Bekijk het origineel

De gemeente betrokken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De gemeente betrokken

Leren in de Amersfoortse Joriskerk [3, slot]

5 minuten leestijd

Het driejarige project over de lerende gemeente beoogt concreet dat de gemeente de grondbetekenis van het christelijk geloof dieper leert kennen, om er voor Gods aangezicht uit te leven. Ook om het te kunnen voorleven en uitdragen in de samenleving.

Als je een project als over de lerende gemeente opzet, moet dat concreet vorm krijgen. De doelstelling is daarom op een gemeenteavond bij de start van het project met de gemeente besproken. De waarde daarvan is: een nieuw gesprek met de gemeente over het leren in de gemeente. Niet alleen de kerkenraad, ook de gemeente in haar geheel is betrokken en verantwoordelijk. Open communicatie over de kernwaarden van de christelijke gemeente is onmisbaar en vruchtbaar.

Opzet
Het project is opgedeeld in negen perioden van ongeveer tien weken. Ieder ‘leerjaar’ kent drie perioden. In deze periode wordt telkens één thema behandeld. Voor de volgende opzet hebben we gekozen:

Jaar 1: - Geloven: een hele belevenis!? - Huwelijk en seksualiteit; - God de Vader.

Jaar 2 - Het gebed; - De eerste tafel; - God de Zoon.

Jaar 3 - De gemeente en de sacramenten; - De tweede tafel; - God de Heilige Geest.

Grondlijnen
In de tijd van voorbereiding hebben we ook gekeken naar een goede invalshoek. Welke vragen en uitdagingen zijn er waarover we ons rekenschap moeten geven? Welke mogelijkheden zijn er om op een goede manier de gemeente te bouwen? Wat zijn de kernvragen achter deze thema’s. We kozen in goed onderling overleg voor de volgende kaders:
- Mijn hart (persoonlijke relatie met God);
- Van hart tot hart (met elkaar gemeente zijn);
- Hart voor de stad (missionaire spits).

Deze grondlijnen gaan gedurende deze periode met ons mee. Wat we al met elkaar overlegden in de voorbereiding, blijkt in de praktijk daadwerkelijk een punt te zijn. Soms is het lastig om alle grondlijnen mee te laten klinken. De ene keer valt de spits anders dan de andere keer. Dat accepteren we. Het zou veel te kunstmatig zijn om alles in schema’s te persen. Het gaat meer om grondpatronen dan om schema’s.

Geloven
Voorafgaand aan het eerste thema zijn we begonnen met een leerdienst aan de hand van vraag en antwoord 1 van de Heidelberger. Ons geloofsboekje zet het leren in dat perspectief. De enige troost in leven en sterven is het perspectief waarbinnen het leren in de christelijke gemeente een plaats heeft.
Daarna begonnen we aan het eerste thema: Geloven: een hele belevenis?! Het vraagteken geeft ruimte aan hen die zoekende zijn. Het wil een uitdaging zijn om het uit te leggen. Het uitroepteken wil aangeven dat er in het leven van het geloof, het leven met de Heere, werkelijk veel valt te beleven.
Vier preken aan de hand van zondag 7: ‘Wat is een waar geloof ?’ waren een instrument om dieper op bijbels geloven in te gaan. Antwoord 20 en 21 reiken prachtige gedachten aan voor vragen van nu. De vier diensten hadden de volgende thema’s:
- Geloof: waarom kan ik niet zonder?
- Geloof: wat is het eigenlijk?
- Geloof: hoe kom je er aan?
- Geloof: wat heb je er aan?

Grondlijnen uit de Bijbel komen op die manier aan de orde. Er is ook tijd om even af te dalen naar diepere vragen. Van iedere dienst is er puntsgewijs een korte samenvatting beschikbaar, die voor de dienst wordt uitgereikt. Een enkele vraag op het stenciltje wil een stimulans zijn om door te denken.
Behalve de diensten is dit thema, in overleg met de leiding, ook aan de orde geweest in het jongerenwerk en in de catechisatie. In deze tijd is ook een mannenkring in het leven geroepen, die zich twee keer met dit thema heeft beziggehouden en later ook met de andere thema’s. In andere kring- en verenigingsverbanden was er eveneens aandacht voor het thema. Ten slotte voor hen die moeilijk iets van het leven met God onder woorden brengen en er toch mee bezig wilden, was er een mogelijkheid tot creatieve verwerking van het thema. Onder leiding van een kunstschilderes die christen is, werden met behulp van kleuren dingen op het doek vastgelegd. Daarna ontstond er een spontaan gesprek over. Het hielp ons om van hart tot hart in gesprek te gaan over het (geloofs)leven met de Heere.

Andere voorbeelden
Rondom huwelijk en seksualiteit vonden we minder houvast in onze geloofsboekje: de catechismus. Thema voor dat onderwerp was: Kostbaar en kwetsbaar. Onderthema: Samen en alleen. De themadiensten waren:
- Liefde zo is het begonnen;
- Liefde: spanning en avontuur;
- Liefde: gave en opgave;
- Liefde: binnen en buiten het huwelijk.

Bijbelgedeelten als Genesis 1, Hooglied, Efeze 5 waren onze gids. Zondag 41 uit de Heidelberger deed helemaal mee. De plaats van het huwelijk als inzetting van de Heere God kwam aan de orde, de vragen naar seksualiteit als geschenk van God, de verwording in de samenleving van nu. Ook vragen naar homoseksualiteit kregen een plaats. Deze serie ging samen op met een huwelijkscatechese van zes avonden voor aanstaande echtparen. Rondom het thema van het gebed is er een bijeenkomst van voorbereiding geweest om samen te inventariseren waar de echte knelpunten liggen en waarom dat knelpunten voor ons zijn.

Eredienst centraal
Deze serie artikelen over de lerende gemeente zeggen niet: ‘Zo moet het’. Ze willen niet meer dan een voorbeeld zijn, ze willen het doordenken van dit centrale thema stimuleren. Het gaat om leven met God in geloof, het leven uit Zijn beloften, een leven in toewijding en gehoorzaamheid. Ook vandaag zijn we geroepen de schat van de kerk der eeuwen door te geven. Centraal blijft de verkondiging, de eredienst. Van de dwaasheid van de verkondiging verwachten we ook nu heil. Dwars tegen alles in gaan we daar mee door. Juist daarom is het nodig om de vragen en mogelijkheden te doordenken en een plaats te geven. ‘Christus leren’ voltrekt zich op de zondag, maar eveneens door de week. Zo leren we wachten op en uitzien naar Zijn grote toekomst.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 september 2009

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

De gemeente betrokken

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 september 2009

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

PDF Bekijken