Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

In saamhorigheid bijeen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

In saamhorigheid bijeen

Jaarvergadering Gereformeerde Bond

6 minuten leestijd

Op dinsdag 30 mei werd in de Aker in Putten de honderdste jaarvergadering van de Gereformeerde Bond gehouden. Ds. J. Harteman doet verslag.

De voorzitter, ds. G.D. Kamphuis, opent de vergadering met het laten zingen van Psalm 25:2 en 5, leest Psalm 111 en gaat voor in gebed. Hierna houdt hij zijn inleiding. Deze bijdrage wordt binnenkort in De Waarheidsvriend afgedrukt. Na het laten zingen van Psalm 111:5 heet ds. Kamphuis iedereen welkom. In het bijzonder diegenen die een bepaalde instantie vertegenwoordigen. Namens het moderamen van de Protestantse Kerk zijn ds. J.-G. Heetderks en ds. G. de Fijter aanwezig. Zij komen later op de vergadering.

Jaarverslag secretaris
De secretaris vestigt kort de aandacht op een aantal zaken van het jaarverslag, dat al in De Waarheidsvriend heeft gestaan. Als hij klaar is met zijn toelichting, is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Sommige leden zien graag dat de redactie van De Waarheidsvriend meer aandacht besteedt aan de jongeren.
De algemeen secretaris, drs. P.J. Vergunst, antwoordt dat vragen van jongeren wel de aandacht krijgen, maar dat ons blad geen specifiek blad voor jongeren kan zijn.
Ook wordt geïnformeerd naar de lijst van namen van kandidaten die elke zes weken in De Waarheidsvriend staat. Drs. Vergunst zegt dat er twee criteria zijn: de kandidaten moeten lid van de Gereformeerde Bond zijn en bij het aanmelden een kopie van hun preekconsent tonen. Slechts een beperkt deel van hen is beroepbaar.

Verslag penningmeester
Volgens de penningmeester mogen we dankbaar zijn dat 2005 in financieel opzicht een redelijk jaar is geworden. Een overschot bij de fondsenwerving en een iets groter bedrag in de min bij de algemene activiteiten. Het tekort van de algemene inkomsten is opgevangen door extra inkomsten van de exploitatie van De Waarheidsvriend en door rentebaten. Aan het begin van 2005 waren er bij het hoofdbestuur zorgen over de financiën, maar de Heere heeft volgens penningmeester W.A. Kaars ‘de sluier van zorg weggenomen’. Een lid stelt voor om de organisatiekosten toe te rekenen aan de activiteiten. Op deze wijze wordt dan de in financiële zin positieve toonzetting vastgehouden en komt de Gereformeerde Bond niet negatief in de publiciteit. De penningmeester geeft aan dat de algemene activiteiten al gunstiger worden gepresenteerd dan de werkelijkheid is.
Iemand vraagt wanneer men een beroep kan doen op het steunfonds. De algemeen secretaris legt de procedure uit. Leden van onze Commissie Steunfonds hebben contact met een gemeente en doen een voorstel aan het hoofdbestuur. Bij de behandeling wordt onder meer gelet op de in financieel opzicht levensvatbaarheid van de gemeente.

Namens de financiële commissie brengt de heer C. van Reenen advies uit. Deze commissie constateert dat de ledenteruggang tegen de achtergrond van de verdrietige scheiding in een aantal gemeenten is meegevallen. Nu de ledenadministratie recent in Apeldoorn is gekomen, gekoppeld aan het abonneebeheer van De Waarheidsvriend, geeft dit nieuwe mogelijkheden, zowel voor de geldwerving als voor de ledenwerving.

Boodschap aan de Koningin
De algemeen secretaris leest de boodschap voor die de vergadering zendt aan H.M. koningin Beatrix. Vanuit de bijeenkomst te Putten laat de vergadering haar hartelijk groeten. Na het voorlezen zingen we twee coupletten van het Wilhelmus. De reactie van Hare Majesteit vindt u op deze pagina afgedrukt.

Groet van de synode
Ds. J.-G. Heetderks spreekt namens het moderamen van de Protestantse Kerk. Hij wenst de Gereformeerde Bond de nabijheid van de Geest toe. De Geest stelt ons in staat een ambt te vervullen. Het ambt kan als tegenover de gemeente van grote betekenis zijn als de gemeente moed verliest. De toespraak van ds. Heetderks is in dit nummer van De Waarheidsvriend opgenomen (pag. 13). Ds. G.D. Kamphuis bedankt ds. Heetderks voor zijn warme woorden.

Voorlichter
Sinds 1 april van dit jaar is dhr. H. Geluk onze voorlichter. Hij krijgt gelegenheid over de invulling van zijn taak te vertellen. Enthousiast wijst dhr. Geluk de vergadering op zijn streven om de financiële betrokkenheid van(uit) hervormde gemeenten die zich verwant weten met de Gereformeerde Bond, te vergroten.

Uitslag stemming bestuursverkiezing
In totaal zijn er 227 stemmen uitgebracht.

a. vacature ds. J. Harteman ds. J. Harteman 214 stemmen;
ds. R.W. van Mourik 12 stemmen
blanco 1
b. vacature ds. R.H. Kieskamp ds. R.H. Kieskamp 216 stemmen;
ds. P.J. Teeuw, 11 stemmen.
Tijdens de vergadering zeggen de gekozen broeders hun herbenoeming te aanvaarden.

Rondvraag
Ds. E. de Mots uit Schoonhoven roept de redactie van De Waarheidsvriend op om gemeenteleden te bemoedigen door meer aandacht te steden aan de mooie dingen die in de gemeenten gebeuren.
Dhr. Oosterom uit Gouda vraagt om er in de toekomst bij vacatures in het hoofdbestuur op te letten dat de gemiddelde leeftijd van predikanten evenwichtig vertegenwoordigd is. Er zijn veel jonge predikanten en het is goed dat ook een jonge predikant deel uitmaakt van het bestuur.
Dhr. Verheugen uit Leerdam heeft gemerkt dat gereformeerde predikanten die lid zijn geworden van de Gereformeerde Bond niet in het adresboekje staan. De algemeen secretaris zegt dat het adresboekje niet functioneert als een predikanten-ledenlijst is en dat alleen de namen van hervormde gemeenten en de predikanten die haar dienen, staan vermeld.

Sluiting van de middagvergadering
De secretaris sluit de middagvergadering. Hij laat uit Psalm 103:9 zingen en gaat voor in dankgebed en vraagt ook een zegen voor de maaltijd.

Opening avondgedeelte
Ds. H. Roseboom sluit de maaltijd af met dankgebed. Hij opent de avond en geeft uit Psalm 75 de verzen 2 en 6 op om te zingen.

Inleidingen
Voor we in groepen uiteengaan, zijn er twee inleidingen.
Het onderwerp van dr. H. de Leede is: ‘Drie gelijkwaardige ambten – hoe houdbaar is dit reformatorisch beginsel (nog)? De stand van de protestantse discussie over ambt en dienst, predikant en kerkelijk werker’.
Het onderwerp van ds. R.H. Kieskamp heeft als titel: ‘Het ambt in de kerk als gezag van het Woord’.
Deze bijdragen zullen later in ons blad een plaats krijgen. Terug uit de groepen is er gelegenheid een vraag aan beide inleiders voor te leggen. Ds. H.J. Lam leidt het gesprek. De vraag Wat is het eigenlijke van het predikantschap krijgt veel aandacht.

Sluiting
Prof.dr. J. Hoek sluit de vergadering. Hij leest uit Johannes 20:19 t/m 23 en gaat voor in dankgebed. Na het dankgebed laat hij zingen uit Psalm 135:1. We danken de Heere voor de saamhorigheid op de vergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juni 2006

De Waarheidsvriend | 13 Pagina's

In saamhorigheid bijeen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 juni 2006

De Waarheidsvriend | 13 Pagina's

PDF Bekijken