Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Twee sporen in jeugdwerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Twee sporen in jeugdwerk

HGJB gaat alternatief materiaal bieden

8 minuten leestijd

Meer dan één hervormde gemeente zet kanttekeningen bij de aanpak van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond. Eind vorig jaar leidde dat tot vorming van de werkgroep Hervormd Jeugd Contact, een initiatief van de Bond van Hervormde Zondagsscholen (BHZ) en de HGJB. Een gesprek met de predikanten P. Vernooij en H.J. van Wijnen.

D e zorg van hervormd-gereformeerde kerkenraden over de HGJB betreft de inhoud van het materiaal en de invulling van jongerenbijeenkomsten. Dat is op zichzelf geen nieuws; al sinds de jaren ’80 maakt een deel van de hervormd-gereformeerde gemeenten geen gebruik van de materialen en diensten van de HGJB. Eind vorig jaar is echter door de hervormde zondagsscholenbond én de HGJB een werkgroep opgericht die gaat zorgen voor een tweede materiaal- en toerustingslijn voor het jeugdwerk in hervormde gemeenten.

Dit Hervormd Jeugd Contact functioneert onder een stuurgroep die bestaat uit twee leden van het bestuur van de BHZ, twee leden namens de HGJB en twee leden vanuit de werkgroep. Ds. J.A. van den Berg uit IJsselmuiden en ds. D. Breure uit Waarder zijn achtereenvolgens eerste en tweede voorzitter. In het schrijven dat kerkenraden medio februari van ds. Vernooij, predikant in Stolwijk en bestuurslid van de zondagsscholenbond, en HGJBdirecteur Van Wijnen ontvingen, kondigde het Hervormd Jeugd Contact aan binnenkort zijn plannen te presenteren.

Wat ging aan de vorming van het Hervormd Jeugd Contact vooraf ? Ds. Vernooij: ‘Een groep kerkenraadsleden en predikanten is in gesprek gegaan met directie en bestuur van de HGJB. Hierbij werd de suggestie gedaan om de problematiek in een gezamenlijk overleg tussen de besturen van de BHZ en de HGJB te bespreken – beide bonden zijn immers verantwoordelijk voor het scala van kinder- en jongerenwerk in onze gemeenten. We zijn dankbaar dat op enig moment een voorstel werd aangenomen dat werd gedragen door de besturen van beide bonden en dat moest leiden tot alternatief materiaal voor het jeugdwerk.’

Ds. Van Wijnen: ‘Toen ik ruim zes jaar geleden als directeur van de HGJB aantrad, werd mij al snel duidelijk dat een deel van de hervormd-gereformeerde gemeenten al jarenlang geen gebruik maakte van wat de HGJB doet. Toen tegelijk duidelijk werd dat een groot deel van deze gemeenten hersteld hervormd werd, heeft de HGJB als beleid ingezet om de gemeenten die wel binnen de Protestantse Kerk bleven te benaderen en ook hen te ondersteunen.’

Breuk voorkomen

‘De gesprekken die aan de vorming van de werkgroep Hervormd Jeugd Contact vooraf gingen, waren niet altijd eenvoudig. Als HGJB staan we uiteraard volledig achter ons materiaal en aanbod; wat niet wil zeggen dat we niet openstaan voor vragen en opmerkingen. Het is ook niet voor niets dat we de afgelopen jaren nadrukkelijk investeren in het (opnieuw) aanboren van de kracht van het gereformeerd belijden voor vooral onze jongeren. Als we dan toch een deel van de gemeenten niet kunnen bereiken, doet dat natuurlijk pijn. Zeker als uit de gesprekken blijkt dat er grote vragen blijven bij het materiaal van de HGJB. Dus ja, er is best sprake van een teleurstelling.’

Ds. Vernooij: ‘Aan de ene kant ben ik dankbaar dat een breuk met de HGJB is voorkomen en dat HGJB en BHZ samen de verantwoordelijkheid hebben genomen voor gemeenten die moeite hebben met het huidige HGJB-aanbod. Aan de andere kant leefde de hoop dat de HGJB zich zou bezinnen op het geheel van zijn jeugdwerk en dat er een herijking van zijn werkzaamheden zou plaatsvinden. Vanuit een positief-kritische houding is daarover gesproken. Het bestuur van de HGJB zag daarvoor helaas geen mogelijkheid, daarom zijn we dankbaar dat het Hervormd Jeugd Contact is ontstaan. Het heeft wel iets van een verlegenheidsoplossing.’

Ds. Van Wijnen: ‘Een eigen bond of organisatie naast de HGJB was een groot risico; die is nu voorkomen. Het ontstaan van de werkgroep maakt de verschillen binnen de hervormd-gereformeerde beweging zichtbaar; verschillen die iedereen wel herkent en signaleert. Het blijkt niet te realiseren om in de volle breedte te werken met één materiaallijn. Het als BHZ en HGJB samen een werkgroep vormen is ook een voorbeeld van elkaar vasthouden. Uiteindelijk is dit de beste weg, denk ik: vanuit de eenheid van het hervormd-gereformeerd zijn met elkaar in gesprek blijven en ruimte geven aan verschillen die er zijn.’

Om welke thema’s gaat het als er in diverse gemeenten onvoldoende herkenning blijkt te zijn voor het toerustingsmateriaal van de HGJB?

Ds. Vernooij: ‘Om de verhouding tussen rechtvaardiging en heiliging, de noodzaak van wedergeboorte en bekering en het werk van de Heilige Geest in het persoonlijk leven.’ Van Wijnen: ‘Uit een enquête die de HGJB vorig jaar onder alle kerkenraden uit de hervormd-gereformeerde beweging heeft gehouden, bleek dat ruim 85 procent erg tevreden is met het materiaal en het aanbod van de HGJB, met een gemiddelde waardering van het materiaal tussen de 7 en de 8. Een ander deel had serieuze vragen en gaf aan minder goed uit de voeten te kunnen met het materiaal van de HGJB. Het gaat dan vooral over de stijl die in de bladen wordt gehanteerd en activiteiten die rechtstreeks op jongeren, en dan vooral tieners, wordt ingezet. De HGJB heeft daar uitdrukkelijk voor gekozen, om dicht aan te sluiten bij de leefwereld van deze groep. Door jongeren nabij te zijn, kunnen ze ook het best bereikt worden. Iedereen die de HGJB goed kent zal weten dat geen concessies gedaan worden aan de inhoud van het Evangelie zoals de HGJB die ook de afgelopen honderd jaar steeds heeft verwoord: gebaseerd op Gods Woord en in gebondenheid met de (gereformeerde) belijdenisgeschriften.’

Theologische vragen

‘Soms merken we ook dat het theologische punten zijn die aan de orde komen. Gaat de HGJB niet te gemakkelijk uit van het verbond? Wordt de doop niet overgewaardeerd? Wordt er wel voldoende aandacht gegeven aan de oproep tot bekering? Hier worden patronen zichtbaar die ook binnen de historie van de Gereformeerde Bond ruim een eeuw onder de oppervlakte en soms boven de oppervlakte zichtbaar zijn. Als HGJB willen we hier niet eenzijdig in zijn. Als het hele curriculum van het materiaal van de HGJB goed wordt onderzocht, zal blijken dat er sprake is van evenwicht.’

Uw brief aan kerkenraden spreekt over diversiteit in geloofsbeleving. Aanvaardt u die diversiteit vrij onbekommerd of ligt hier een blijvend thema voor onderling gesprek?

Ds. Vernooij: ‘Dit is een spannende vraag. Het is nodig met elkaar in gesprek te blijven. Het past ons niet om elkaar de maat te nemen; samen moeten we de maat van het Woord hanteren. In een tijd waarin norm lijkt te worden wat ik voel, is het nodig ons geloof te toetsen aan het Woord. Ook de leesregel die de gereformeerde belijdenis ons aanreikt, is daarvoor bruikbaar. Ik hoop dat we daar met elkaar energie in blijven steken, biddend om de doorwerking van de Geest.’ Ds. Van Wijnen: ‘We willen zeker niet gemakkelijk accepteren dat er verschillende vormen van geloofsbeleving zijn. Deze verschillen mogen ook niet weggeorganiseerd worden. De HGJB wil juist ook de initiatieven van het Hervormd Jeugd Contact onder de eigen beleidsmatige en bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben om steeds maar weer in gesprek te zijn met elkaar. Ook als er spannende verschillen zijn.’

Wat betekent de komst van het Hervormd Jeugd Contact voor kerkenraden?

Ds. Van Wijnen: ‘De BHZ en de HGJB hebben met dit initiatief aangegeven dat de beleidsmatige en bestuurlijke aandacht voor alle (wijk)gemeenten binnen de hervormd-gereformeerde beweging op het gebied van kinder- en jongerenwerk bij de beide bonden ligt en blijft liggen. Kerkenraden, jeugdraden en zondagsscholen kunnen dus gewoon hun contacten onderhouden met de beide bonden, zoals dat in het verleden gebeurde. Soms zullen gemeenten alleen of vooral gebruikmaken van materiaal van het Hervormd Jeugd Contact. Dat kan.’

Ds. Vernooij: ‘Het is inderdaad mogelijk dat een kerkenraad kiest voor de bestaande HGJB-lijn of dat hij kiest voor de nieuwe lijn. Het is ook mogelijk – en dat biedt perspectieven voor veel gemeenten – om het ene moment voor de ene lijn te kiezen en het andere moment voor

de andere. Dat geldt ook voor de bijeenkomsten die georganiseerd zullen worden.’

Wat als de jeugdleiders materiaal van het Hervormd Jeugd Contact willen en de kerkenraad kiest voor het reguliere HGJB-materiaal?

Ds. Van Wijnen: ‘Ik stel me voor dat deze gemeente dan een avond organiseert waarop de kerkenraad met de jeugdleiders in gesprek gaan. In gebed en rondom een geopend Woord kunnen dan we-

gen gezocht worden die het beste passen bij de situatie in die gemeente. De jeugdwerkadviseurs van de HGJB kunnen van dienst zijn om in dit proces te ondersteunen.’

Ds. Vernooij: ‘Het gebruik van het materiaal dat via het Hervormd Jeugd Contact wordt verstrekt hoeft geen breuk met de HGJB te betekenen. Je maakt gebruik van een tweede materiaallijn die mede via de HGJB wordt verstrekt. Die lijn wordt ontwikkeld en uitgezet door de werkgroep Hervormd Jeugd Contact. Ik kan me dus niet voorstellen dat kerkenraad en jeugdleiders er in een gesprek niet uitkomen.’

PJV/TvdW

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juni 2010

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Twee sporen in jeugdwerk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juni 2010

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken