Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tussen vrijheid en verdrukking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Tussen vrijheid en verdrukking

Christenvervolging laatste jaren niet minder

11 minuten leestijd

Het eerste decennium van de 21e eeuw ligt net achter ons. In de wereld van de vervolgde kerk is veel gebeurd. Voor De Waarheidsvriend zocht Open Doors de uitersten bij elkaar van het laatste decennium christenvervolging.

Gijzelingsdrama’s en aanslagen tegen christenen in Irak. Meer dan 1500 gelovigen gevangen in Eritrea. Maar explosieve groei van de kerk in Vietnam. En vrijheid voor de kerk in Mexico, het land dat niet meer voorkomt op de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor vervolgde christenen. Vervolging zit in het ‘DNA’ van elke volgeling van Jezus Christus. De Bijbel belooft in 2 Timotheüs 3:12: ‘En ook allen, die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.’

Belofte
Deze tekst klinkt voor een Nederlandse christen als een bedreiging, maar voor vervolgde christenen is deze tekst een belofte. Ze ervaren elke dag vervolging in het volgen van Jezus en merken bij deze tekst op dat ze dus blijkbaar op de goede weg zitten. Vervolging hoort er bij. De Heere Jezus, de Zoon van God, zegt in Johannes 15: 20: ‘Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen.’ Paulus schrijft over vervolging en gevangenschap en roept Timotheüs op zich niet te schamen voor hem als christengevangene. Het is niet voor niets dat kerkleiders in China leren dat vervolging hoort bij het normale christelijke leven.

Ranglijst
Open Doors publiceert jaarlijks de Ranglijst Christenvervolging en steunt de vervolgde kerk zodat zij in eigen land kan blijven functioneren om het Evangelie te verkondigen. In de eerste tien jaar van deze eeuw is christenvervolging niet verminderd. Het tegenovergestelde is waar, want wereldwijd blijkt christenvervolging te zijn toegenomen. Dat valt af te lezen uit de uitkomsten van de Ranglijst Christenvervolging 2011. Het zwaarst is het voor de kerk in Noord-Korea, Iran, Afghanistan, Saoedi-Arabië, Somalië, Malediven, Jemen, Irak, Oezbekistan en Laos. Dit is de top tien van de Ranglijst Christenvervolging. De kerk in deze landen heeft al vele jaren met hevige vervolging te maken. In dit artikel komen zes landen van de ranglijst voorbij waar opmerkelijke verschuivingen plaatshebben.

Spiegel
Wereldwijd wordt de boodschap van het Evangelie wordt verkondigd. Die verkondiging klinkt zelfs in gevangenissen en werkkampen. In Noord-Korea zitten tussen de 50.000 en 75.000 christenen gevangen en in Eritrea 1500. De vervolgde kerk houdt ons een spiegel voor van toewijding en volharding. Vervolging is dramatisch, maar het getuigenis van de kerk klinkt dan nog sterker en bewakers en vervolgers en imams en hooggeplaatsten worden christen. De kerk groeit tegen de verdrukking in en functioneert ook als overheden dit onmogelijk proberen te maken. Zo leren we van de vervolgde kerk dat God te vertrouwen is, ook als er moeilijke tijden komen. Wij leren van hen en we schieten hen te hulp. Het is onze opdracht ze te bemoedigen en te ondersteunen want ‘als één lid lijdt, lijden alle leden mede.’

---
Ranglijst Christenvervolging
Minder vervolging
Toen        Nu (2011)
Mexico                    30 (2003) niet meer op de ranglijst
Vietnam                  3 (2003)  18
Turkmenistan         5 (2002)   15

Meer vervolging
Irak                         32 (2004) 8
Algerije                   31 (2008) 22
Eritrea                    46 (2002) 12

---
Mexico (niet meer op de ranglijst)
Mexico stond in 2003 nog op plaats 30 van de ranglijst. Sinds 2007 komt het land niet meer voor op de lijst. Wat is er gebeurd? De meeste incidenten van christenvervolging in Mexico hadden plaats in de zuidelijke staten. De overheid bood geen bescherming aan indianen die zich afkeerden van inheemse ceremonies en afgodsdienst. Tienduizenden indianen werden christen en veranderden hun levensstijl. Ze weigerden langer deel te nemen aan plaatselijke occulte feesten waarin grote hoeveelheden alcohol werden geconsumeerd en offers aan goden werden gebracht. Ook weigerden ze deze feesten te helpen fi nancieren. Lokale heersers accepteerden dit niet en ze organiseerden bendes die de christelijke indianen op hun boerderijen en in hun woningen met veel geweld aanvielen en ze wegjaagden uit hun dorpen. De overheid liet het gewoon toe. In de laatste jaren zien we dat de centrale Mexicaanse regering druk uitoefent op de regeringen van de zuidelijke staten om iets aan deze misstanden te doen. Het gevolg is dat de staten Chiapas en Oaxaca gingen bemiddelen in confl icten en er soms in slaagden deze confl icten te beëindigen. Af en toe zijn er nog wel eens problemen, maar lang niet meer op grote schaal. Tientallen christenen werden in 1997 tot zeer lange straffen ver oordeeld voor moorden die ze niet hadden gepleegd, maar het ontbrak aan overtuigend bewijs. De laatste jaren zijn vele zaken heropend en een flink aantal van deze onschuldige Acteal-gevangenen is inmiddels vrijgelaten (mensen die vastzaten voor de moord in 1997 op inwoners van het bergdorp Acteal). Hopelijk komen de resterende gevangenen van deze groep spoedig vrij.

Vietnam (18)
Vietnam stond in de Ranglijst Christenvervolging van 2003 nog op plaats 3, terwijl het land nu op plaats 18 staat. Wat is er veranderd? Vietnam is een van de laatste communistische landen in de wereld, samen met China, Noord-Korea, Laos en Cuba. In de meeste van deze landen gelooft bijna niemand meer in de communistische ideo-lo gie, die veelal vervangen is door een ordinair gevecht van de regimes om aan de macht te blijven. De landen hebben hun economieën geopend, met enorme gevolgen voor de bevolking. Vietnam heeft momenteel een van de snelst groeiende economieën in de wereld. Het land is onherkenbaar veranderd. Voor de kerk is er ook veel veranderd. Zij heeft veel meer ruimte gekregen (of misschien beter: genomen). De Vietnamese kerk heeft leren leven met de omstandigheden. Ze is ondernemend geworden en zoekt naar nieuwe mogelijkheden. Soms krijgt de kerk te maken met felle reacties van het regime. Voorbeelden van dergelijke gevoelige zaken zijn demonstraties om kerkelijk bezit terug te krijgen, evangelisatie onder etnische minderheden en pogingen om kerken te registreren. Kortom: er is meer ruimte voor de kerk gekomen en ze groeit hard. Sommigen schatten dat het aantal protestanten in Vietnam in de laatste tien jaar met 600 procent is gestegen.

Turkmenistan (15)
Tien jaar geleden zat president Turkmenbashi ‘de grote’ nog vast in het zadel. Zijn persoonsverheerlijking groeide en op een gegeven moment heette alles Turkmenbashi (zoals de havenstad Krasnovodsk, de belangrijkste straten in het land, de maand januari, wodkamerken, parfummerken en een komeet). Daarnaast waren er allemaal gouden standbeelden van Turkmen bashi opgericht en was het verplicht de Ruhnama, zijn boek, drie keer te lezen om de garantie te krijgen in de hemel te komen. Registratie van de kerk was onmogelijk en daardoor waren alle christelijke activiteiten illegaal. In die tijd werden christenen gearresteerd en gemarteld. Net toen Turkmenbasi zichzelf in 2006 benoemd had tot eeuwig president kreeg hij een hartaanval en stierf hij. Gurbankuly Berdimuhammedov is hem toen via ondemocratische verkiezingen opgevolgd. Deze leider kondigde hervormingen en vrijheden aan. Nu is het mogelijk dat kerken geregistreerd worden. Dat gaat wel uiterst moeizaam met procedures van twee jaar lang. Is eenmaal de registratie geregeld, dan moet weer een vergunning voor bijeenkomsten bemachtigd worden. Verschillende (Russischsprekende) gemeenten hebben inmiddels toestemming. Voor Turkmeenssprekende gemeenten is die er nog niet, maar het schijnt wel dat dit binnenkort zal gaan gebeuren. In 2010 werd er een wet ingesteld op grond waarvan Russische bijbels konden worden geweerd. De arrestatie van predikant Ilmurad Noerliev in augustus 2010 voedde de gedachte dat het de verkeerde kant opgaat met het land. Er zijn mensen bedreigd tegen Noerliev te getuigen. Vanwege het feit dat hij het Evangelie verkondigde, is hij veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Onder christenen leeft de angst christenen dat de ‘oude tijden’ gaan herleven.

Irak (8)
In de afgelopen tien jaar is de godsdienstvrijheid voor christenen in Irak verslechterd. Onder het regime van Saddam Hoessein golden er beperkingen voor christenen. Aan de andere kant waren er bepaalde privileges: vijf ministers waren christen. Na de val van het regime in 2003 verdween de druk op de christenen, maar nam de wetteloosheid toe waardoor christenen het slachtoffer werden van geweld. In 2004 werden kerken gebombardeerd waarbij tientallen omkwamen of gewond raakten. Een stroom van vluchtelingen kwam op gang. In 2006 werden opnieuw verschillende kerken aangevallen, christenen vermoord en gekidnapt. Het geweld volgde na uitspraken van paus Benedictus XV over geweld en islam en het ‘cartoonincident’ dat eerder dat jaar speelde. Er groeide een antiwesterse stemming in het land waarbij christenen als collaborateurs van de Verenigde Staten werden gezien. Het jaar 2008 begon met een reeks bomaanvallen op zeven kerken en drie kloosters. Het jaar 2010 vormde de climax wat betreft het aantal vermoorde, gewonde en gekidnapte christenen. Gewelddadigheden tegen christenen waren er in de aanloop tot de parlementaire verkiezingen in het voorjaar met een bomaanslag op bussen met christelijke studenten in mei en de aanslag op de Syrisch-Orthodoxe Kerk in oktober. Vele duizenden christenen vluchtten naar het Koerdische noorden of het buitenland. Tegenwoordig wonen er nog maar 334.000 christenen in Irak, terwijl in de jaren negentig van de vorige eeuw nog meer dan een miljoen christenen in Irak leefden. Na twee eeuwen aanwezigheid loopt de grootste niet-islamitische religieuze groep in de regio het risico te verdwijnen als gevolg van de opkomst van islamitische groeperingen en de terreurbeweging al-Qaida.

Eritrea (12)
Eritrea is een eenpartijstaat die op dictatoriale wijze wordt geregeerd door president Isaias Afewerki en zijn Volksfront voor Democratie en Rechtvaardigheid. Na een jarenlange onafhankelijkheidstrijd tegen Ethiopië (tot 1993) en grensoorlogen met Jemen en Ethiopië (tot 2000), stond Eritrea in 2001 voor de gigantische uitdaging om een totaal vernield land van de grond af aan op te bouwen. Dit gebeurde op repressieve wijze waarbij alle oppositie de kop werd ingedrukt en het openbare leven in toenemende mate door president en zijn partij werd beheerst. De explosief groeiende groep onafhankelijke kerken, waarbij voor het gemak ook boeddhisten en bahai werden gerekend, ondervonden dit aan de lijve. Een decreet in mei 2002 verplichtte alle denominaties zich bij de overheid te laten registreren. Vier denominaties werden geaccepteerd: de islam, de Orthodoxe Kerk, de Evangelisch-Lutherse Kerk en de Rooms- Katholieke Kerk. Alle overige groepen moesten hun activiteiten staken en hun gebouwen werden gesloten. Langzaam kwam er een grote vervolging op gang die grote groepen niet-geregistreerde christenen trof. Ze werden op vaak brute wijze gearresteerd, geslagen, opgesloten, slecht gevoed en van medische zorg onthouden. Door gebrek aan gevangenissen werden christenen in metalen scheepscontainers opgesloten. Velen overleden in deze erbarmelijke omstandigheden. Vanaf 2002 steeg het aantal gevangen christenen tot 1500 nu. Hierdoor kwam Eritrea in de top tien van de Ranglijst Christenvervolging. De erkende denominaties bleven echter niet buiten schot. De overheid ging ze steeds meer controleren, eiste inzage in de financiën en zette stromannen op strategische posten. Zo werd de patriarch van de Orthodoxe Kerk vervangen. Ook christenen uit geregistreerde kerken die niet willen meewerken, worden nu gearresteerd en opgesloten. Christenen verliezen hun geloof echter niet en de kerk groeit tegen de verdrukking in.

Algerije (22)
Na 2008 veranderde de positie van Algerije op de Ranglijst Christenvervolging. Op de ranglijst van 2008 stond het land op nummer 31, op de lijst van 2009 op nummer 19 en in de lijst van 2011 op nummer 25. Na de burgeroorlog (1992-1999) tussen islamisten en overheid, raakten veel Algerijnen gedesillusioneerd en getraumatiseerd. Het zelfmoordpercentage, vooral onder jongeren, steeg sterk. Mede onder invloed van christelijke radio- en tv-uitzendingen groeide de belangstelling voor het christelijke geloof. In Kabylië, een streek waar veel Berbers wonen, begon zelfs een opwekking. Moslims kwamen tot geloof in Jezus en er ontstonden veel huisgemeenten. Berichten hierover in de media en in het buitenland (Saoedi-Arabië) leidden tot verwijten aan de Algerijnse regering dat ze te soepel was. Kort daarna kwam er wetgeving om de godsdienst van niet-moslims aan banden te leggen. In 2006 werd ordinantie 06-03 aangenomen. Deze wet gaf de overheid de mogelijkheid om niet-islamitische godsdiensten te reguleren. Voortaan konden christenen alleen nog maar in erkende kerkgebouwen samenkomen, moesten ze als groep bij de overheid geregistreerd zijn, werd de import van Bijbels en andere christelijke lectuur sterk gecontroleerd en werd evangelisatie onder moslims verboden. Eind 2008 werd de wet ineens gehandhaafd. De kerk kwam onder druk te staan en in 2009 werden 26 kerkgebouwen op last van de overheid gesloten en verschillende christenen gearresteerd, veroordeeld en beboet. In 2010 werd het stil. De Algerijnse overheid was kennelijk geschrokken van de grote negatieve aandacht die haar acties tegen christenen trok. Maar in 2011 hoorden we weer van nieuwe incidenten tegen christenen en kerken. Ondertussen groeit de kerk in Algerije en wordt het aantal gelovigen onder Arabische en Berber Algerijnen geschat op 90.000.


Lessen
Lessen van de vervolgde kerk zijn beschikbaar voor bijbelstudiegroepen en gesprekskringen. In het materiaal ‘12 ontdekkingen van de Vervolgde Kerk’ (boekje en dvd voor € 6,95), verkrijgbaar via Open Doors, staan lessen over volharding, geheimenis, zwakheid, strijd en vergeving. Meer info: www.opendoors.nl.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 maart 2011

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Tussen vrijheid en verdrukking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 maart 2011

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken