Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De hele breedte bedienen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De hele breedte bedienen

Klankbordgroep beoordeelt aanbod HGJB

5 minuten leestijd

De HGJB gaat scherp naar de eigen producten kijken, juist als het gaat om het gereformeerd belijden. Hiermee wil de jeugdbond tegemoetkomen aan gemeenten die zich zorgen maken over de theologische uitgangspunten en werkvormen van HGJB-materiaal en -activiteiten.

De Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) werkt voor alle gemeenten die staan in de lijn van het gereformeerd belijden. Hij wil er voor de gehele hervormd-gereformeerde beweging zijn. Voor gemeenten die zich onvoldoende in de producten van de HGJB herkennen, werd in samenwerking met de Hervormde Zondagsscholenbond het Hervormd Jeugdcontact gestart. Afgelopen najaar bleek dit geen begaanbare weg. De achterliggende vragen bleven natuurlijk wel bestaan. De HGJB is daarom verder gaan zoeken naar een antwoord op die vragen. Vier regionale bezinningsavonden, die begin dit jaar werden gehouden, zijn hiervoor een voedingsbron geweest. Bezoekers verwoordden de behoeften van gemeenten voor het jeugdwerk. Op basis hiervan trekken we een aantal conclusies. Eenheid en toerusting zijn de sleutelwoorden.

Eenheid
Allereerst klonk er een dringende roep om eenheid. Bezoekers uitten hun zorg over de (groeiende) verscheidenheid tussen gemeenten van hervormd-gereformeerde signatuur. Maar ook binnen gemeenten signaleert men een gebrek aan eenheid, maar dan tussen leer en leven, kerk en thuis. Gebrek aan eenheid bedreigt het doorgeven van geloof en traditie. Op de avonden konden gemeenten ook hun ervaringen met het aanbod van de HGJB delen. Ze missen soms een bepaald evenwicht. De HGJB zou te veel de nadruk leggen op vergeving en belofte en te weinig op verdorvenheid, wedergeboorte en bekering. Verder werken sommige werkvormen vervreemdend: de relatie tussen inhoud en taal of de keuze voor een muziekstijl is niet altijd eenduidig. De HGJB herkent deze observaties. Je balanceert bij het ontwikkelen van materiaal en activiteiten voor het kerkelijk jeugdwerk op het scherpst van de snede en dat gaat niet altijd goed.

Kaders
Bij de ontwikkeling van materiaal en activiteiten hanteert de jeugdbond een aantal kaders. Jongeren groeien op in een cultuur waarin dogma’s en instituten van binnenuit zijn uitgehold. ‘Shoppen’ in een keur aan opvattingen en levensvormen is voor veel jongeren én hun ouders gewoon geworden. De HGJB wil met de boodschap van de Bijbel en de gereformeerde kernnoties (waaronder schepping, zondeval, verlossing en herschepping) jongeren een rode draad in hun leven bieden. De Bijbel staat daarom centraal. We willen jongeren zelfstandig leren bijbellezen en de boodschap met hun dagelijks leven leren verbinden. In materialen en bij activiteiten biedt de HGJB altijd verscheidene werkvormen, vaak met de leefwereld van jongeren als vertrekpunt. Niet omdat deze normatief is, maar wel omdat we geloven dat het Evangelie in die leefwereld tot jongeren spreekt. Door te staan waar jongeren zich bevinden, leren we hen ontdekken welk beroep de belofte van de doop op hun leven doet. Vanuit de relatie met jongeren wil de HGJB hen een (kritische) spiegel vanuit Gods Woord voorhouden en hen oproepen en aanmoedigen Christus na te volgen.

Toerusting
Alleen kaders voor het ontwikkelen van jeugdwerk zijn niet voldoende voor een goed doortimmerd programma, goed materiaal of een goede activiteit. Hiervoor is ook toerusting van leidinggevenden en ouders nodig. Zij vormen de directe kring om jongeren heen en hebben een cruciale rol in het voorleven en doorgeven van het geloof. Leidinggevenden en ouders lopen bij het doorgeven van de bijbelse boodschap en de kern van het gereformeerde belijden tegen genoeg uitdagingen op. Bovendien meent de HGJB dat de materialen voor goed toegeruste leidinggevenden ruimte laten voor het aanbrengen van eigen accenten. Een noodzakelijke randvoorwaarde in het werk is dan ook dat opvoeders en leidinggevenden de uitgangspunten van de gereformeerde traditie kennen en leren hoe ze deze op een betekenisvolle manier in het hier en nu in materialen en activiteiten aan de orde kunnen stellen.

Dienstbaar
De zorgen van een aantal gemeenten over de theologische uitgangspunten en werkvormen van de HGJB geven aan dat niet iedereen zich voldoende herkent in de uitwerking van deze kaders. We kijken in dat licht nu heel bewust naar onze producten en doen dat met een klankbordgroep van theologen die voor de zomer van start gaat. Het doel van het ingezette traject is een aanbod van materiaal en activiteiten te hebben die de hele breedte van de hervormd-gereformeerde beweging bedient. Dat kan betekenen dat bestaande producten meer worden toegespitst op heel de breedte van het werkveld van de HGJB of dat er meer differentiatie in materiaal en activiteiten moet komen. Hoe het ook zij, eenheid en toerusting zullen de sleutelwoorden zijn. De bevindingen tijdens de bezinningsavonden hebben ons daarvan overtuigd. Deze worden overigens nu al zo veel mogelijk meegenomen in de uitwerking van bestaande en nieuwe projecten.

Hervormd Jeugdwerk
Intussen zijn we ook in gesprek met het Hervormd Jeugdwerk, een platform dat eind april is ontstaan en dienstbaar wil zijn aan die gemeenten die zich onvoldoende herkennen in de HGJB. We betreuren het dat dit platform in het leven is geroepen. Door in gesprek te blijven hoopt de HGJB de doelgroep van het Hervormd Jeugdwerk in de nabije toekomst op een vernieuwde manier te kunnen bedienen. Zo willen we dienstbaar zijn en blijven voor de gehele achterban, ook als er zorgen zijn. De jeugdbond wil van betekenis zijn voor iedereen die kinderen, tieners en jongeren begeleidt, opdat zij een levende relatie met God mogen krijgen, dit mogen uitdragen en als christen present mogen zijn in deze wereld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 mei 2011

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

De hele breedte bedienen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 mei 2011

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken