lachen, enz.

HGJB-VAKANTIES: NET DAT BEETJE EXTRA

'Wat doe jij deze zomer? ' Steeds meer tieners en jongeren ontdekken dat de HGJB- Vakanties in de zomermaanden net dat beetje extra bieden...! Ook in 2002 worden er zo'n 65 georganiseerd, in verschillende leeftijdsgroepen en met een grote variatie aan bestemmingen in binnen- en buitenland. Ze staan allemaal in de HGJB-vakantiegids, die rond de jaarwisseling verschijnt: bijna vijftig pagina's dik, duidelijke omschrijvingen, en vol met kleurenfoto's. Dé manier om in vakantiestemming te komen... De gids kan aangevraagd worden via 030-2285402, vakantiesfjDhgjb.nl of het formulier op www.hgjb.nl.

'Net dat beetje extra', dat is voor de HGJB- Vakanties vooral het samen optrekken als groep: gezelligheid en plezier beleven, genieten van excursies en sportieve activiteiten, en met elkaar praten en nadenken over het geloof. Daarbij zijn er naast de zogenaamde 'Samen Actief-vakanties ook vakanties onder het motto 'Actief & Vrij'. Ook dat zijn echte groepsvakanties, maar met vrijheid om zelf iets te ondernemen.

'Samen Actief-Vakanties zijn er voor de volgende leeftijdsgroepen: 16-19, 15"I7> 14-16 en 13-15 jaar. Bij deze vakanties is er een ruime keuze aan activiteiten, zoals zeilen, zwemmen, kanoën, paardrijden, survival, mountainbiken, excurcies e.d. Bestemmingen liggen in Nederland, de Ardennen, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. Nieuw is dat er dit jaar ook voor 15- tot 17-jarigen vakanties in het buitenland zijn!

Jongeren van 17 jaar en ouder kunnen kiezen voor een 'Actief & Vrij'-vakantie. Dat is bijvoorbeeld een sportieve vakantie in Tsjechië, een berghuttentocht in Oostenrijk, een van-alles-en-nog-wat-vakantie in Zuid- Frankrijk, een zeezeiltocht tussen Engeland en Frankrijk, of een toeristische vakantie in Normandië.

Wie vorig jaar al met de HGJB op vakantie ging, krijgt de nieuwe vakantiegids rond de jaarwisseling automatisch toegestuurd. Anderen kunnen een gids aanvragen door te bellen of te mailen (zie boven) of door een kaartje te sturen naar HGJB, Prins Bernhardlaan 1, 3722 AE Bilthoven.

SOEST

Op D.V. 25 december 2001, eerste kerstdag, wordt in de Ichthuskerk te Soest, aan de Alb. Cuyplaan 2c, een kerstzangavond gehouden. Aanvang 19.30 uur. De avond zal ongeveer vijf kwartier duren. De leiding is in handen van ds. R. van Kooten, predikant van de Ichthuskerk. Medewerking verleent het Ichthuskoor o.l.v. John Propitius. Marco den Toom zal de koor- en samenzang begeleiden op het orgel. De kerk is om zeven uur open. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Van harte uitgenodigd!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 december 2001

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 december 2001

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken