Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de 98e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de 98e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

OP DINSDAG 25 MEI 2004 IN DE AKERTE PUTTEN

6 minuten leestijd

Opening

De voorzitter, ds. G. D. Kamphuis, opent de vergadering met het laten zingen van Psalm 80 : 1, 3 en 11, leest Psalm 80 en gaat voor in gebed. Hierna houdt hij zijn inleiding. Deze bijdrage staat in dit nummer van de Waarheidsvriend afgedrukt. Ds. Kamphuis heet iedereen welkom. In het bijzonder diegenen die een bepaalde instantie vertegenwoordigen. Namens het moderamen van de Protestantse Kerk zijn ds. J. G. Heetderks en ds. G. de Fijter aanwezig.

Jaarverslag secretaris

Omdat het een aantal jaren een vast gebruik is dat het jaarverslag in de week voor de jaarvergadering in de Waarheidsvriend staat, kan het mondelinge verslag van de secretaris kort zijn. Na zijn toelichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ds. B. J. van Vreeswijk uit Veenendaal vraagt het hoofdbestuur contact te zoeken met de Confessionele Vereniging en het Confessioneel Gereformeerd Beraad in de Protestantse Kerk in Nederland, om samen het synodebestuur op te roepen tot uiterste terughoudendheid met het inschakelen van de burgerlijke rechter bij geschillen met de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk. Ds. Kamphuis antwoordt dat het hoofdbestuur al eerder bezwaarden heeft opgeroepen terughoudend te zijn met de gang naar de burgerlijke rechter. Achter deze oproep staat het hoofdbestuur nog steeds. Slechts in uiterste situaties moet er gebruik van worden gemaakt. Ds. M. A. van den Berg uit Zoetermeer pleit voor een onafhankelijk onderzoek van de crisis die zich in de Gereformeerde Bond rond de kerkvereniging heeft afgespeeld. Volgens drs. P. J. Vergunst is het mogelijk dat in de toekomst historici zo'n onderzoek kunnen doen. Hij is bereid daaraan mee te werken.

Bij de namen in het jaarverslag van de predikanten die met emeritaat gingen, hoort ook de naam van ds. G. C. Kunz, Sommelsdijk.

Herdenken br. C. van der Louw

De voorzitter richt na de bespreking van het jaarverslag van de secretaris het woord tot mevr. Van der Louw. Op 12 augustus 2003 is haar man - de penningmeester van de Gereformeerde Bond - overleden. Het is voor haar een dag van verdriet en pijn. Hij bidt haar de kracht en zegen van God toe. Met groot respect denkt het hoofdbestuur aan alles wat onze broeder voor de vereniging heeft gedaan. Ds. Kamphuis geeft na dit gedenken Psalm 89 vers 7 op.

Jaarverslag penningmeester

De tweede penningmeester, mr. D. G. van Vliet, geeft snel het woord aan de heer W. A. Kaars. Hij heeft het hoofdbestuur na het overlijden van ing. C. van der Louw bij het beheer van de financiën ondersteund en geadviseerd. De heer Kaars vermeldt dat de baten van de vereniging zijn toegenomen als gevolg van vele giften, speciaal voor het Leerstoelfonds. Ook het Studiefonds en het Steunfonds Gemeenten kregen veel giften en collecten. Hij zegt dat de 'geverstrouw' door het hoofdbestuur met blijdschap is ervaren.

Namens de adviescommissie komt dhr. J. Berkhoff uit Rijssen met een verslag met verschillende aanbevelingen. De leden van de commissie

menen dat de afhankelijkheid van de penningmeester te groot is. Daarom is een administratieve ondersteuning van de penningmeester nodig. Ook stelt de commissie voor om de inhoud en de lay-out van de Waarheidsvriend te bekijken. Ledenwerving voor de Gereformeerde Bond en de Waarheidsvriend blijft noodzakelijk.

Voor het volgend jaar zal de heer C. van Reenen uit Woerden in de commissie de plaats innemen van de heer A. van Lunteren uit Houten.

Uitslag stemming bestuursverkiezing

In totaal zijn 292 stemmen uitgebracht.

A. vacature ds. C. Blenk ds. C. Blenk, 283 stemmen ds. G. van Meijeren, 8 stemmen blanco: 1 B. vacature ds. G. D. Kamphuis ds. G. D. Kamphuis, 281 stemmen ds. A. de Lange, 4 stemmen blanco: 7 C. vacature C. van der Louu? de heer W. A. Kaars 285 stemmen de heer A. C. Kronenburg 7 stemmen D. vacature ds. H. Roseboom ds. H. Roseboom 269 stemmen ds. G. Wassinkmaat 22 stemmen blanco: 1 Tijdens de vergadering zeggen de gekozen broeders hun (her) benoeming te aanvaarden.

Boodschap aan de Koningin

De algemeen secretaris leest de boodschap voor die de vergadering zendt aan H.M. koningin Beatrix. Vanuit de bijeenkomst te Putten laat de vergadering haar hartelijk groeten. Na het voorlezen zingen we twee coupletten van het Wilhelmus.

Groet van de synode

Ds. J. G. Heetderks, preses van de synode van de Protestantse kerk, brengt namens het moderamen de groeten over. Hij accepteert dat velen in het midden van de Gereformeerde Bond het als pijnlijk ervaren dat hij in ons midden staat als preses van de Protestantse Kerk en begrijpt onze innerlijke aarzeling en vervreemding. Ds. Heetderks vraagt de Gereformeerde Bond om ook in de toekomst de kerk kritisch te blijven bevragen, het gesprek te zoeken en de kerk met gebed te begeleiden. De tekst van de toespraak van ds. Heetderks staat ook in dit nummer van de Waarheidsvriend.

Referaat mr. D. G. van Vliet

Na de pauze houdt mr. D. G. van Vliet een referaat met als titel De Gereformeerde Bond (als vereniging) in de eenentwintigste eeuw. Naar zijn mening moet er binnen de Gereformeerde Bond de komende tijd een denkproces op gang komen over hoe deze in de Protestantse Kerk wil staan. Ook deze bijdrage zal binnenkort in de Waarheidsvriend een plaats krijgen.

Ds. Kamphuis geeft de vergadering gelegenheid tot het geven van korte reacties en nodigt de aanwezigen uit de komende tijd schriftelijk mee te denken met het hoofdbestuur. Later komt het hoofdbestuur dan met een voorstel.

Sluiting

Wanneer de rondvraag is geweest, sluit ds. R. H. Kieskamp de vergadering. Hij leest Psalm 147, geeft van Psalm 147 de verzen 1, 2, 3, 5 en 6 op en gaat voor in dankgebed.

Ambtelijke dienst

Om 19.30 uur gaat prof. dr. A. de Reuver voor in een door de centrale kerkenraad van de hervormde gemeente Putten belegde ambtelijke dienst, die het karakter van een bidstond heeft. De dienst vindt plaats in de Oude Kerk. Het thema luidt 'Vluchten in de Vadernaam', naar aanleiding van Jesaja 63 : 13 t/m 64 : 1. Met veel aandacht is naar de preek geluisterd. De daar door prof. De Reuver gehouden preek is opgenomen in de brochure Geeft de Heere de hand. In deze uitgave geeft het hoofdbestuur een positiebepaling bij de overgang van de Nederlandse Hervormde Kerk naar de Protestantse Kerk in Nederland. Behalve de preek van prof. De Reuver zijn ook de inleidingen van ds. G. D. Kamphuis en drs. P. J. Vergunst, gehouden op de ambtsdragersvergadering in Dordrecht, in deze uitgave opgenomen.

J. Harteman

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juni 2004

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Verslag van de 98e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juni 2004

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken