Bekijk het origineel

Aankondigingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Aankondigingen

4 minuten leestijd

Anselm Griin, Bidden met de woestijnvaders. Uitgave Meinema, Zoetermeer, 100 pag., € 11, 25.

Dr. Grün, benedictijner monnik in Duitsland, bracht in deze uitgave uitspraken bijeen van woestijnvaders uit de eerste eeuwen na keizer Constantijn in het oostelijk Middellandse-Zeégebied (de eerste monniken) en voorzag deze van commentaar. Hoewel rechtgeaarde protestanten het monnikenwezen afwijzen, liggen er nochtans soms wijze lessen in spreuken van deze eerste mensen die de afzondering zochten. Een zo beperkt aantal spreuken kan echter niet echt richtinggevend zijn voor spiritualiteit vandaag, hetgeen de schrijver in zekere zin bedoelt met deze uitgave.

Ds. P. L. de Jong, Genesis - Het begin van alles. Uitgave Boekencentrum, Zoetermeer, 144 pag., € 11, 30.

Het vierde deel in de bijbelstudiereeks 'Luisterend Leven' (red. ds. J. van Langevelde en ds. N. M. Tramper). De hervormd-gereformeerde predikant uit Delfshaven behandelt in glasheldere, aansprekende taal en stijl een aantal momenten uit het boek Genesis, o.a. 'Mens voor Gods aangezicht' (Gen. 2), 'Zonde: een scheur zonder eind' (Gen. 3), 'De verkiezing van Abraham' (Gen. 11 : 26-12 : 9), 'Verbond en belofte' (Gen. 15 en 17 : 1-10). Nauwkeurig wordt de inhoud van de tekstgedeelten nagespeurd cn dicht bij het hart gebracht. Elk hoofdstuk bestaat uit een gedeelte 'Persoonlijk luisteren' en 'Samen luisteren'; het laatste voor bespreking in de kring, voorzien van aantekeningen en gespreksvragen en wordt afgesloten met een lied of citaat. In een inleiding op Genesis' zegt de auteur dat het vanaf Genesis 1 'om veel meer gaat dan historische verslaglegging van Israëls voorgeschiedenis'. De historische kernen gaan schuil achter de boodschap. De Jong laat de vandaag weer actuele 'kwestie' van de historiciteit verder liggen en laat vanuit, de Schrift de boodschap opbloeien, actusgl voor mensen van vandaag in hun verhou- ' ding tot God en elkaar. Zeer aanbevolen. . V.D^i.

Henk Burggraaf, De hemel wagen. Spiritualiteit en christendom. Uitg. Meinema, Zoetermeer; 208 biz.; € 19, 50.

De auteur, als docent godsdienst- en contemplatieve psychologie aan de Katholieke Universiteit in Utrecht verbonden, schreef dit boek voor mensen 'die tussen geboorte en dood geboeid zijn door de spirituele dimensie van het bestaan', voor mensen 'die

vanuit een verloren godsdienst op zoek zijn naar vernieuwing'.

P. Davidse, Een onwaardige dienaar. Uit het leven van Jan Vader. Uitg. De Groot Goudriaan, Kampen; 157 blz.; € 9, 95.

Beschrijving van het leven van Jan Vader (1819-1901), wagenmaker en oefenaar voor verstrooide geestverwanten bij de ledeboeriaanse gemeente van Aagtekerke en later in de kruisgemeente van Meliskerke. De auteur legitimeert de keuze voor zijn onderwerp door op te merken dat God niet alleen theologen van naam tot opbouw en instandhouding van Zijn kerk gebruikte, maar ook eenvoudige mensen begiftigt met geestelijke gaven. Na de levensbeschrijving volgen dertig pagina's met brieven van Vader.

Angela Elwell Hunt, Charles Towne. Uitg. Voorhoeve, Kampen; 421 blz.; € 19, 50.

Het slot van de vijfdelige serie Dragers van de ring, waarin Rachelle's moeder haar dochter op haar sterfbed smeekt haar vader te gaan zoeken.

Dr. Willem J. Ouweneel, De 'Vergadering van Gelovigen'. Uitg. Kok, Kampen; 151 blz.; € 11, 90.

Opnieuw een deel in de serie Wegwijs in kerken en groeperingen, waar dr. Ouweneel, voorganger binnen de Vergadering, deze gemeenten beschrijft in hun ontstaan en identiteit: broeders zonder naam omdat ze slechts wilden horen bij het Lichaam van Christus, een gemeenschap met een minimale kerkelijke structuur, een hechte onderlinge band, zonder confessionele gebondenheid en toch een behoudende Schriftopvatting. Veel Woordverkondiging wordt gestempeld door de tweede komst van Christus voor het duizendjarig vrederijk.

H. B. Slagter, Waar gaat het naartoe? Over de toekomstverwachting in de Bijbel. Uitg. Everread, Woerden; 200 blz.; € 12, 50.

De auteur wil nagaan hoe de toekomstverwachting in de Bijbel omschreven en opgebouwd wordt en kiest daarom voor bijbelstudie in een tijd waarin over toekomstige gebeurtenissen veel romans en films verschijnen.

PJV

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 mei 2002

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

Aankondigingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 mei 2002

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

PDF Bekijken