Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zo God vóór ons is [4]

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zo God vóór ons is [4]

5 minuten leestijd

'Doch ik volhardde de Heere, mijn God, na te volgen. Omdat gij volhard hebt de Heere, mijn God, na te volgen. Omdat híj volhard had de Heere, de God Israëls, na te volgen. [Joz. 14:8, 9b, 14b]

Jozua geeft aan Kaleb de zegen van de Heere. Wij lezen in vers 13: ‘Toen zegende hem Jozua en hij gaf Kaleb Hebron ten erfdeel en het nageslacht mag erin delen.’ Jozua heeft die vraag van Kaleb niet brutaal gevonden. Nee, Jozua was verheugd over de vraag van Kaleb. Anders had hij hem niet gezegend. Zo is nu de meerdere Jozua, de Heere Jezus Christus. Hij is verheugd over bedelaars aan de troon van Zijn genade. Die wijst hij niet af, nimmer! Jozua is een afschaduwing van de Heere Jezus Christus, die Zijn zegen wil uitdelen aan wie Hij wil. Zo mag Jozua aan Kaleb de begeerte van zijn hart geven. Zo wil de meerdere Jozua de begeerte van uw hart geven.
Kaleb was dankbaar dat hij nog zo gezond was en nog zo krachtig om te strijden. Hij wist dat de strijd hem wachtte. Het gaat altijd met strijd gepaard, de Heere beproeft je leven. Toch zullen we dan vertrouwen op de Heere. Jozua zegende Kaleb. Die zegen had hij nodig, want hij moest de strijd weer in, hij moest die reuzen uit dat gebied nog verjagen. In Kaleb is geen kracht, maar alleen kracht is er in de Heere. Zonder de zegen van de Heere kon Kaleb ook niet verder.
Hoor daarom zijn ootmoedige mededeling aan Jozua in vers 12: ‘Of de Heere met mij ware, dat ik hen verdreef gelijk als de Heere gesproken heeft.’ Hier komt dat kinderlijke vertrouwen van Kaleb openbaar. Hij had God nodig in de strijd tegen de vijanden. Hebben wij dan vijanden? In ieder geval drie, misschien wel meer, maar zeker drie, want de Bijbel zegt dat je als christen behoort te strijden tegen de duivel, tegen de wereld en tegen je eigen boze hart. Maar let op: ondanks Kalebs eigen getuigenis: ‘Ik volhardde’, ondanks het getuigenis van een ander: ‘Gij hebt volhard’, blijft Kaleb toch bedelen bij God. Hij vraagt aan God: ‘Och dat de Heere met mij ware’. Hij weet dat aan de zegen van de Heere is alles gelegen. Die meerdere Jozua zal zeggen: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen’. Die de Heere verwachten, die zullen niet beschaamd uitkomen. Kijk maar bij Kaleb. Andere stammen hebben gemakkelijker gebieden gekregen en toch lees ik van die stammen dat zij niet in staat waren om die mensen te verdrijven. Maar Kaleb slaagde er wel in! Hij versloeg die reuzen; zijn geloof, zijn vertrouwen in God gaf hem overwinningskracht.
Voor Kaleb was er geen uitdaging te groot en geen probleem te moeilijk. Wat was het geheim van die Kaleb? Zijn onverwoestbare vertrouwen op de Heere. Nu moet je niet zeggen: ‘Ja maar Kaleb had een heel groot vertrouwen op God.’ Nee, Kaleb had een eenvoudig vertrouwen op die grote God! En hoe hoog de Heere de trouw van Kaleb heeft gewaardeerd, dat zien wij in het derde getuigenis van de Heere over Kaleb. Dat is wel het allerbelangrijkste getuigenis, namelijk dat de Heere zegt: ‘Hij heeft volhard Mij na te volgen.’ God die de verborgen geheimen van ons hart kent: ‘Heere, Gij doorgrondt en Gij kent mij, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.’ Wij lezen in vers 14: ‘Daarom werd Hebron aan Kaleb ten erfdeel, omdat hij volhard had de Heere, de God van Israël, na te volgen.' Dat is het getuigenis van God de Heilige Geest over Kaleb. Kaleb had volhard door godsvrees en door trouw en hij wordt met een geweldig gunstbewijs bekroond. Hij heeft een vastberaden geloofstaal; hij vroeg om wat er beloofd was in het verleden en aan hem geschonken was. Zoals Jozua nu aan Kaleb zijn erfdeel mocht geven, zo zal de gezegende Jozua – de Heere Jezus Christus, de Zaligmaker – geestelijke en eeuwige zegeningen geven aan een ieder die Hem daarom vraagt en na de strijd het eeuwige erfdeel bij Hem in het Vaderhuis. Hij geeft mild en overvloedig.
Kaleb behoorde bij de dienaren van de Heere. Dat heeft Kaleb nooit berouwd. De Heere heeft hem tijdelijke, geestelijke en eeuwige zegeningen geschonken. De belofte van God is in zijn leven vervuld en de Heere heeft daar de eer van ontvangen. Dat erfrecht van Kaleb is gegrond op het drievoudige getuigenis van zichzelf, van Mozes en van de Heere. Het volharden in het navolgen van de Heere. Hij was volledig achter de Heere gebleven én toen hij veertig was én toen hij vijfentachtig was. Uit het geloof heeft Kaleb geleefd en gehandeld. Dat geloof is niet oudtestamentisch, maar dat wordt ook door Christus en de apostelen voorgeschreven en voorgeleefd, want wij lezen in Handelingen 1 en 2 over de eerste christengemeente, dat ‘zij waren volhardend in het bidden en zij waren volhardend in de leer’. Opvallend is dat de apostel Paulus in zijn brieven teruggrijpt op deze twee dingen van de eerste christelijke gemeente, want hij zegt in Romeinen 12: ‘Volhard in het gebed.’ En aan zijn geestelijk kind Timotheüs schrijft hij: ‘Heb acht op de leer, volhard daarin.’ Wanneer het volharden in het gebed en het volharden in de leer, met de hulp van God en door Zijn genade beoefend worden in ons leven, mag je van jezelf zeggen: ‘Ik volhard in het navolgen van de Heere.’ En wat belangrijker is, dan zullen anderen van je zeggen: ‘Hij/zij volhardt in het navolgen van de Heere’, maar wat het belangrijkste is, dan zal de Heere van je zeggen: ‘Hij/zij heeft volhard om Mij, de Heere, na te volgen.’
Volhard dan in het navolgen van de Heere met déze belijdenis in je hart en op je lippen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 februari 2006

De Waarheidsvriend | 14 Pagina's

Zo God vóór ons is [4]

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 februari 2006

De Waarheidsvriend | 14 Pagina's

PDF Bekijken