Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbespreking

3 minuten leestijd

Ds. M.D. Geuze:
Profetie.
Uitg. Gideon, Hoornaar, 166 blz., € 39,95
.
​Met collega M.D. Geuze uit Nunspeet deel ik, zelf destijds beïnvloed door prof.dr. A.A. Edelkoort en dr. H.Bout, de betrokkenheid op en de voorliefde voor de profeten en de profetie.
Ds. Geuze verrijkte ons inzicht en onze kennis door de uitgave van een boek over profetie als gave van God en van Christus aan Zijn gemeente onder het nieuwe verbond. Deze is mogelijk overgewaardeerd in charismatisch ingestelde, maar ondergewaardeerd in reformatorisch-gereformeerd ontstane gemeenten.
Vanuit de visie dat apostelen en profeten van fundamentele betekenis zijn voor de gemeente(opbouw) en dat het profetisch visioen de voortgang van het evangelie bevordert, ziet mijn collega de profetie als een onmisbare gave die God ook beloofd heeft, en door de komst van Christus met de uitstorting van de Geest ook daadwerkelijk geschonken heeft. Spreekt Mozes in Deuteronomium 18:15 e.v. alleen maar over Christus als de profeet Die komen zou en niet over profeten in de gemeente, die wel getoetst dienen te worden aan de Schrift? Wat betekent de Joël-profetie voor ons? Alle gelovigen kunnen gaven en bedieningen van de Geest ontvangen en vrees voor geestdrijverij mag geen blokkade zijn.
De gave van de profetie is veelkleurig (zie 1 Kor. 14), maar deze is en schriftgebonden en heilhistorisch gebonden.
Door heel de Bijbel heen is van deze gave sprake, tot in het laatste bijbelboek, (zie Openb. 22:18) toe. De dochters van de diaken-evangelist Filippus en Agabus zijn voorbeelden.
Niet alles wat voor profetie doorgaat is het ook, zegt dit boek. Toetsing is steeds nodig, en bedenk dat het christelijk- (en) gemeenteleven onvolkomen is. Als er iets goeds is van God, loopt dat altijd gevaar nagebootst te worden!
Niet dan tot schade van het gemeentelijk en persoonlijk geloofsleven wordt deze gave veracht  (1 Thess. 5:20). Alleen in de eerste eeuwen van de kerk bijvoorbeeld was er zicht op Israël, maar dat raakte men helaas kwijt. Juist omdat de profetie niet meer gekend en gewaardeerd werd? Nog steeds geeft God profetisch aanwijzingen of openbaringen. Hij maakte omsteeks 1938 aan enige van Zijn kinderen Zijn voornemen bekend ons land niet van Zijn gericht in de vorm van de Tweede Wereldoorlog te vrijwaren, zo weet ik. Talrijke andere voorbeelden geeft de auteur.
Gelet op het, kunnen we stellen, afwijzend standpunt van Calvijn over de profetie in de gemeente na de komst van Christus, vraagt de verhouding van afsluiting van de openbaring van God in en met het Nieuwe Testament en de betekenis van de profetie nadere aandacht.
Verder vraagt de stelling dat met de profeten, genoemd in Efeze 2, beslist de nieuwtestamentische en niet de oudtestamentische zijn bedoeld, naar mijn gevoelen, om wat nadere onderbouwing. Als het eerste waar is - en mijn collega staat niet alleen, ik denk aan de opmerkingen van collega C. den Boer in zijn verklaring van de Efezebrief - en deze profeten net zo fundamenteel zijn als de apostelen, is dan de gave van de profetie niet verreweg meer en hoger dan al de andere gaven van de Geest? Wordt deze dan een kenmerk van echt gemeente van Christus zijn? Wellicht dat ook deze punten nader kunnen worden besproken en uitgewerkt.
Kortom, ik betuig mijn ambtsbroeder mijn erkentelijkheid voor deze studie. Neem en lees, bid mee en bespreek ook de gespreksvragen bij elk hoofdstuk op kringen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 februari 2005

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 februari 2005

De Waarheidsvriend | 16 Pagina's

PDF Bekijken