Bekijk het origineel

Huwelijkscatechese geen luxe

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Huwelijkscatechese geen luxe

Voorbereiding kan relatieproblemen voorkomen

4 minuten leestijd

Wie auto wil gaan rijden, moet een theorie-examen halen, rijlessen nemen en rij-examen doen. Hetzelfde geldt wie een boot willen besturen; zonder vaarbewijs kom je de rivieren en meren niet meer op. Maar met trouwen is het anders.

Wie in het huwelijk wil treden, meldt zich op het gemeentehuis en regelt een trouwdatum. Niemand vraagt naar kennis of vaardigheden. Is dat logisch? Niet echt. Gaat het in de kerk soms anders? Ook niet. Een huwelijksgesprek hoort sinds jaar en dag bij de voorbereiding van de trouwdienst. Soms houdt dit echter niet veel meer in dan het maken van concrete afspraken. In andere situaties wordt ook een gedeelte uit het huwelijksformulier gelezen en toegelicht. Op een kring voor jonge ouders vroeg ik ooit of er tijdens het huwelijksgesprek van de deelnemers ook aandacht was besteed aan de huisgodsdienst. Tot mijn verwondering was dat bij niemand het geval.

Meer voorbereiding
Gaandeweg is bij mij de vraag gerezen of problemen die zich soms in een huwelijk voordoen niet voorkomen kunnen worden als de kerk meer werk maakt van een grondige voorbereiding. Wat mezelf betreft heeft deze bezinning geleid tot het ontwikkelen van een serie lessen voor huwelijkscatechese.
De stellen in onze gemeente van wie bekend is dat ze trouwplannen hebben, worden door de kerkenraad persoonlijk uitgenodigd om aan deze avonden deel te nemen. Ook via kansel en kerkblad wordt de huwelijkscursus onder de aandacht gebracht. Van verplichting is geen sprake, wel wordt erop aangedrongen de mogelijkheid van toerusting te benutten. Het beleid is gericht op motivering en stimulering. Tot onze verrassing is de bereidheid om de cursus te volgen heel groot en uit reacties blijkt dat de deelnemers de avonden als verrijkend en waardevol ervaren. Ook degenen die kortgeleden getrouwd zijn, kunnen aan de cursus deelnemen.

Must
Tot nu toe heb ik de avonden ter voorbereiding op het huwelijk zelf gegeven. In andere gemeenten rekenen predikanten deze taak eveneens tot hun verantwoordelijkheid. Er zijn ook plaatsen waar de predikant de cursus samen met zijn echtgenote geeft. Dat heeft zijn voordelen, aangezien bepaalde vragen beter beantwoord kunnen worden door een vrouw. Bovendien krijgt de cursus op deze manier een wat persoonlijker karakter.
Het is ook denkbaar dat een echtpaar uit de gemeente de leiding van de huwelijkscatechese op zich neemt. Naast levenswijsheid zijn enige ervaring in het geven van catechese en het beschikken over basale didactische kwaliteiten dan wel een vereiste.
De eindverantwoordelijkheid berust bij de kerkenraad, aangezien de huwelijkscatechese een onderdeel vormt van de lerende gemeente. Behalve de gewone catechese behoort daartoe ook de toerusting van gemeenteleden die op een cruciaal punt van hun levensweg zijn aangekomen.
Gelukkig wordt meer en meer beseft dat er in dit opzicht winst te behalen valt. Het inzicht groeit dat huwelijkscatechese geen luxe is, maar een must. De nood van onze tijd vraagt er ook om. Echtscheiding en vreemdgaan passeren de deuren van christelijke gezinnen niet vanzelfsprekend. In evangelische kring bestond deze vorm van catechese overigens eerder dan binnen de reformatorische kerken van ons land.

Vijf avonden
De selectie van onderwerpen voor de huwelijkscatechese hangt samen met het aantal avonden waarop men samenkomt. Zelf kies ik voor een cursus van vijf avonden. In ieder geval worden de bijbelse hoofdlijnen betreffende liefde en huwelijk besproken. Liefde heeft in de Bijbel een ander soortelijk gewicht dan in onze samenleving. Vandaag lijkt liefde vooral gericht op de bevrediging van eigen behoeften. Op het moment dat je zelf niet meer aan je trekken komt, is het met de liefde ook gedaan. In de Bijbel is liefde altijd verbonden met willen geven en bereidheid tot zelfverloochening. Daarom gaan liefde en trouw altijd hand in hand. Het is als met een tweemotorig vliegtuigje. Als de motor van de liefde soms hapert, dan houdt de motor van de trouw het toestel toch in de lucht. Liefhebben moet je leren op de leerschool van de Heilige Geest en een van de eerste lessen is dat liefhebben een werkwoord is. Liefde komt je niet aanwaaien. Daar moet je samen aan werken in afhankelijkheid en gebed.
Tijdens de huwelijkscatechese zal ook de onderlinge communicatie ter sprake komen. In nogal wat relaties treedt vervreemding op, omdat man en vrouw niet echt meer in gesprek gaan met elkaar. Ze leven wel samen, maar passeren elkaar tegelijk als schepen in de nacht. Naar elkaar luisteren en werkelijke aandacht voor elkaar zijn van het grootste belang om de liefde te voeden en elkaar tot steun te zijn.
Andere thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: huisgodsdienst, omgaan met conflicten, seksualiteit en gezinsvorming, de verleidingen en valkuilen van de cultuur waarin we leven en ademen.

Van de hand van dr. M. van Campen verscheen eind vorige maand ‘Verbonden in liefde en trouw’ over huwelijkscatechese (uitg. Boekencentrum, Zoetermeer). Het maakt deel uit van de catechesemethode Reflector. Zie ook: www.reflectorcatechese.nl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 november 2009

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Huwelijkscatechese geen luxe

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 november 2009

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken