Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KERKNIEUWS

6 minuten leestijd

Kand. T. Bolland overleden Antiquaar Ton Bolland is vorige week zondag op 66-jarige leeftijd in Amsterdam overleden. Bolland ging sinds een aantal jaren voor als kandidaat in de Protestantse Kerk. Hij maakte echter vooral naam als eigenaar van een antiquariaat dat voorzag in de behoeften van theologen en predikanten aan oude boeken. Die gingen vooral over bijbelwetenschap, dogmatiek en kerkgeschiedenis. Zijn klantenkring besloeg een breed spectrum van theologische stromingen en kerkelijke richtingen, van oud-gereformeerd tot oud-katholiek. Alardus Antonie Wilhelm Bolland werd in 1943 geboren in een gereformeerd gezin in Rotterdam. Zijn ouders gingen in 1944 met de Vrijmaking mee. Zelf volgde Bolland in de jaren tachtig een hervormde catechetenopleiding die uitging van de Gereformeerde Bond. In 2004, toen hij inmiddels hervormd was geworden, deed hij doctoraal examen theologie aan de Vrije Universiteit. Zijn afstudeerscriptie ging over een polemiek van Abraham Kuyper met de rooms-katholieke pater Th.F. Bensdorp over de pluriformiteit der kerk.

In 1969 nam Bolland uitgeverij, boekhandel, antiquariaat en veilingbedrijf H.A. van Bottenburg over. Van Bottenburg, opgericht in 1897, was een grote naam onder gereformeerde theologen. Het bedrijf was de huisantiquaar van de Vrije Universiteit in Amsterdam en uitgever van De Standaard, de krant van Kuyper. Om de continuïteit te waarborgen en relaties te behouden gaf Bolland pas later zijn naam aan de zaak.

Ds. H. Russcher neemt afscheid van Barneveld

Op zondag 30 mei heeft ds. H. Russcher in een dienst in de Oude Kerk van Barneveld afscheid genomen van de plaatselijke hervormde gemeente, in verband met zijn vertrek naar Nijkerk. Hij was bijna acht jaar als predikant aan wijkgemeente 2 verbonden. Aan het begin van de dienst werd de predikant toegesproken door wethouder A. de Kruijf van de burgerlijke gemeente, door de consulent ds. S.J. Verheij namens classis, werkgemeenschap en het ministerie van predikanten, en door de voorzitter van de algemene kerkenraad ouderling M.J. de Goeijen. Ouderling H. Bleijenberg sprak tot slot namens gemeente en wijkkerkenraad.

De scheidende predikant bediende het Woord uit Johannes 14:16, waar Jezus zegt: ‘En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid.’ In zijn preek merkte ds. Russcher op dat er bij een predikantsvacature binnen de gemeente vaak een besef van urgentie ontstaat. Er moet hulp komen op het gebied van pastoraat en catechese, want het werk gaat door. Ook is de spoedige overkomst van een nieuwe predikant dringend gewenst. De gemeente heeft immers leiding nodig. Jezus richt in Zijn afscheidswoord de aandacht van Zijn discipelen op de Heilige Geest, de Trooster. Het Griekse woord betekent letterlijk: een hulp die erbij geroepen wordt. Geestelijke bijstand en leiding heeft de gemeente in de eerste plaats nodig van de Geest van Pinksteren. Die is een allround Helper met een uitgebreide portefeuille. Een vacaturetijd kan een tijd van geestelijke rijping zijn, waarin de gemeente meer gericht raakt op de leiding van de Heilige Geest. Deze Geest is door Christus verworven en wordt geschonken op het gebed van Jezus én van de gemeente. Ds. Russcher riep de gemeente op deze helpende Geest te ontbieden. Zijn Naam luidt immers: de-erbij- Geroepene.

Boek over verbond van theologen Hoek en Verboom in herdruk

Eeuwige vriendschap, het boek waarin de theologen J. Hoek en W. Verboom een pleidooi voeren voor een herwaardering van het verbond, is inmiddels in herdruk. Uitgever Boekencentrum laat weten verrast te zijn door de vraag naar dit boek. De verkoop is direct na de presentatie op gang gekomen en constant hoog gebleven. Volgens de uitgever is dit niet los te zien van de vele positieve reacties op het boek in recensies. ‘Maar de auteurs hebben ook goed aangevoeld dat het hoog tijd was voor een dergelijk boek’, aldus de uitgever. Met de verschijning van de tweede druk verschijnt ook een gesprekshandleiding bij Eeuwige vriendschap. Deze is vanaf 1 juli te downloaden van de website www.boekencentrum.nl en is te vinden bij de informatie over het boek. Deze gesprekhandleiding kan behulpzaam zijn bij bespreking van het boek in een kring of commissie.

Groningen krijgt theologisch dispuut Bonifatius

Aan de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen is het theologisch dispuut Bonifatius opgericht. De oprichting hiervan beantwoordt aan een al langer gevoelde behoefte onder studenten, maar is bespoedigd door het besluit van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) om haar opleidingen te verplaatsen naar Groningen en Amsterdam. Het lidmaatschap van Bonifatius wordt opengesteld voor zowel studenten aan de Groninger faculteit als voor studenten van de PThU in Groningen. Het dispuut voelt zich verwant met bestaande disputen in Utrecht, Leiden en Kampen, zowel met de reformatorische disputen Voetius en Synopsis, als met de meer evangelicale disputen Themelios en To the Point. Om zowel aan reformatorische als evangelicale stromingen te appelleren, heeft Bonifatius als grondslag de Bijbel en de vroegchristelijke belijdenissen van het Apostolicum en Nicea.

Doel van het dispuut is om positief christelijk te reflecteren op wat de studenten aan de Groninger faculteit en PThU krijgen aangereikt. Het dispuut begint met het organiseren van lezingen en studiekringen, en zal in de toekomst ook preekvergaderingen beleggen. Opvallend is dat Bonifatius het dispuut zo organiseert dat leden tegelijk lid kunnen worden van een van de algemene christelijke verenigingen zoals de CSFR en de Navigators. Op deze wijze kunnen theologiestudenten breder contacten opdoen. Plaatselijke inbedding wordt ook geboden door een college van mentoren, waarin onder anderen de predikant van de Martinikerk, dr. J.A. van den Berg, zitting heeft. Een tiental studenten heeft al belangstelling geuit voor het dispuut. Met de naam Bonifatius wil het oprichtingsbestuur verwijzen naar een cruciale figuur uit de geschiedenis van zowel het Noorden als van de kerk in het algemeen.

Tweeduizend kerken staan stil bij Vervolgde Kerk

In meer dan vijftienhonderd kerken is op 30 mei een Zondag voor de Vervolgde Kerk gehouden. Dat meldt Open Doors, initiatiefnemer van de jaarlijkse themazondag voor vervolgde christenen. Enkele honderden andere kerken volgen later dit jaar. ‘We zijn ervan overtuigd dat het gebed, de geschreven kaarten en gehouden collectes een geweldige impact zullen hebben op de Vervolgde Kerk’, zegt Open Doors-directeur Tjalling Schotanus. Voorafgaand aan de Zondag voor de Vervolgde Kerk werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op zo’n 370 locaties in Nederland en België gebeden voor vervolgde christenen. Open Doors schat dat er ongeveer tienduizend christenen aan de Nacht van Gebed meededen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 juni 2010

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 juni 2010

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken