Bekijk het origineel

Hij spreekt alle talen! (I)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hij spreekt alle talen! (I)

5 minuten leestijd

En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte Hij en zeide tot hem: Effatha, dat is: wordt geopend. Markus 7: 34

De Heilige Schrift vertelt ons dat, als een groot wonder van genade, Gods Zoon werkelijk mens geworden is. In het volk van Israël, uit de maagd Maria, werd Hij op Gods tijd geboren. Hij werd opgevoed in Nazareth in het gezin van Jozef, de timmerman daar ter plaatse. Nu is de Heere Jezus zo echt mens geworden dat Hij als kind ook een taal moest leren. Hij heeft, net als ieder mensenkind, ook een moedertaal gehad. Die taal had Hij nodig. Zijn goddelijke opdracht was immers op aarde Vaders Woord te spreken. Voor Zijn profetische ambt is verstaanbaar spreken noodzakelijk. Maar welke taal sprak Jezus dan? Misschien hebt u daar nooit over nagedacht, maar het is zeer zinvol eens bij die vraag stil te staan. Dat wil ik in twee meditaties met u doen. Nadenken over de vraag: Welke taal heeft de Heere gesproken en spreekt Hij nog?

Ik vond op deze vraag vier antwoorden. Het eerste antwoord is: Aramees. Drie keer laat Markus ons in zijn Evangelie een woord horen, zoals dat letterlijk uit de mond van de Heere geklonken heeft: 'Talitha kümi', zei Hij, toen Hij het gestorven dochtertje van Jaïrus uit de dood terugriep. Aan het kruis klinkt het hartverscheurende woord van Christus: 'Eloï, Eloï, lamma sabachtani? ' En hier dan: 'Effatha - ga open!' Dat is dus het Aramees. Geen geheimtaal, maar de volkstaal. Niet het oude Hebreeuws, de taal van de vromen. Ook niet het Latijn, de taal van de onderdrukkers. Niet het Grieks, de taal van de geleerden. Aramees is de taal van 'de man in de straat'. De gewone dagelijkse spreektaal in Zijn dagen in Israël. Een beetje te vergelijken met het moderne Hebreeuws, dat nu in het Heilige Land gesproken wordt. Gods Zoon is zó werkelijk mens geworden dat Hij, om het met de kunstschilder Rien Poortvliet te zeggen, 'Eén van ons' werd.

Ook in de taal die Hij spreekt, schept Hij geen afstand, maar komt Hij ons mensen nabij. Vindt u dat geen indrukwekkende gedachte? De Heiland zegt niet: 'Om verlost te worden, moet u Mijn taal eerst leren'. Nee, Hij schaamt zich niet om uit Maria's mond de taal te leren, waardoor Hij mensen de boodschap van hun heil kan brengen. God zegt tot gevallen mensen niet: 'Klim tot Mij op'. Hij daalt in Christus Zelf tot hen af. Alleen die God kan mensen redden, de God van het vleesgeworden Woord.

Markus laat ons in de geschiedenis van de genezing van de dove man het woord 'Effatha' onvertaald horen om er de nadruk op te leggen dat het wonder gebeurt door Christus' spreken. Niet Zijn vinger, niet het speeksel, niet Zijn zuchten, maar het woord van Jezus bewerkt het wonder. Spreekt de Vader het scheppende woord; de Zoon spreekt het verlossende woord. Zo is het nog!

Alleen Zijn Woord geneest gehandicapten en niet-gehandicapten van de diepste kwaal, die de oorzaak van alle ellende is, de zonde.

Maar de Heere spreekt, voor mijn besef, nog meer talen dan Zijn moedertaal, het Aramees. Hij spreekt ten tweede ook Grieks. Zijn Aramese woorden zijn immers later overgezet door vier evangelisten in de wereldtaal van die dagen - het Engels van de oudheid - de Griekse taal. Het is Pinksteren geworden en vanaf die morgen dat de Heere Zijn grote daden voor ieder verstaanbaar deed verkondigen, begint de bedeling van het nieuwe verbond. Nu is de tijd aangebroken dat alle volkeren der aarde de stem van de Grote Verlosser mogen horen. Na Pinksteren mag - en moet - het Evangelie immers de hele wereld in! Daarom werden de Evangeliën niet in een streektaal, maar in die internationale woorden geschreven. De Heilige Geest inspireert Matthéüs, Markus, Lukas en Johannes om niet in hun eigen taal, maar in een wereldtaal de woorden en daden van Jezus Christus op te tekenen. Alle volken, alle rassen, alle continenten mogen de goede boodschap horen: 'Er is vergeving voor al uw zonden. Laat u met God verzoenen door het offer van Jezus Christus! God heeft Zijn Zoon gegeven, opdat wie in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebbe'. Door het Evangelie roept Jezus nog heden ten dage in de richting van alle windstreken: 'Effatha - ga open!' Open voor het Koninkrijk van Vaders liefde in Zijn Zoon.

In de loop van de eeuwen zijn duizenden zendingswerkers de wereld ingetrokken om in de naam van Jezus Christus te roepen: 'Ga open!' De

zendingsgeschiedenis getuigt ervan dat zo ook grote wonderen zich voltrokken hebben. De eerste zendeling van de GZB - hij heette A. A. van de Loosdrecht -reisde naar een gebied dat voor het Evangelie totaal gesloten was. Hij werd zelfs na een paar jaar van arbeid

op een wrede wijze vermoord uit haat tegen het Evangelie, dat hij bracht. Jaren later liet de moordenaar zich echter dopen en het Toradja-land op het eiland Sulawesi ging op een heel bijzondere wijze open voor het Evangelie van Gods genade. Nu is daar een bloeiende gemeente van de Heere Jezus Christus. Als Hij 'Effatha' zegt, gebeuren er immers wonderen van liefde. Ook nu nog! Hij opent en niemand sluit. Dichte deuren doet Hij opengaan door de kracht van Zijn Woord en van de Geest, die met dat Woord wonderen werkt.

In een volgende meditatie zullen wij zien dat Jezus Christus nog niet uitgesproken is en dat Hij nog meer talen beheerst dan Aramees en Grieks. Denkt u daar van de week maar vast eens over na welke talen Hij nog meer gebruikt.

H. HARKEMA, ONSTWEDDE

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juli 2004

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

Hij spreekt alle talen! (I)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juli 2004

De Waarheidsvriend | 12 Pagina's

PDF Bekijken