Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoe ongastvrij kun je zijn?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hoe ongastvrij kun je zijn?

4 minuten leestijd

Het HGJB-thema van dit jaar is Gewoon gastvrij. In de preek in onze gemeente over het bezoek van drie mannen aan Abraham kwam dit onderwerp aan de orde. Mijn vraag is: wat heeft dit thema ons te zeggen met het oog op de ongastvrijheid die Geert Wilders en zijn partij aan de dag legt, ook als we bezien dat christenen op de Partij voor de vrijheid willen stemmen?

G astvrijheid of herbergzaamheid geldt vast en zeker ook ten aanzien van allochtonen in ons land. Het Griekse woord voor gastvrijheid of herbergzaamheid, dat we verschillende keren in het Nieuwe Testament tegenkomen, is filoxenia, wat letterlijk betekent: liefde voor vreemdelingen (Rom.12:13, 1Tim.3:2, Hebr.13:2, 1 Petr.4:9). Veelbetekenend is ook dat Jezus zegt dat het al of niet ontvangen van de vreemdeling in rekening gebracht zal worden in het laatste oordeel (Mat.25:31-46).

Vreemdeling

Ook het Oude Testament is duidelijk als het gaat om onze houding ten opzichte van de vreemdeling. In Leviticus 19:34 zegt

de Heere zelfs: ‘De vreemdeling, die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een ingezetene van u, gij zult hem

liefhebben als uzelf.’ Daarbij moeten we bedenken dat de vreemdeling van huis uit andere goden diende. Toch lezen we (Deut.10:18) dat de Heere de vreemdeling liefheeft door hem brood en kleren te geven. Een van de twaalf vervloekingen waarop het volk amen zegt, is dat het het recht van de vreemdeling, de wees en de weduwe niet zal buigen (Deut.27:19).

De uitdrukking ‘de vreemdeling, de wees en de weduwe’ komt twaalf keer in het Oude Testament voor en steeds staat de vreemdeling voorop. Er zijn niet zomaar rechte lijnen te trekken van de vreemdeling in bovengenoemde teksten naar onze tijd, maar ze hebben ons wel veel te zeggen. Israël mocht niet de goden van de vreemdeling overnemen, maar had niettemin de vreemdeling lief te hebben als zichzelf.

Islamisering

We moeten daarom niet te gauw spreken van bijvoorbeeld islamisering van ons land. Dat werkt vooroordelen en polarisatie in de hand. Bovendien is het niet waar, ook verkleurden vele wijken in onze steden. Er kwamen echter even veel christenallochtonen naar ons land als moslims. Is de ontkerstening van ons land, die meer dan 60 procent bedraagt, niet vele malen groter en ingrijpender?

De eerste signalen van wat ons te wachten staat als ons land geregeerd wordt door een geseculariseerde liberale meerderheid zijn er al. Allochtonen zouden, wat normen en waarden betreft, nog wel eens aan de kant van orthodoxe christenen kunnen staan. Ook moeten we niet te gauw spreken van overlast die bijvoorbeeld allochtone jongeren bezorgen. Is de overlast meer dan die van voetbalvandalen?

Ook al zouden we het met het toelatingsbeleid van de regering niet eens zijn, dan nog geldt dat elke allochtoon onze naaste is. Tot de christelijke levenswandel behoort ook gastvrijheid. En: door een gastvrije levenswandel kunnen we iets laten zien van ons christen-zijn en kan onze naaste voor Christus gewonnen worden (Heid.Cat., antw.86). Het kan toch niet waar zijn dat allochtonen een aantal jaren in ons land wonen en nooit in aanraking kwamen met een christen en diens christelijk getuigenis? We worden toch niet voor niets zendingsvrienden genoemd? Waarom zouden we niet met hen spreken, op de werkvloer of voor het schoolhek, of hen als goede buren eens bij ons thuis uitnodigen?

Beschamend

Zeker met moslims komt het gesprek al gauw op wat wij geloven en belijden. Zou het een van Gods bedoelingen zijn dat mensen met een andere religie en uit een andere cultuur hier kwamen opdat zij in aanraking zouden komen met het christelijk geloof, wat in hun eigen land dikwijls uiterst moeilijk of verboden was? Daarom zou het wel erg beschamend zijn als we ons voor hen afsluiten.

Angst voor allochtonen heeft dikwijls te maken met onwetendheid en met de andere cultuur waarin de ander leeft. Hebben we contact met hen, dan zal de houding meestal gauw veranderen. De uitspraken van Geert Wilders en de PVV staan in veel gevallen haaks op het Evangelie. We mogen als christenen voor allochtonen gastvrij openstaan, waarbij we geen millimeter zullen afdoen aan onze belijdenis van Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven. En we zullen met de verkiezingen op 9 juni onze stem uitbrengen op een partij die rekening houdt met de normen en waarheid van het Woord van God.

H. Veldhuizen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juni 2010

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Hoe ongastvrij kun je zijn?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juni 2010

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken