Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Concentreren op prediking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Concentreren op prediking

Studieweek Gereformeerde Bond

7 minuten leestijd

De studieweek die de Gereformeerde Bond recent voor studenten organiseerde, stond in het teken van ‘Prediking in Geest en waarheid’. Een dagboek, van 22 tot 25 augustus geschreven op Hydepark in Doorn.

Maandag
De week begint op 22 augustus met een hartelijk ontvangst door dominee en mevrouw Koeman, die dit jaar voor de vierde keer als gastheer en gastvrouw optreden. Het is fijn om, onder het genot van koffie of thee en in een gedeeltelijke vakantiestemming, iedereen weer te zien en te spreken. Ds. H.J. Lam verzorgt de opening aan de hand van Psalm 6 en na een voorstelronde, praktische mededelingen en een maaltijd houdt hij de eerste lezing. Vorig jaar zette hij tijdens de studieweek de kerkelijke manifestatie van de bevindelijke, kuyperiaanse en verbondsmatige stromingen binnen de Gereformeerde Bond uiteen. Dit keer toont hij ons wat dit betekent voor de prediking.

’s Avonds houdt prof.dr. M.J. Paul een ‘Bijbels-theologische lezing over de prediking in (en vanuit) het Oude Testament’. Hij stelt dat we een tekst in de eerste plaats moeten bekijken in historisch en bijbels-theologisch verband. De boodschap van een tekst geldt in de eerste plaats de mensen van toen. Daarin past zowel zegen als vloek, omdat de profeten zijn gegeven in het kader van het verbond. Profetische prediking is daarmee ook naar binnen gericht, de prediker spreekt zichzelf en de eigen gemeente aan. De visie van ds. W. Dekker is daar een goed voorbeeld van, zoals hij dat uiteenzet in het tijdens de studieweek veelvuldig aangehaalde boek Marginaal en missionair, omdat hij de hedendaagse terugloop in de kerkgang ook als oordeel schildert. De preekstoel mag daarmee echter niet het enige podium van de profetische boodschap zijn, ook het gesprek is van belang, want de predikant is niet de enige geleerde in de gemeente, kortom eenrichtingsverkeer is te weinig. Opvallend is dat dr. Paul de predikant niet zozeer als profeet ziet, maar als Leviet, die uitlegt wat er in de Torah staat.

Dinsdag
Voor de eerstejaars studenten wordt ’s morgens met ds. P. Veerman over studie en roeping gesproken. Prof.dr. J. Hoek spreekt met de anderen over ‘Geest, ambt en volmacht in de prediking’. Hij toont dat er in de gereformeerde traditie een christologische en pneumatologische fundering van het ambt is. Enerzijds van Christuswege aan de gemeente geschonken, anderzijds kiest de gemeente leidinggevenden. Dit speelt mee in de prediking in het onderscheid tussen kerugma (prediking als herautendienst) en paraklesis (predikant als medegelovige). In dit alles geschiedt ambtelijke verkondiging in de volmacht van de Heilige Geest.

Dinsdagmiddag is het een traditie dat iemand van een aan de Gereformeerde Bond gelieerde bond komt spreken en zo vertelt GZB-directeur ds. J.P. Ouwehand ons één en ander over de GZB en laat ons nadenken over welke rol wijzelf en de plaatselijke gemeenten kunnen vervullen.

’s Avonds brengt prof.dr. A. de Reuver een lezing ten gehore over de imperatief, de bevelende kant van de prediking. De modus van de prediking is volgens hem de indicatief, stellend, want het is ten eerste een afkondiging van heilsfeiten. Dit is al te zien bij de Tien Geboden: voordat de HEERE eist, geeft Hij. Kortom, de indicatief (Gods handelen/heil) is de grond van de imperatief. Met een prachtig voorbeeld uit het piëtisme maakt hij dit aanschouwelijk. IJs kapot maken kan door slaan (imperatief ), maar juist door de warmte (de liefde van God in Zijn handelen (indicatief )) smelt het ijs.

Woensdag
De morgenlezing door ds. J.C. Schuurman gaat over prediking en oordeel. Zonder de notie van het oordeel verliest de prediking haar klem. Maar hoe breng je dat oordeel in, terwijl het oordeel een zeer gevoelig punt is, er in de gemeente vaak een afnemend eeuwigheidsbesef is, evenals een veranderend Godsbeeld, naar een God die enkel liefde is? Een spannende vraag, omdat het oordeel bij jezelf en de gemeente weerstand oproept. Allereerst benadrukt hij dat Gods toorn niet behoort tot Zijn wezen, maar dat God ons serieus neemt. Tevens mag het oordeel niet zelfstandig staan, Gods recht valt niet te scheiden van Zijn barmhartigheid, maar tegelijk moet ‘goedkope genade’ worden vermeden. Ds. Schuurman wijst op het juiste midden: in de prediking lijnen naar Golgotha trekken, waaruit blijkt dat God 100 procent rechtvaardig én 100 procent barmhartig is.

Woensdagmiddag spreekt ing. E.J. Bilder, burgemeester van Zwartewaterland, erover dat wij als christenen een minderheid zijn geworden en langzamerhand alles wat herinnert aan het feit dat Nederland een christelijke natie is geweest wordt verwijderd. Hij benadrukt dat de kerk zich hierin niet afzijdig dient te houden. Zij moet juist contacten leggen en mensen toerusten om op een juiste manier te staan in deze samenleving, zodat zij hun stem laten horen.

De woensdagavond is een vrije avond. Tijd om na te praten, te studeren, te brainstormen over de studieweek van volgend jaar, te voetballen en een spel te doen. Mevrouw Koeman blijkt nog een verrassing voor ons te hebben, door de hovenier van Hydepark uit te nodigen. Hij vertelt ons over de (ontstaans)geschiedenis van Hydepark.

Donderdag
Op deze dag zijn ook partners uitgenodigd. ’s Morgens spreekt dr. T.T.J. Plezier over ‘de preek en de hoorders’. Hierin benadrukt hij dat het horen een wezenlijk onderdeel is van de prediking. De preek moet volgens hem een gebeuren zijn en prediking is een samenspel tussen spreken en luisteren, waarin een dynamiek tussen God en mens werkzaam is. Interessant is dat hij het model dat gedurende de theologische studie veelvuldig gebruikt wordt – het model waarin spreker, boodschap, hoorder en ruis centraal staan – bekritiseert en juist benadrukt dat de hoorder niet enkel een object is, maar een eigen rol kent in het gebeuren. In de prediking komt dat duidelijk naar voren, omdat de prediking het geloof wekt en de hoorder daarmee een subject ten opzichte van God wordt. Het geloof wordt geactualiseerd, ook als het doordeweeks enkel op de achtergrond staat. De preek wordt een wereld waarin de hoorder mag verblijven.

Ds. H. Russcher vertelt ons ’s middags over ‘de preek in de week’, waarin hij uiteenzet hoe zijn eigen voorbereiding bij een preek eruit ziet gedurende de week. Daarbij benadrukt hij het meditatieve leven en gebedsleven. De Heilige Geest gaat in de prediking aan het werk, niet dankzij maar ondanks ons. Dat mag ons niet gemakkelijk maken, zo dient ook feedback meegenomen en gezocht te worden, zowel van gemeenteals gezinsleden. Mooi om zo ook eens te mogen zien hoe een predikant bezig is met de prediking.

De week wordt afgesloten met het gebruikelijke ‘encouragement’, dat dit jaar wordt verzorgd door ds. C. Blenk, die spreekt over de tien ‘t’s’ bij de prediking, waaronder tijd, trap en toga. Tevens bemoedigt hij ons door erop te wijzen dat er op een gegeven moment bijna niemand meer in de Noorderkerk in Amsterdam was, maar dat het tij helemaal is gekeerd. Hieruit blijkt dat het Woord ook kracht heeft in deze tijd, ook in Nederland.

De studieweek is een leerzame week geweest, door ongeveer vijftig studenten bezocht. Een breed spectrum aan lezingen passeerde de revue en het bijzondere van de prediking is wel gebleken. Het verwondert des te meer dat God kleine en zondige mensen wil gebruiken om Zijn Woord te verkondigen. Daarom namens allen een hartelijk dankwoord aan de Gereformeerde Bond, de commissie en dominee en mevrouw Koeman voor het mogelijk maken van deze bijzondere week.


De meeste lezingen van de studieweek zijn te vinden zijn www.gereformeerdebond.nl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 september 2011

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Concentreren op prediking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 september 2011

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken