Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De kern van de Bijbel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De kern van de Bijbel

Evangelicalisering van de gemeenten [10]

8 minuten leestijd

In de ontmoeting met evangelische christenen komen allerlei vragen boven. Bied ik inderdaad God mijn geloof aan en word ik dan zalig? Klopt het dat een wedergeboren christen geen zondaar meer is? Hoe moeten we denken over rechtvaardiging en wedergeboorte?

De centrale boodschap van de Bijbel en het hoofdthema van de Reformatie is de rechtvaardiging van de goddeloze. ‘Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.’ Zwijgen over het centrum van de Schrift is een ernstige nalatigheid. Ook nu dient deze kardinale boodschap van de Schrift beleden te worden.
Luther zag haar als het dominerend geloofsartikel. Voor Calvijn was de rechtvaardiging de voornaamste pijler waarop de godsdienst rust. God verklaart ons in Christus, zonder enige verdienste van onze kant, rechtvaardig. Jezus Christus is niet gekomen om keurige en nette mensen te redden. Er is vergeving voor zondaren, die er geen aanspraak op hebben. In het rechtvaardig verklaren van zondaren blijkt de onpeilbare liefde van God voor het verlorene. Hoe kan een goddeloze rechtvaardig voor God zijn? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus.

Twee schakels
Het geloof is onmisbaar. We worden niet door een zuivere theologie, maar door het geloof gerechtvaardigd. Niemand is voor God rechtvaardig dan wie gelooft. Het voornaamste werk van de Heilige Geest is het werken van het geloof. Hij werkt door de verkondiging van het evangelie het geloof in ons hart. Door Hem krijgen we deel aan Christus. De Heilige Geest brengt Christus tot ons en leidt ons tot Christus.
Het evangelie en het geloof zijn als twee schakels die in elkaar grijpen. We kunnen niet in Christus geloven zonder in het evangelie te geloven dat ons Hem verkondigt. We kunnen niet in het evangelie geloven zonder in Christus te geloven.

Rechtvaardige én zondaar
Een christen wordt geen heilige, hij is en blijft een zondaar. De ijver om God te dienen is minimaal. Aan alle kanten schiet ik tekort. Elke dag loop ik tegen de zwakheid van mijn geloof aan. Alle vrome franje valt er bij mij af. Tegenover God verliezen we onze arrogantie en excuses. In het evangelie komen we in aanraking met Zijn gerechtigheid. Tegenover die gerechtigheid zijn we nergens. God toornt over onze goddeloosheid. Wie spreekt God vrij? Geen volmaakt mens. Maar hoe zondig en goddeloos ik ook ben, toch ben ik in Christus rechtvaardig voor God. Geloven is afzien van jezelf. Het afleggen van prestatiezucht. Niet op eigen kunnen en kennen bouwen. Buigen voor God. Leven door het geloof betekent dat ik met het beste van mijn leven niet voor God kan verschijnen. Paulus zegt in Filippenzen 3:8 dat hij alles van zichzelf als vuiligheid is gaan zien om Christus te winnen. Van iemand die het evangelie gelooft, blijft geen spaan heel. Het verzoenend sterven van Jezus Christus is het enige en absolute rustpunt van het hart.
Is de aangebrachte gerechtigheid van Christus onze enige inbreng bij God? God rekent immers een gelovige de gerechtigheid van Christus toe. Die toerekening is een wonderlijke ruil. Christus neemt mijn zonde en schenkt Zijn gerechtigheid. Doordat God naar mij kijkt via Christus, ziet Hij mij als rechtvaardig, ondanks het feit dat ik in mezelf onrechtvaardig ben. Christus heeft voor honderd procent het werk gedaan en het wordt een gelovige voor honderd procent toegerekend. Een roetzwart zondaar wordt spierwit door de verdiensten van Christus. We leven niet door ons doen, maar door Gods schenkende gerechtigheid in Christus. We zijn niet als een vriend van God gerechtvaardigd, maar als een vijand.

Functie van het geloof
 Het geloof is de enige weg tot het behoud. Heel belangrijk is hoe wij de functie van het geloof in de rechtvaardiging opvatten. Wij worden niet gerechtvaardigd vanwege de daad van het geloof, maar vanwege de inhoud van het geloof. Niet de hand die ik uitsteek is beslissend, maar wat God in de hand wil leggen geeft de doorslag. Iemand is bankroet. Al zijn geld is weg. Op een bepaald moment ontvangt hij een groot bedrag van een vriend. Wat zal hij doen? Zegt hij: ‘Ik ben geholpen, omdat ik geld heb aangenomen’? Dat antwoord is absurd. Het is erg dom te beweren dat je eigen handen voor een oplossing hebben gezorgd. Uitkomst is gekomen van degene die hielp. De persoon die blut was, eert en prijst hem die het geld schonk. We kunnen het geloof het best omschrijven als een middel of instrument van God waarmee Hij Christus doet aannemen. Het is onjuist te stellen dat een mens eerst moet geloven en dan op of na het geloof wordt gerechtvaardigd. Op deze manier maken we van het geloof de oorzaak van de rechtvaardiging en een daad van de mens. We worden niet óm het geloof gerechtvaardigd, maar dóór het geloof. Het geloof is niet de grond van ons behoud, maar de weg tot het behoud. Het geloof als een prestatie is in strijd met Gods genade. Wie het geloof als een kwaliteit voor God opvat, stelt zichzelf in het middelpunt in plaats van de onverdiende genade van God in Jezus Christus. Genade is helemaal genade.
De prediking van de rechtvaardiging van de goddeloze hebben we levenslang nodig. Dagelijks zondigen we. Geen moment kunnen we zonder de vergeving van de zonden. Telkens reikt de Heilige Geest in de verkondiging van het evangelie het eenmaal aangebrachte offer van Christus uit. En de beloften geven ons toegang tot Christus.

Werk van de Heilige Geest
Het begin van een nieuw leven met God noemen we wedergeboorte. Het is een totale vernieuwing van de mens. Geen verbetering of reparatie. Wedergeboorte is het werk van de Heilige Geest in ons. Het Woord van God is het zaad van de wedergeboorte. Dit zaad heeft kiemkracht en ontkiemt door de Heilige Geest. Als je zaad uitwerpt op droge aarde en het blijft droog, dan ontkiemt het niet. Door een malse bui regen ontkiemt het zaad en komt het op. Zo maakt de Heilige Geest het Woord van God levend in ons hart, waardoor we nieuwe mensen worden. Op enige aspecten van het werk van de Geest in ons ga ik in. De Heilige Geest verlicht ons verstand. Door de zonde missen we het zicht op de genade en de verlossing. De Heilige Geest doet ons de dingen die van God zijn verstaan. Het Woord van God gaan we beter begrijpen. Ook gaan we anders naar de verkondiging van het Woord luisteren. Het zijn levende woorden die ons hart en leven raken.
De Heilige Geest maakt woning in ons hart. Het hart staat voor het centrale gedeelte van de mens. De Heilige Geest opent het gesloten hart. Hij maakt een koud en hard hart warm en zacht, zodat we niet meer aan God en onze naaste voorbijgaan.

Strijd zonder eind
De Heilige Geest maakt ons van harte gewillig en bereid om voor Jezus Christus te leven. Bij het geloof hoort vrucht. De Heilige Geest maakt vernieuwde mensen, die de Heere gaan volgen en dienen. Telkens buigt Hij onze wil om. Een vernieuwde Paulus erkent zijn zwakheid: ‘Het goede dat ik wil, doe ik niet, en het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.’ Paulus beweert niet dat hij het goede niet wil. Hij stelt dat hij het goede niet doet. Onophoudelijk hebben we te strijden met de zonden die tegen onze wil overgebleven zijn. Het is de strijd tussen vlees en geest, tussen de oude en de nieuwe mens. Ons eigen ik mag niet meer de hoofdzaak zijn in ons leven.

Werk van God zonder ons
Onze wedergeboorte komt geheel op Gods naam. Het is een vernieuwing die God zonder ons in ons werkt. Kenmerkend voor een geboorte is dat we worden geboren. We vervullen geen actieve rol. Bij onze geestelijke geboorte zijn we ook passief.
Het Griekse woord dat Jezus in Johannes 3 gebruikt voor wedergeboorte, kan ook vertaald worden met geboorte van bovenaf. Het is een geboorte uit de hemel. Door deze geboorte komt er nieuw leven, dat er eerder niet was. We zijn herschapen. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Elk initiatief en iedere medewerking van onze kant is uitgesloten. Voor onze wedergeboorte zijn we dood in zonden en misdaden. We staan met onze rug naar God toe. Bij het handhaven van de wedergeboorte als het werk van God zonder ons is er wel een groot gevaar. We kunnen de wedergeboorte verzelfstandigen en losmaken van het geloof. Dat mag absoluut niet. Er is geen wedergeboorte zonder geloof en geen geloof zonder wedergeboorte. Wanneer de Heere Jezus met Nicodemus spreekt over de wedergeboorte, gaat Hij ook in op het geloof. Geloven is van harte amen zeggen dat de vernieuwing van ons hart zijn diepste grond vindt in het heilswerk van Christus. De grootste omwenteling van ons leven ligt gefundeerd in het verzoeningswerk van Jezus Christus. Ja, buiten mij en zonder mij!

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 oktober 2008

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

De kern van de Bijbel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 oktober 2008

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken