Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rechtvaardig, wijs en zacht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rechtvaardig, wijs en zacht

Micha 5 spreekt over de Messias als Heerser

6 minuten leestijd

De profeet Micha spreekt zijn woorden niet in een lieflijke adventssfeer. Zoals veel heilsbeloften in het Oude Testament klinkt de belofte in Micha 5:1 in de context van onheil en straf.

I n één oogopslag was het de farizeeërs duidelijk: als de koning der Joden geboren was, kon dat alleen maar in het stadje Bethlehem zijn. Op de vraag van de wijzen uit het Oosten konden zij de tekst in Micha 5 blindelings aanwijzen. Van oude tijden af heeft het volk van Israël Micha 5 immers als een voluit messiaanse profetie verstaan.

Verschillende aspecten van Israëls messiasverwachting liggen in deze profetie met elkaar vervlochten: de Messias zal uit de stad en uit het geslacht van David zijn, Hij zal als Koning over Israël heersen, en Zijn rijk zal vrede zijn.

In een lieflijke adventssfeer heeft Micha deze woorden niet gesproken. Zoals veel heilsbeloften in het Oude Testament klinkt de belofte in Micha 5:1 in de context van onheilsprediking en strafgericht. Evenals de profeet Jesaja heeft Micha het volk profetisch aangeklaagd, zoals het onder Achaz en Hizkia de weg des Heeren verlaten had. Het huis van David had ooit met een grote belofte de troon in Jeruzalem beklommen. Er zou tot in eeuwigheid een nazaat van David op diens troon regeren.

Even belangrijk was de koninklijke roeping om in het regeren het beeld van Gods regering uit te dragen. Met de woorden van Psalm 72: ‘rechtvaardig, wijs en zacht’.

Herstel

Gaandeweg is het koningschap in Davids huis ontaard. Regeren werd heersen. In Micha 3 wordt op schrijnende wijze duidelijk hoe de machtigen hun positie hebben misbruikt: ze hebben zichzelf verrijkt, daarvoor de armen uitgebuit, en dat konden ze slechts doen door het recht van God te buigen. Als ménsen gaan heersen, berg je dan. Heerschappij en macht is bij ons in zeer slechte handen, tot op deze dag.

Micha onderstreept die boodschap als het gaat over het huis van David. Als oordeel van God verkondigt hij de aanstaande ballingschap, waarin ánderen over Israël en zijn koningen zullen heersen. Wanneer Micha vervolgens toch het genadige Woord van terugkeer en herstel verkondigt, hoort daar ook het herstel van de troon van David bij. Echter: met een nieuw begin. Daar waar het koningshuis van David haar wortel had, zal de Heere een nieuwe Heerser verwekken. Wél uit het menselijk vlees, wél uit het geslacht van David – maar niet aan David en zijn na-kroost gelijk. Deze Heerser zal Zijn volk weiden als een herder.

Wordt overigens met ‘zij die baren zal’ (vers 2) Maria bedoeld, zoals in Jesaja 7:14? Calvijn vindt deze uitleg te gezocht en denkt liever aan het zwangere Israël dat eenmaal de Christus uit haar lendenen zal voortbrengen. Ik houd het niet voor onmogelijk dat Micha aan de zwangere tijd heeft gedacht; Christus is in de volheid van de tijd gekomen, ‘toen de dagen vervuld werden’.

In Micha’s profetie staat centraal dat de Messias ‘Heerser’ zal zijn. Nu heeft het woorden ‘heersen’ bij ons een ongunstige klank – die had het in Micha’s dagen ook. Bovendien valt het ons moeilijk het leven van Christus op aarde uit te leggen als ‘heersen’.

Wie Christus’ weg op aarde volgt, zal dat eerder kenmerken als ‘dienen’. Hij kwam niet om te heersen, maar om te dienen. Als we deze twee gedachten met elkaar verbinden, blijkt Micha’s profetie buitengewoon vertroostend te zijn.

Waar de heerschappij in mensenhanden vanwege de zonde ontaardt, daar komt zij in de handen van Christus tot Gods bedoeling. De Messias zal (naar Psalm 72) in gerechtigheid en barmhartigheden regeren. Voor het verdrukte volk betekent dat bevrijding. Voor de vernederden daagt verhoging. Zoals voor de verhoogden vernedering daagt.

Onze Heiland zal regeren in de stijl van het Koninkrijk. Zondaren zal Hij niet verwerpen, maar zalig maken. Voor vijanden zal Hij sterven. Dat is een Koninkrijk waarin genade regeert. Inderdaad: een Koninkrijk dat niet van deze wereld is. Een Heerser Die niet wereldgelijkvormig is.

Dat lijken de Joden in Jezus’ dagen niet beseft te hebben. Daarom begrepen ze niet dat Hij hoeren en tollenaren reddend opzocht. Dat Hij als een Herder het gebrokene en weggedrevene zocht. Beseffen wij dat? Sterker nog: leeft u daarvan?

Geloofsogen nodig

De Heerser Die het hoge vernedert en het nederige verhoogt, is Zelf de weg van de vernedering gegaan. Aan het kruis heeft Hij niet met machtsvertoon geregeerd. Hij werd een Dienstknecht, liet Zich buigen en breken onder onrecht dat Hem in de Naam des Heeren werd aangedaan door de heersers in Jeruzalem. Hij liet Zich tot zonde maken, terwijl Hij Zelf nooit zonde gekend had of gedaan. De verhoging van Christus valt samen met Zijn vernedering aan het kruis.

Treffend is dat Bach zijn Johannes Passion over de lijdende Christus inzet met het koraal Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist. Weet u één plek waar de heerschappij van Christus heerlijker en vertroostender tot u komt, dan aan Zijn kruis?

De heerschappij van Christus is zó anders dan die van mensen, dat we er geloofsogen voor nodig hebben om iets van dat geheimenis te verstaan. En zo is dat nóg, ook nu deze Heerser in heerlijkheid aan de rechterhand van Zijn Vader is. Om als Koning te heersen.

Maar wat is die heerschappij paradoxaal. Wie schreef ooit: ‘Christus regeert, maar onder de schijn van het tegendeel? ’ De heerschappij van Christus is niet zomaar tastbaar in deze wereld aanwezig. Hoe velen vragen zich niet angstvallig af: Heere, regeert U eigenlijk wel?

Het is de vraag die tot in het boek Openbaring doorklinkt. Omdat de tijd opnieuw zwanger is, en het schepsel zucht als in barensnood. Omdat nog steeds het volk van God verdrukt wordt in deze wereld, en zucht onder zoveel onrecht. Omdat de geweldhebbers van deze eeuw zich in en aan hun macht te buiten gaan.

De Heerser zal komen, en Zijn Koninkrijk zal bij Hem zijn. Zijn tweede komst zal een definitieve verlossing van de zonde en haar gevolgen zijn: het onrecht, het lijden, de dood. Het ellendig volk wordt dan uit lijden door Zijn arm gerukt. En als een Herder zal Hij Zijn verstrooide kudde uit Israël en de volken verzamelen, en hen weiden in eeuwigheid.

Kruis en kroon

Wat Micha in één profetie aangaande Christus verkondigde, blijkt in de tijd dus in verschillende heilsfeiten uiteen te vallen. De ene komst van de Heerser blijkt in de eeuwen die volgen, onderscheiden te worden in een eerste en een tweede komst. Eerst in nederigheid, dan in heerlijkheid. Eerst als Berechte, dan als Rechter. Eerst onder het kruis, dan onder de kroon.

En tót die tweede komst regeert deze Heerser Zijn volk, Zijn gelovigen. Door Zijn Heilige Geest. Vindt u het vreemd dat de Heilige Geest ons diezelfde stijl bijbrengt? Hier wordt bekering zo heel concreet: in het voetspoor van de Koning leren we (hoe moeizaam ook) het heersen af, leren we ons te béheersen, en werkt Hij in ons de dienende liefde van Christus. We kunnen niet de geboorte van Christus vieren en uitdragen, zónder in de weg en de stijl van Zijn Koninkrijk te wandelen.

Wie eigen heerser is, vindt slechts een ontaard leven. Een leven tot oneer van God, tot onheil onze zijn naaste, en tot schade aan zijn ziel. Wie zichzelf heerst, heerst zich dood. Wie zich onderwerpt aan de heerschappij van Christus, zal zichzelf verliezen, maar zijn ziel behouden. En als een schaap van Zijn weide in eeuwigheid Zijn lof, Zijn eer verbreiden.

A.J. Mensink

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 december 2010

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Rechtvaardig, wijs en zacht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 december 2010

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken