Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KERKNIEUWS

7 minuten leestijd

Ds. B.E. Weerd bevestigd te Huizen

Ds. B.E. Weerd is zondag 4 juli bevestigd tot predikant van de hervormde wijkgemeente Meentkerk te Huizen. Hij was hiervoor predikant te Wierden. In Huizen vervult ds. Weerd de vacature van ds. C.G. Geluk, die in september 2008 tot predikant met een bepaalde opdracht ten behoeve van de hervormde gemeente in haar geheel werd bevestigd. De bevestigingsdienst werd geleid zijn voorganger, ds. Geluk, die als tekst voor de verkondiging Jesaja 12:3 koos: ‘Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.’

In de middagdienst, die in de Oude Kerk gehouden werd, deed ds. Weerd intrede. De Schriftlezing was uit Johannes 7:37-53. De verzen 37-39 vormden de tekst voor de verkondiging: ‘En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.’

Jezus neemt het woord en roept het uit: ‘Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!’ Jezus nodigt de mensen uit om tot Hem te komen en te drinken. Hij biedt Zichzelf aan als het levende Water. Water heeft hier de betekenis van heil; al die dingen die je echt gelukkig maken: liefde, blijdschap, vrede in je hart, vervulling. Water is het beeld van leven. Ds. Weerd sprak onder andere de hoop uit om in de komende periode velen te mogen uitnodigen om tot de Heere Jezus te komen en bij Hem het heil, het leven te vinden.

Na de verkondiging sprak ouderling M. Visser, als voorzitter van de algemene kerkenraad van de hervormde gemeente, ds. Weerd en zijn gezin toe. Vervolgens sprak ouderling T. Tanghe, als voorzitter van de kerkenraad van wijkgemeente Meentkerk, ds. Weerd, zijn vrouw en kinderen toe.

Na de toespraken zong de gemeente ds. Weerd Gezang 456, ‘Zegen ons, Algoede’ – met een enkele tekstaanpassing – staande toe. Wijkgemeente Meentkerk is een jaar en negen maanden vacant geweest.

Ds. L. Plug bevestigd te Sprang

Zondagmorgen 18 juli is ds. L. Plug bevestigd als predikant in de hervormde gemeente van Sprang. Hij was predikant te Willige-Langerak. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. E.K. Foppen uit Katwijk aan Zee, die als tekst voor de preek 1 Thessalonicensen 5: 12 en13 koos: ‘En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en terechtwijzen, en hen uitermate hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met elkaar.’

’s Middags preekte ds. Plug intrede met 1 Thessalonicensen 5:19 - 21: ‘Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede.’ Het thema van de preek was ‘Leven met de Geest’. Het vuur en de Heilige Geest worden in de Bijbel met elkaar in verband gebracht. De Geest zet mensen in vuur en vlam voor Jezus Christus.

Dit leidt tot onderlinge liefde en een brandend verlangen naar de wederkomst van Christus. Het vuur van de Geest maakt dat Jezus Christus groter wordt en het eigen ik kleiner. Pas op voor verleiders door te negeren, te bagatelliseren, te ontkennen of niet met Jezus te leven. Blus het vuur, de Geest niet uit.

De Heere gebruikt mensen voor Zijn verkondiging. Als de Geest spreekt, dan wordt een mensenwoord Gods Woord. Dan gaat het om een zaak van leven en dood; de redding door Jezus Christus. De prediking van het woord is het Woord van God. Dat wil niet zeggen dat predikanten onfeilbaar zijn. De prediking moet getoetst worden, niet vanuit achterdocht, maar vanuit het geloof; Beproef alle dingen en behoud het goede.

De brandstof voor het vuur is het gebed. Bid zonder ophouden, zodat je levend bidt en biddend leeft. Bid voor elkaar, voor de wereld en de bedienaars van het Woord. Jezus Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Geloof en leef.

Ds. J. Ter Maten, consulent en predikant uit ’s-Grevelduin-Capelle sprak namens de werkgemeenschap Waalwijk, de classis Heusden en Almkerk en de kring van protestantse gemeenten Midden Langstraat. G. voor de Poorte, voorzitter van de kerkenraad, verwelkomde ds. Plug en zijn gezin namens de gemeente.

De hervormde gemeente van Sprang was sinds 30 maart 2008 vacant.

Dr. T.E. van Spanje benoemd als gasthoogleraar te Kenia

Dr. T.E. van Spanje is per 1 augustus benoemd tot bijzonder gasthoogleraar aan de St. Paul’s University in Nairobi-Limuru (Kenia). Dr. Van Spanje, hervormd predikant in Reeuwijk, zal via internet doctoraalstudenten

begeleiden die zich specialiseren in het vakgebied Nieuwe Testament. Ook zal hij enkele gastcolleges verzorgen.

Van 1996 tot en met 2000 was dr. Van Spanje als zendingswerker namens de Gereformeerde Zendingsbond

verbonden aan de onderwijsinstelling in Nairobi. Sinds 2007 heeft de St. Paul’s de universitaire status. Voor die tijd heette de school St. Paul’s United Theological College. Sinds 1903 leidt de instelling aanstaande predikanten op voor diverse kerken in Centraal- en Oost-Afrika. In de afgelopen jaren heeft de privé-universiteit een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Momenteel telt de universiteit ongeveer 1400 studenten binnen diverse studierichtingen. Dr. Van Spanje, die in 1996 promoveerde op de dissertatie Inconsistentie bij Paulus? , zal zijn werkzaamheden als gemeentepredikant voortzetten.

Herziene Statenvertaling verkoopt goed

De in december te verschijnen Herziene Statenvertaling (HSV) loopt goed in de voorverkoop. Van de vijf verschillende uitgaven die er dit najaar uitkomen, zijn al dertigduizend exemplaren verkocht. Dat meldt uitgeverij Jongbloed in Heerenveen.

De presentatie van de HSV is op 4 december in de Grote Kerk in Dordrecht. Er blijkt nu al grote vraag naar de HSV te zijn. Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond nam het initiatief om de Statenvertaling te herzien. De Stichting Herziene Statenvertaling was verantwoordelijk voor het project van de uitvoering van de herziening.

De HSV gaat ongeveer 1800 bladzijden tellen en de basiseditie gaat 27, 50 euro kosten. Voor een huisbijbel met goudsnee wordt 40 euro gevraagd. Er komt ook een basiseditie speciaal voor jongeren. In het voorjaar van 2011 wil uitgeverij Jongbloed ook met een luxe editie, een huwelijksbijbel en een Bijbel met psalmen, gezangen en formulieren komen.

Stuurgroep Nationale Synode bundelt reacties

Op de credotekst die de stuurgroep Nationale Synode in oktober presenteerde, is een ‘stroom van reacties vanuit het grondvlak van de kerken’ gekomen, meldt de stuurgroep. De reacties maken duidelijk dat mensen van mening zijn ‘dat kerkelijke verdeeldheid haaks staat op een open communicatie van het Evangelie naar buiten toe. Christenen vinden elkaar over de kerkmuren heen in de moeite, de uitdaging, en de vreugde om iets van hun geloof anno 2010 in de moderne samenleving door te geven. Dat laatste is één van de twee doelen met de nieuwe nationale synode.’

De tweedaagse bijeenkomst zal op 10 en 11 december worden gehouden in Dordrecht, waar in 1618-1619 de Nationale Synode bijeenkwam. Op de agenda staan het onderling geloofsgesprek en het opstellen van een boodschap voor de samenleving. De organisatoren rekenen op ten minste 500 deelnemers uit de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen, waaronder ook migrantenkerken. Kerken en geloofsgemeenschappen hebben onlangs een officiële uitnodiging ontvangen om aan de synode deel te nemen. ‘We verwachten de komende maanden officiële reacties te ontvangen van de kerken, omdat er vanuit de stuurgroep nu ook een officieel stuk ligt’, zegt ds. G. de Fijter van de stuurgroep.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juli 2010

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juli 2010

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken