Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuwe voorzitter treedt aan

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nieuwe voorzitter treedt aan

Jaarvergadering Gereformeerde Bond

7 minuten leestijd

Donderdag 31 mei was in de Aker in Putten de 101ste jaarvergadering van de Gereformeerde Bond. Ds. J. Harteman doet verslag.

De voorzitter, ds. G.D. Kamphuis, opent de vergadering met het laten zingen van Psalm 67:1 en 3, leest Johannes 16:5-15 en gaat voor in gebed. Hierna houdt hij zijn inleiding (zie blz. 10, 11).
Na het zingen van Psalm 25:2 heet ds. Kamphuis iedereen welkom, in het bijzonder degenen die een bepaalde instantie vertegenwoordigen. Namens het moderamen van de Protestantse Kerk is preses ds. G. de Fijter aanwezig. Hij komt later op de vergadering.

Jaarverslag secretaris
De secretaris vestigt kort de aandacht op een aantal zaken van het jaarverslag dat al in De Waarheidsvriend heeft gestaan. Ds. H. Visser vraagt daarop het bestuur alles op alles te zetten om de vacature van prof.dr. A. de Reuver niet voor de helft te vervullen, maar fulltime. Zijn voorstel wordt gesteund door dr.ir. J. van der Graaf, ds. P. Koeman en prof. De Reuver. De algemeen secretaris, drs. P.J. Vergunst, en voorzitter ds. G.D. Kamphuis verdedigen de beslissing om de vacature in Utrecht voorlopig slechts voor de helft te vervullen. Ook penningmeester W.A. Kaars noemt het op dit moment niet verantwoord de vacature geheel op te vullen.
B. van Bokhoven vraagt het hoofdbestuur in de lijn van de Herziene Statenvertaling naar een mogelijke herziening van de Psalmberijming van 1773. Volgens Vergunst is dat niet eenvoudig, omdat we niet zomaar wat woorden kunnen aanpassen in een psalmberijming.

Verslag penningmeester
De penningmeester voegt aan de cijferpresentatie in De Waarheidsvriend nog drie aspecten toe.
Eerst spreekt hij over het toerekenen van de kosten. Een deel van de algemene bureaukosten wordt toegerekend aan de kernactiviteiten van de Gereformeerde Bond. Deze kernen zijn de drie fondsen (leerstoelfonds, studiefonds en steunfonds) en onze publicaties (De Waarheidsvriend en Theologia Reformata). In overleg met de accountant is besloten de doorrekening voor 2006 te verhogen tot € 101.80,00.
Eind 2005 nam het hoofdbestuur het besluit tot automatisering. Inmiddels functioneert het programma redelijk, maar er zijn nog veel mogelijkheden die geleerd moeten worden.
Het is volgens Kaars in het bedrijfsleven steeds meer gebruik om aan de cijferkundige verantwoording ook een sociaal verslag toe te voegen. In zo'n verslag komt dan een opsomming te staan van het aantal medewerkers en het geeft vooral een overzicht van de sociale voorzieningen die het bedrijf voor de medewerkers heeft getroffen. De penningmeester zal daarom informeren hoe dit bij de Gereformeerde Bond geregeld is.

Financiële commissie
Namens de commissie brengt de heer C. van Reenen advies uit. De commissie is blij dat het hoofdbestuur in 2006 en 2007 een beleid heeft gevoerd door de administratieve organisatie verder te professionaliseren en het secretariaat te versterken. Dit alles was noodzakelijk om aan de toenemende behoefte te kunnen voorzien en een goede basis van continuïteit daaronder te leggen. Ook de versterkte inzet om nieuwe leden te werven heeft succes gehad, mede door de enthousiaste bijdrage van voorlichter H. Geluk.
De commissie adviseert de vergadering om het hoofdbestuur en in het bijzonder de penningmeester decharge te verlenen ten aanzien van het gevoerde financiële beleid in 2006 en voor de wijze waarop dat in het jaarverslag weergegeven is. De vergadering stemt hiermee in. Van Reenen verlaat de financiële commissie. In zijn plaats komt mr. H. Westerbroek uit Elspeet.

Voorlichter
Sinds I april van 2006 is H. Geluk onze voorlichter. Hij houdt zich bezig met werving van leden en abonnees. We mogen verbaasd zijn dat zich heel snel positieve ontwikkelingen hebben voorgedaan. Verrassend is de leeftijdsopbouw van de nieuwe leden. Ongeveer 90% zit tussen 20 en 40 jaar. Onze voorlichter constateert dat kleine gemeenten eerder reactie geven dan grote gemeenten.

Afsluiting jubileumactie
De jubileumactie voor de lijdende kerk heeft € 37.254,38 opgebracht. Het hoofdbestuur heeft 10 procent aan dit bedrag toegevoegd. Aan GZB-directeur ds. W.G. Teeuwissen wordt tijdens de jaarvergadering een bedrag van € 41.000,00 overhandigd voor de toerusting van christenen in Indonesië en Egypte.

Boodschap aan de koningin
De algemeen secretaris leest de boodschap voor die de vergadering zendt aan H.M. Koningin Beatrix. Na het voorlezen zingen we twee coupletten van het Wilhelmus.

Groet van de synode
​Ds. G. de Fijter spreekt namens het moderamen van de Protestantse Kerk (zie blz. 14 en 15). Hij dankt voor de uitnodiging om in de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond aanwezig te zijn. Ds. De Fijter wenst de Gereformeerde Bond wijsheid en voorzichtigheid toe ten gunste van het geheel van de kerk. Ds. G.D. Kamphuis bedankt hem voor zijn woorden.

Uitslag stemming bestuursverkiezing
In totaal zijn er 292 stemmen uitgebracht.
a. vacature dr. G. van den Brink - ds. C. van Duijn 222 stemmen; ds. P. Nobel 69 stemmen blanco 1.
b. vacature W.A. Kaars - A.H. Teeuwissen 220 stemmen - Th. Kool, 72 stemmen.
c. vacature ds. H. Russcher - ds. J.A van den Berg 199 stemmen - ds. P.J. Teeuw 93 stemmen.
Tijdens de vergadering zeggen de gekozen broeders hun benoeming te aanvaarden.

Ds. Kamphuis neemt met een persoonlijk woord afscheid van prof.dr. G. van den Brink, W.A Kaars en ds. H. Russcher. Zij ontvangen een stoffelijk aandenken.

Wisseling voorzitterschap van de Gereformeerde Bond
Ds. Kamphuis is negen jaar voorzitter geweest van de Gereformeerde Bond. Hij heeft die jaren ervaren als genade en als een zegen van God. Hij is dankbaar voor het vertrouwen dat hij kreeg en spreekt uit dat de Gereformeerde Bond in ds. H.J. Lam een goede voorzitter ontvangt. Na zijn korte toespraak reikt hij de nieuwe voorzitter de voorzittershamer aan.
Ds. Lam heeft naar zijn nieuwe taak uitgezien, maar hij ziet er ook tegenop. Zijn ogen zijn op de Heere gericht en hij is verlegen om wijsheid. Namens de leden van de Gereformeerde Bond en het hoofdbestuur noemt hij het terugtreden van ds. Kamphuis jammer en begrijpelijk. Hij zegt dat het hart van de scheidende voorzitter in de gemeente ligt en dat hij niet graag op de voorgrond treedt. Ds. Lam overhandigt hem een Bijbel.

Sluiting van de middagvergadering
De nieuwe voorzitter sluit de middagvergadering. Hij laat Psalm 123:1 zingen en gaat voor in dankgebed en vraagt ook een zegen voor de maaltijd.

Opening avondgedeelte
Ds. R.H. Kieskamp opent de avond en geeft Psalm 115:I, 2 en 5 op om te zingen. Hij leest psalm 115 en gaat voor in gebed.

Inleidingen
Voor we in groepen uiteengaan, zijn er twee inleidingen. Het onderwerp van ds. H. Roseboom is: Onderlinge verhouding rechtvaardiging en heiliging.
Het onderwerp van prof.dr. J. Hoek heeft als titel: Heiliging Anno Domini 2007. Deze bijdragen zullen later in De Waarheidsvriend gepubliceerd worden.

Rondvraag
Prof.dr. W. Verboom adviseert om in het gesprek met het moderamen van de Protestantse Kerk ook het punt van het nieuwe Liedboek aan te roeren. Een aanwezige vraagt om met het invoeren van een nieuwe Psalmberijming, zoals de heer Van Bokhoven voorstelt, uiterst voorzichtig te zijn. De afdeling Zwolle heeft grote moeite met het samenstellen van dubbeltallen voor het eigen bestuur en vraagt hierop bezinning.

Korte bespreking
Na de rondvraag is er vanwege de tijd gelegenheid voor het stellen van één vraag. Ds. C. Blenk vraagt aan ds. Roseboom of je in de praktijk rechtvaardiging en heiliging mag omkeren. Van dr. Hoek wil ds. Blenk weten hoe hij de bijdrage van ds. Roseboom in zijn verhaal integreert. Ds. Roseboom antwoordt dat rechtvaardiging en heiliging in het leven van het geloof door elkaar heen liggen.
Theologisch houdt hij vast aan de volgorde rechtvaardiging en heiliging, maar we mogen daar geen belevingsvolgorde van maken. Dr. Hoek legt uit dat hij de heiliging behandeld heeft onder het aspect van de navolging. De ontmoeting met de Heere Jezus gaat aan de navolging vooraf. Zijn inleiding sluit naadloos aan bij de inleiding van ds. Roseboom, aldus dr. Hoek.

Sluiting van de vergadering
Ds. Lam sluit de vergadering. Hij dankt allen voor het meedoen, meepraten en meeluisteren. Hij laat Psalm 119:51 zingen en gaat voor in dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juni 2007

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Nieuwe voorzitter treedt aan

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juni 2007

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken