Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Aandacht voor toerusting

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aandacht voor toerusting

Jaarvergadering Gereformeerde Bond

5 minuten leestijd

Op 21 mei had de 102e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond in de Aker te Putten plaats. Ds. J. Harteman doet verslag.

De voorzitter, ds. H.J. Lam, opent de vergadering met het laten zingen van Psalm 119: 52 en 53 en gaat voor in gebed. Hierna leest hij van Psalm 119 de verzen 103 t/m 112. Zijn inleiding heeft de titel Honing voor het gehemelte. (Zie pag. 12) Na het openingswoord heet ds. Lam iedereen welkom, in het bijzonder diegenen die een bepaalde instantie vertegenwoordigen. Namens het moderamen van de Protestantse Kerk is vice-voorzitter ds. A. Haasnoot uit Geldermalsen aanwezig.

Jaarverslag secretaris
De secretaris wijst op een aantal gebeurtenissen in het jaarverslag die al in De Waarheidsvriend hebben gestaan. Als hij klaar is met zijn toelichting, is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Ds. J P. Nap uit Lunteren informeert naar de plaatselijke kanselruil met de Christelijke Gereformeerde Kerken. Drs. P.J. Vergunst antwoordt dat deze kanselruil nog niet vérgaand is en doet een appèl om plaatselijk meer contact te zoeken.

Verslag penningmeester
De penningmeester noemt enige punten opdat de vergadering op hoofdlijnen zich de financiën van onze vereniging eigen kan maken. Hij legt uit waarom het jaar 2007 afgesloten kan worden met een positief resultaat van afgerond € 367.000,00.
Ds. P. Koeman uit Barneveld dankt het hoofdbestuur voor de fulltime bezetting van de bijzondere leerstoel in Utrecht.
Ds. J. Vroegindeweij uit Amersfoort vraagt naar het financiële beleid van de commissie steunfonds voor de doorstartgemeenten. De penningmeester verzekert dat de Gereformeerde Bond duidelijk staat voor gemeenten die sinds 2004 in een moeilijke situatie verkeren.

Adviescommissie financieel beleid
Namens de Adviescommissie financieel beleid brengt de heer F. Bakker advies uit. De commissie is met het hoofdbestuur dankbaar dat er zo’n gunstig financieel jaar is geweest, maar is van mening dat er naar gestreefd moet worden om De Waarheidsvriend kostendekkend te maken. De commissie wil het bestuur meegeven om in het bestuur één of meer bestuursleden te benoemen die uit het bedrijfsleven komen. Ook een vereniging als de Gereformeerde Bond zal in de toekomst meer te maken krijgen met zaken die op het vlak liggen van een gezonde bedrijfsvoering. De heer F.A. Tick verlaat de commissie. In zijn plaats komt dhr. P.J. van den Ent uit Veenendaal.

Voorlichter
Sinds 1 april van 2006 is dhr. H. Geluk onze voorlichter. Hij houdt zich bezig met werving op het gebied van abonnees, leden en financiën. Hij schetst in hoofdlijnen de betrokkenheid van de gemeenten wanneer het gaat over de collecten. Van de 311 gemeenten wordt in 222 gecollecteerd. Dhr. Geluk deelt mee dat het aantal leden van de Gereformeerde Bond en lezers van De Waarheidsvriend toeneemt.

Afscheid ds. R.H. Kieskamp
De voorzitter spreekt ds. Kieskamp, die ons bestuur na twaalf jaar gaat verlaten, persoonlijk toe. Hij vindt ds. Kieskamp consistent in zijn denken en iemand die gestaan heeft voor de gereformeerde bevinding. In zijn spreken heeft de voorzitter hem ontmoet als voorzichtig en bedachtzaam en als iemand die met beide benen in onze tijd staat. Ds. Lam overhandigt hem twee boeken.
Ds. Kieskamp dankt de vergadering voor het vertrouwen dat hij ontving. In het bijzonder heeft hij die momenten in het verleden gewaardeerd waarop de vergadering het hoofdbestuur heeft toegezongen.

Boodschap aan de koningin
De algemeen secretaris leest de boodschap voor die de vergadering zendt aan H.M. koningin Beatrix. Vanuit de bijeenkomst te Putten laat de vergadering haar hartelijk groeten. Na het voorlezen zingen we twee coupletten van het Wilhelmus.

Groet van de synode
Ds. A. Haasnoot spreekt namens het moderamen van de Protestantse Kerk. Haar toespraak is bijgaand afgedrukt.

Uitslag stemming bestuursverkiezing
In totaal zijn er 240 stemmen uitgebracht.
a. vacature ds. H. van Ginkel - ds. A.J. Mensink 178 stemmen, ds. R.W. van Mourik 62 stemmen;
b. vacature ds. R.H. Kieskamp - dr. P.F. Bouter 187 stemmen, ds. G. Schaap 52 stemmen, ongeldig: 1;
c. vacature ds. H.J. Lam - ds. H.J. Lam 232 stemmen, ds. A. van Vuuren 7 stemmen, ongeldig 1.
Tijdens de vergadering zeggen de gekozen broeders met Gods hulp hun benoeming te aanvaarden.

Jaarplan 2008
Drs. P.J. Vergunst legt uit wat de Gereformeerde Bond in de komende tijd gaat doen. Meer structureel aandacht zal gegeven worden aan de toerusting van (jonge) ambtsdragers en gemeenteleden. Een nieuw ingestelde commissie richt zich op de toerusting van gemeenteleden. Op 20 november belegt ze haar eerste studiedag, over huisgodsdienst. Het komende jaar komt het thema evangelicalisering van de gemeenten aan de orde.

Rondvraag
De predikanten M. Messemaker uit Monster en E. de Mots uit Goedereede vragen of het hoofdbestuur plannen heeft of pogingen doet om met de Hersteld Hervormde Kerk in gesprek te komen. Drs. Vergunst zegt dat dit eerst op de weg van de kerk ligt. Het beleid van het hoofdbestuur is vooralsnog gericht op meeleven met en steun aan gescheurde gemeenten die gehavend verder moeten.

Sluiting van de middagvergadering
Ds. R.H. Kieskamp sluit de middagvergadering. Hij laat uit Psalm 130 de verzen 2 en 4 zingen, gaat voor in dankgebed en vraagt ook een zegen voor de maaltijd.

Opening avondgedeelte
Ds. M.A. Kuijt opent de avond en geeft uit Psalm 19 de vers 5 op om te zingen en gaat voor in gebed.

Inleiding
Dr. P.J. Visser houdt een inleiding over Culturele verschuivingen en het bewaren van de vreze des Heeren. Zijn bijdrage zal later in ons blad een plaats krijgen. Na de inleiding worden in groepen de twee volgende vragen besproken:
- Welke problemen signaleert u vandaag in uw gemeente in de overdracht van de ‘vreze des Heeren’ naar volgende generaties?
- Ziet u (nieuwe) mogelijkheden om daar blijvend vorm en inhoud aan te geven?
Terug in de grote zaal krijgt dr. Visser gelegenheid kort in te gaan op twee vragen die gesteld worden. Hij benadrukt dat het belangrijk is om aan de volgende generatie uit te leggen wat de vreze des Heeren betekent. Ook pleit hij om vorm en inhoud bij elkaar te houden. De vorm moet zo functioneren dat het Geest en leven is.

Sluiting van de vergadering
Ds. Lam sluit de vergadering. Hij laat uit Psalm 56 vers 5 zingen en gaat voor in dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 mei 2008

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Aandacht voor toerusting

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 mei 2008

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken