Bekijk het origineel

Globaal bekeken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Globaal bekeken

4 minuten leestijd

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van De zaaier, orgaan van de hervormde gemeenten op Goeree-Overfl akkee, verscheen een lijvig jubileumnummer waarin alle wel en wee de revue passeert.
Een nieuw probleem dient zich aan: de verhouding met Eilandennieuws. De krant probeert met zijn artikelen in de rubriek kerknieuws ingang te vinden in de hervormde kringen. Een vertegenwoordiger van dit streekblad heeft contact gezocht met ds. Hovius (ds. J. Hovius uit Ouddorp, v.d.G). Het doel daarvan was om medewerking te krijgen van hervormde predikanten. De commissie twijfelt of dit wel uit genegenheid voor de Hervormde Kerk is en vraagt zich af of het niet uit eigenbelang gebeurt. Dat blijkt uiteindelijk overduidelijk uit een schrijven van dhr. Koppelaar aan dhr. Bouman, dat in de vergadering wordt voorgelezen. De redactie van Eilandennieuws beroept zich daarin op de vele verdiensten “door haar blad aan ons Hervormden bewezen, door trouwe verzorging van actueel kerknieuws en het geven van voorlichting op kerkelijk terrein uit Gereformeerd gezichtspunt”. De kerkbodecommissie wil onbesproken laten in hoeverre deze voorlichting gereformeerd is, al heeft ze daar twijfels over en is ervan overtuigd dat ook hier eigenbaat meespreekt. in hetzelfde schrijven wordt de commissie verweten dat “zij Eilandennieuws tegenwerkt door haar het offi ciële nieuws te onthouden.” De schrijver vindt het ook niet goed dat de kerkbode in een “vrijzinnige drukkerij” gedrukt wordt. “Van die zijden lijden gebr. De Waal onberekenbare schade, juist omdat zij hun blad voor dien kring niet beschikbaar stellen voor wat betreft allerlei advertenties enz.” (...) Dhr. Rooij vraagt zich af of afkondigingen nog wel nodig zijn. Men vindt eigenlijk dat dit helemaal niet noodzakelijk meer is nu er een eigen offi cieel kerkblad is. Ds. Hovius wil de zaaier pas op zaterdag laten verschijnen, waardoor het anderen onmogelijk gemaakt wordt het kerknieuws “dat wij toch voor onszelf willen houden langs een omweg in hun bezit krijgen”. Eén commissielid beweert zelfs dat er bij Eilandennieuws gezegd wordt, dat wie die krant leest zelfs geen behoefte meer heeft aan een onze kerkbode.


Bij de rondvraag brengt ds. Vergunst (E.F., Middelharnis, v.d.G.) een bij hem binnengekomen bezwaar tegen een advertentie van Jonge Jenever ter tafel. “Ofschoon geen der commissieleden, al of niet gebruiker van dit artikel, er bezwaren tegen heeft, meent men toch zoveel mogelijk ergernissen te moeten voorkomen en zal de desbetreffende advertentie in deze vorm niet meer geplaatst worden”.

“Hulpactie aan de Joodsche vluchtelingen”
Onze lezers weten uit de verschillende bladen wel wat hiermee bedoeld wordt. Die bladen hebben – elk op zijn wijze – ons duidelijk gemaakt in welke moeilijke en deerniswaardige toestand de israëlieten van Duitsche nationaliteit verkeren. Hun arbeid, geld, bezittingen – en ook hun eigen persoon moet ten offer vallen aan het niets ontziend staatabsolutisme, dat hen uit het volkslichaam wil wegsnijden, zoals een etterende zweer wordt weggesneden. Het zijn thans vluchtelingen, die ons om onderdak en hulp vragen. Honderdduizenden zijn broodeloos, bijna bezitloos, en geheel rechteloos – en straks dakloos – omdat zij als paria’s buiten de Duitsche samenleving worden gezet. Op verschillende plaatsen wordt geld ingezameld voor deze vluchtelingen en in Middelharnis, Ooltgensplaat en Dirksland worden comités opgericht. in stellendam gebeurt dat samen met de Ger. Kerk en de hoofden van de lagere scholen. in de meditatie van 24 februari 1940 zegt ds. P. Bouw (Melissant, v.d.G): “Ook in dezen nieuwen oorlog komen berichten tot ons van heldhaftig gedrag in dienst van het Vaderland. Wie onzer las niet van dien Poolschen vlieger, die, toen hij geen kogels meer had, zich liet vallen op één van zijn aanvallers, zoodat zij beiden ter aarde storten? Den oorlog vinden wij allen vreeselijk, maar dat er ook in deze beestachtige tijden nog zulke offers gebracht worden voor vrijheid en Vaderland, dwingt respect af.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 2011

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Globaal bekeken

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 september 2011

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken