Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een zaak van kleine dingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een zaak van kleine dingen

IMPRESSIE STUDIEDAG PASTORALE GEMEENTE

6 minuten leestijd

Op 24 september belegde het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, in samenwerking met het Instituut voor Gemeenteopbouw en Theologie uit Ede, een studiedag in Hydepark te Doorn. Aantal deelnemers: 85 personen.

Om 13.30 uur opent ds. G. D. Kamphuis (voorzitter Geref. Bond) met het laten zingen van Ps. 23 : 1, het lezen van Joh. 21:15-19 en gebed. Christus verschijnt (na Zijn opstanding) aan de discipelen aan de Zee van Tiberias en stelt aan Petrus tot driemaal toe de indringende vraag: 'Simon, zoon van Jozef, hebt gij mij lief? ' Petrus antwoordt: 'Ja Heere, Gij weet dat ik U liefheb.'

Hij krijgt als opdracht: 'Weid Mijn lammeren, hoed Mijn schapen en weid Mijn schapen'. De grote Pastor is Christus, bij Hem begint het pastoraat: 'Aandacht voor elkaar, schapen en lammeren weiden en hoeden, zodat we pastorale gemeente zijn.

Schakeltje

Na dit appellerende openingswoord houdt dr. J. Hoek een inleiding over de pastorale gemeente in bijbels en theologisch perspectief. Artikel 27 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis handelt over het wezen van de algemene, christelijke kerk, dewelke een heilige vergadering der ware christengelovigen is, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door Zijn Bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest.

Een heilige vergadering. God dort het, (zie ook Catechismus vr. 54). Niet het geloof of de gelovige! De kerk is de moeder en God de Vader. Niet alleen de moeder, ook het gezin! We mogen het niet beperken tot kerkelijk meelevenden. God werkt door heel de gemeente heen. Jezus is de grote Herder (Ps. 23). We zijn er voor elkaar, de ware wortel voor eenheid des geloofs vinden we in Efeze 4. Er zal altijd een spanning blijven tussen ideaal en werkelijkheid. Pastorale gemeente, is dat voor u een lokkend vergezicht, dat zo onbereikbaar ver verwijderd lijkt van de bestaande gemeente? Zet stappen in de goede richting! De Pinksterpsalm 133 bezingt: Ziet hoe goed en lieflijk is het dat broeders samenwonen. We moeten het niet zoeken in grote en opzienbarende zaken. Toegroeien naar een pastorale gemeente is een zaak van kleine dingen die het 'm doen. Laat er warmte zijn in de kerkdiensten, in de wijze waarop we elkaar begroeten en ontmoeten. Zondags kun je denken aan preekbespreking of andere mogelijkheden om elkaar na de kerkdienst te ontmoeten.

Laten we door de week met elkaar contact hebben: bijbelkringen, verenigingen, gebedskringen. Vang een nieuw ingekomene op! Kom in elk geval in beweging, sla de hand aan de ploeg!

Bemoediging: ga met Gods hulp verder, God zorgt voor Zijn gemeente! Wij mogen een klein schakeltje zijn! Hierna houdt dr. H. C. van der Meulen een inleiding over de pastorale opdracht: 'Ontwikkeling en uitdaging'. Pastorale zorg is de eeuwen door een kerntaak van de gemeente van Christus geweest. De laatste decennia is het vak pastoraat stormachtig ontwikkeld; het is niet mogelijk dit uitputtend te behandelen. Daarom een vijftal thema's die een belangrijke rol spelen. 1. Pastoraat als 'komen tot verstaan'. Een belangrijk woord is 'hermeneutiek', de kunst van het vertolken. Vertolken is méér dan vertalen en ook méér dan uitleggen. Het is komen tot 'verstaan'. Niet maar 'wat zegt u? ' maar 'wat wilt u hiermee nu eigenlijk zeggen? '

2. Differentiatie. We leven in een gefragmenteerde wereld. Ons bestaan speelt zich in allerlei sectoren af, maar de eenheid des levens is verbroken. Onze tijd wordt gekenmerkt door pluralisering. 3. Contextueel pastoraat. Bij contextueel pastoraat slaat het woord 'context' vooral op het familieverband en dit familiale is vooral een relationele aangelegenheid. 4. Spiritualiteit. Dit is in onze tijd een veel gebruikt, véél betekenend en daardoor ook onhelder woord geworden. In elk geval heeft spiritualiteit te maken met levensoriëntatie, meestal van religieuze aard. Er is meer dan het zakelijke, rationele, gehaaste leven. 5. Pastoraat en gemeenteopbouw. We onderscheiden in het pastoraat drieërlei zorg: die van gemeenteleden onderling, die in de gestalte van gemeenteopbouw en die voor de professional, de predikant en de pastoraal werker die een bijzondere opleiding heeft genoten.

Belangrijk: werken in teamverband, toerusting, kringwerk. Pastoraat als gemeenteopbouw beoogt het honoreren en gebruiken van de gaven die de Heere niet aan een paar, maar aan de hele gemeente heeft geschonken.

Pastoraat als gemeenteopbouw bedoelt dat gemeenteleden zelf (ook) het bezoekwerk ter hand nemen, 'opdat bezochten ook zelf bezoekers worden'!

Workshops

Na een pauze zijn er de workshops. Er waren 6 workshops. De bedoeling was dat iedere deelnemer een keuze zou maken van 3 workshops. Ds. A. Jonker leidde de workshop 'Het reguliere huisbezoek'. De pastorale gemeente is verbondsgemeente. Ambtsdragers komen niet op eigen titel, maar in opdracht van de God van het verbond.

Dhr. A. Pais leidde de workshop 'Het pastorale gesprek'. Een gesprek met een vrouw wier man dementeert. Dr. M. J. Paul leidde de workshop 'Pastoraat aan zieke mensen'. Hoe gaan we om met de vele 'waaromvragen'? Kunnen we altijd bidden om genezing?

Drs. N. C. van de Voet leidde de workshop 'Jeugdpastoraat'. Hoe betrekken we de jeugd erbij? Geef ze . aandacht. Laat ze niet in de massa ontsnappen!

Ds. A. Baas leidde de workshop 'Pastoraat rond het huwelijk'. Verkeringskringen. Huwelijkscatechese. Besteed in de prediking aandacht aan het huwelijk. Preek over het huwelijksformulier.

Drs. M. van Campen en drs. P. J. Vergunst leidden de workshop 'Ontwikkeling Pastoraal Beleidsplan'. Een prachtig voorbeeld van taakverdeling vinden we in de geschiedenis van Mozes. Jethro - Mozes' schoonvader - geeft aan Mozes, die alles alleen deed, het advies: 'zie om naar andere bekwame mannen die mede de schouders onder het werk zetten'. De zaak die jij doet is niet goed! Je moet delegeren! Afsluitend is er een forum o.l.v. drs. P. J. Vergunst en met de forumleden: drs. M. van Campen, dr. J. Hoek en dr. H. C. van der Meulen.

Korte weergave: van belang voor ambtsdragers: toerusting ook voor predikanten; het volgen van cursussen, trainingen. Kerkenraden, geef uw predikanten) tijd en gelegenheid om zich toe te rusten (financiële consequenties mogen geen belemmering zijn). Een predikant moet pastor zijn, maar hij moet ook studeren! Dr. Van der Meulen wijst nog op het belang van huisbezoek aan de predikant. Ds. J. Vis sluit met dankgebed.

Persoonlijke impressie Een goed bestede middag en avond. Belangrijk voor verrijking van eigen pastorale arbeid en voor de onderlinge ontmoetingen. Eigenlijk moesten alle ambtsdragers (ook predikanten) deelnemen. Heus geen verloren tijd! Kerkenraden, moedig het bezoeken van deze studiedagen aan.

C. G. BOENDER, AALBURG

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 oktober 2003

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Een zaak van kleine dingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 oktober 2003

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken